Cukrovka

Cukrovka alebo diabetes mellitus je endokrinné ochorenie, ktoré všetci poznáme z ľudskej medicíny, ale nie každý vie, že ním trpia i zvieratá. Cieľom tohto článku je oboznámiť majiteľov domácich miláčikov s ochorením, rozpoznaním príznakov, liečbou, ale i prevenciou.

Rovnako ako u ľudí rozoznávame dva typy cukrovky. Typ I je tzv. inzulín dependentný (diabetes závislý na podávaní inzulínu), to znamená, že pri tomto type cukrovky sa netvorí v tele žiadny inzulín alebo iba veľmi malé množstvo, je preto nevyhnutné inzulín podávať injekčne. Typ IIalebo tzv. inzulín non-dependentný (diabetes nezávislý na podávaní inzulínu), znamená, že zviera produkuje dostatočné množstvo inzulínu, ale telo naň nereaguje, hovoríme o rezistencií na inzulín. Príčinou môžu byť iné ochorenia, preto je nutné vždy odlíšiť o aký typ cukrovky sa jedná, aby sme zvolili vhodný spôsob liečby. Pri druhom type je v niektorých prípadoch pravdepodobné, že po odstránení príčiny nebude nutné zvieraťu podávať inzulín doživotne. U psov sa najčastejšie jedná o diabetes 1.typu, u mačiek o diabetes 2.typu.

Medzi rizikové faktory ochorenia patrí najmä obezita, časté alebo závažné zápaly pankreasu, hormonálne zmeny u nekastrovaných samíc počas hárania a gravidity, terapia niektorými liekmi ako sú kortikosteroidné hormóny alebo zvýšená tvorba týchto hormónov v tele.

Príznaky ochorenia, ktoré by mal majiteľ vedieť rozoznať sú: výrazná žravosť, zmeny v hmotnosti ako neobvyklé priberanie alebo naopak chudnutie, nadmerné pitie a zvýšené močenie, zväčšenie brucha (najčastejšie spôsobené zväčšením pečene), apatia, letargia. U mačiek sa môže prejaviť slabosťou panvových končatín, čo je príznak postihnutia periférnych nervov, tzv. diabetická neuropatia.

Veterinárny lekár pri diagnostike urobí viacero vyšetrení. Medzi základné patrí vyšetrenie krvi a moču, ktoré odhalí zvýšenú hladinu glukózy. Samotné jednorazové nameranie vysokej hladiny cukru pre stanovenie diagnózy nestačí, lekár pravdepodobne odporučí opakované merania cukru v priebehu 12 až 24 hodín (tzv. glykemická krivka) a sonografické vyšetrenie brušnej dutiny. Vyšetrenia často odhalia komplikácie cukrovky ako sú infekcie močových ciest, zápal brušnej slinivky (pankreatitídu), zápaly kože, šedý zákal, cievne ochorenia, ochorenia srdca, obličiek a pečene.

Po stanovení diagnózy nasleduje zahájenie liečby, ktoré spočíva v podávaní inzulínu, prísnych dietetických opatreniach, pohybovom režime a liečbe sprievodných zdravotných komplikácií. Cieľom liečby je odstrániť klinické príznaky ochorenia, zlepšiť kvalitu života pacienta a samozrejme predchádzať komplikáciam. Neliečená cukrovka môže viesť k tzv. diabetickej ketoacidóze, čo je život ohrozujúci stav, znamená metabolický rozvrat organizmu a môže skončiť úmrtím. O liečbe a dávkovaní inzulínu by mal vždy rozhodovať veterinárny lekár, liečba musí byť pozorne sledovaná a monitorovaná, hladina cukru musí byť meraná glukomerom. V úvode liečby je cieľom nastaviť pacienta na adekvátnu dávku inzulínu, toto trvá približne mesiac a ku každému pacientovi musíme pristupovať veľmi individuálne. Ako bolo spomenuté vyššie, neliečená cukrovka môže viesť k nebezpečnému rozvratu metabolizmu, avšak nebezpečné môže byť i bezhlavé podávanie inzulínu bez správnej kontroly. Vtedy hrozí pokles cukru tak výrazný, že nastane tzv. hypoglykémia, ktorá môže byť opäť život ohrozujúca. V prípade, že sa napriek správnemu postupu nedarí krvný cukor kontrolovať, môže sa jednať o tzv. inzulínovú rezistenciu, čiže nedostatočnú odozvu organizmu na inzulín. Príčinou môžu byť iné ochorenia, ktoré je nutné odhaliť a liečiť, inak nemôže byť terapia cukrovky úspešná. U psov je to najmä pôsobenie progesterónu u sučiek po háraní, preto je nutné sučky s príznakmi cukrovky čo najskôr vykastrovať. Ďalším komplikujúcim ochorením môže byť nadprodukcia kortikosteroidných hormónov v nadobličkách, tzv. Cushingov syndróm, aj tento treba správne diagnostikovať a liečiť.

Samozrejme, k dobrému výsledku nepochybne patrí obetavý a zodpovedný majiteľ zvieratka. Mnohí majú v úvode obavy z merania cukru a pichania inzulínu, avšak po krátkom nácviku zistia, že to je pomerne jednoduché a netreba sa báť. I keď je cukrovka neliečiteľné ochorenie, ktoré môže mať vážne zdravotné komplikácie, pri správnom postupe je možné pacienta stabilizovať tak, aby bol bez príznakov ochorenia a viedol plnohodnotný psí alebo mačací život.

 

Autor: MVDr. Bc. Veronika Straková, SIBRA-centrum veterinárnej medicíny, www.sibra.sk

strakova@sibra.sk
Pre časopis Pes a mačka, 2019

 

 

 

Na vrátkach 13, 841 01 Bratislava
tel: 02-64461794, 02-54419949
klinika@sibra.sk
  • Po-Pi9:00 - 19:00
  • So10:00 - 12:00
  • Ne17:00 - 19:00
  • Sviatky  17:00 - 19:00
sibra © 2021 | English