Syndróm vyklápacieho okna u mačiek

Napriek povere, že mačka má deväť životov, pomerne častým pacientom v čakárni veterinárneho lekára je vážne zranená mačička. Každý chovateľ vie, že mačka je veľmi mrštné, aktívne a najmä zvedavé zviera, ktoré sa vie dostať aj na ťažko prístupné miesta vo veľkých výškach. To platí pre outdoor, teda vonku žijúce, ale i indoor – v bytoch chované mačky. Práve pády z výšok patria k natoľko častým príčinám úrazov, že vo veterinárnej medicíne bol pre tento problém vyčlenený termín označovaný ako tzv. High-rise syndróm a zahŕňa najmä zranenia získané pádom z okna, či balkóna. Počet prípadov sa štatisticky zvyšuje najmä v letných mesiacoch od mája do septembra. To, že je nebezpečné nechať mačičku bez dozoru pri otvorenom okne, je už chovateľom dobre známe. Menej známe nebezpečenstvo však v sebe skrývajú vyklápacie okná alebo tzv. ,,ventilačky“.

 Zatiaľ čo v nemeckej literatúre i médiách je Kippfenster-Syndrom známym termínom, u nás je tomuto problému venovaná iba malá pozornosť. Ľahko sa môže stať, že sa mačka pokúša prejsť cez ventilačku von, prípadne zvolí túto cestu pre návrat z loveckých výletov. Pokiaľ zviera ostane zakliesnené v pootvorenom okne, dochádza k vzniku typickej polytraumy, teda mnohopočetných zranení, ktoré často vedú až k smrti zvieraťa. Uväznená mačka sa snaží vyslobodiť, avšak prudkými pohybmi sa kĺže stále nižšie, čoraz viac sa zakliesňuje a spôsobuje si ďalšie zranenia. Uväznenie prednej časti tela vedie k stlačeniu hrudníka a mačička sa nedokáže dostatočne nadýchnuť, časté sú tiež zlomeniny rebier a pneumothorax, teda porušenie celistvosti hrudnej steny s narušením funkcie pľúc. Typickejším obrazom je však zakliesnenie tela v oblasti brucha, kedy dochádza k vzniku tzv. ischemickej neuromyopatie, ktorá sa prejavuje čiastočným až úplným ochrnutím panvových končatín. Príčinou je stlačenie brušnej aorty, a teda nedostatočné zásobenie zadných končatín krvou. Súčasne dochádza k poškodeniu vnútorných orgánov brušnej dutiny, a to najmä pomliaždeniu až rupture (prasknutiu) močového mechúra, poraneniu čriev a pomliaždeniu až krvácaniu obličiek. Následkom prudkých pohybov zvieraťa vznikajú fraktúry končatín, ale i bedrovej chrbtice. Napriek rýchlemu vyslobodeniu, môže mať i následne obnovenie prekrvenia fatálne, teda smrteľné následky. Prudké zmeny distribúcie krvi vedú k rozvoju šoku a určité riziká so sebou nesie i obnovená zásoba tkanív kyslíkom, ktorá v tomto prípade vedie k vzniku tzv. kyslíkových radikálov. Tieto látky narušujú bunkový metabolizmus opätovne prekrvených tkanív a paradoxne tak následné okysličenie vedie k ďalšiemu poškodeniu. Tento jav sa nazýva reperfúzne poškodenie.
kippfenster1.jpg

Je nemožné, aby sa mačička vyslobodila sama, včasný zásah majiteľov a prvá pomoc je preto zásadná pre jej záchranu. Bohužiaľ, zradnosť vyklápacích okien je i v mechanizme otvárania, to znamená, že ventilačku je nutné najskôr zatvoriť, aby sme okno plne otvorili. Čo v tomto prípade nie je možné. Je nutné okno zvesiť, násilím otvoriť a sú známe i prípady, kedy pomohol až zásah hasičov. Vždy je potrebné si uvedomiť, že sa jedná o akútneho pacienta v ohrození života a okamžité vyhľadanie veterinárneho lekára je nevyhnutné. Záchranou života sa však starostlivosť o pacienta nekončí a veľmi dôležitou súčasťou rekonvalescencie je i odborná fyzioterapia, zvlášť, ak je mačička neschopná chôdze. Priaznivá prognóza vyliečenia sa v prípade včasnej záchrany a odbornej starostlivosti uvádza v 75% prípadov.
kippfenster4.jpg

Vzniknuté zranenia treba riešiť, ale dá sa im predchádzať? Na trhu je viacero zlepšovákov, ktoré zabraňujú zakliesneniu medzi oknom a rámom. Jedná sa o plastové plošinky, ktoré sa vsunú do otvorenej ventilačky alebo sieťky, či mriežky, ktoré otvorený priestor v okne vyplnia. Dokonca niektoré firmy ponúkajú možnosť objednať si tieto zábrany spolu s novými oknami. Obecne však platí zásada, nenechávať mačku bez dozoru pri otvorenom okne, a to ani pri pootvorenej ventilačke.

Autor textu: MVDr.Bc.Veronika Čaklošová, SIBRA-centrum veterinárnej medicíny, Na vrátkach 13, 841 01 Bratislava

www.sibra.sk klinika@sibra.sk

Na vrátkach 13, 841 01 Bratislava
tel: 02-64461794, 02-54419949
klinika@sibra.sk
  • Po-Pi9:00 - 19:00
  • So10:00 - 12:00
  • Ne17:00 - 19:00
  • Sviatky  17:00 - 19:00
sibra © 2021 | English