Rakovina


Rakovina a naši miláčikovia

 Dopady rakoviny na životy ľudí aj zvierat sú obrovské. Zvieratá s nami zdieľajú životné prostredie a ochorejú na podobné typy rakoviny. Napríklad zvieratá v domácnostiach fajčiarov trpia častejšie na nádory lymfatických uzlín. Slnečné žiarenie zvyšuje výskyt tzv. skvamocelulárneho karcinómu na neosrstených miestach kože mačiek a psov. Psy, ktorých majitelia často používajú hnojivá na trávnik, ochorejú častejšie nádormi močového mechúra. Odhaduje sa, že rakovinou v priebehu svojho života ochorie asi štvrtina psov. V prípade psov nad desať rokov veku, ochorie na rakovinu až polovica týchto zvierat. Niektoré plemená psov, napríklad bernský salašnícky pes a zlatý retriever, sú nádorovými ochoreniami postihnuté častejšie. Príznaky rakoviny sú pritom nešpecifické. Majitelia si častejšie všimnú útvary na koži alebo zväčšené lymfatické uzliny, no rakovina sa môže prejavovať napríklad nechutenstvom, chudnutím, vracaním a kašľom. Pri zistení ktoréhokoľvek z týchto príznakov by majitelia mali vyhľadať svojho veterinárneho lekára. V dnešnej dobe sa aj liečba rakoviny zvierat čím ďalej, tým viac približuje liečbe rakoviny u ľudí. V žiadnom prípade dnes nemôže byť pokročilé nádorové ochorenie zvierat považované za terminálne neriešiteľný stav.

 Existuje mnoho typov rakoviny zvierat. U psov a mačiek patria medzi najčastejšie nádory kože, nádory mliečnej žľazy a nádory lymfatických uzlín. Prvým krokom ku správnej liečbe je určenie presného typu nádoru a rozsah ochorenia v tele. K určeniu typu nádoru je potrebné cytologické alebo histopatologické vyšetrenie a až na základe tohoto určenia je možné zviera liečiť. Cytologické vyšetrenie je rýchle, cenovo nenáročné a zviera pri ňom nie je potrebné podrobiť sedácii, preto by sa týmto vyšetrením malo vždy začínať. Napríklad pri nádoroch kože je obvykle prvou voľbou chirurgické riešenie. Pokiaľ lekár nevie aký nádor odstraňuje, nemusí zvoliť správny chirurgický postup – pri zhubných nádoroch je potrebné nádor odstrániť aj s veľkým množstvom okolitého tkaniva, pri nezhubných nádoroch stačí odstrániť malé množstvo. V prípade, že veterinár nevie alebo nechce vyšetrenie zaistiť, mal by majiteľ trvať na vyšetrení u špecialistu. Rakovina musí byť správne riešená už od samotného začiatku. Pred každým riešením je nutné určiť nielen typ nádoru ale aj jeho rozsah v tele, najmä prítomnosť metastáz. K tomu zvyčajne slúži vyšetrenie krvi, rontgenologické vyšetrenie hrudníka a ultrazvuk dutiny brušnej. Na základe rozsahu ochorenia v tele sa upravuje terapeutický plán – napríklad u zvieraťa s metastázami v hrudníku nebude chirurgické odstránenie nádoru nikdy dostatočným riešením.

Tumory.jpg Cytologie.jpg
na obrázkoch môžete vidieť porovnanie makroskopického a mikroskopického pohľadu na nádory

 Po určení typu nádoru a rozsahu ochorenia v tele veterinárny onkológ navrhne majiteľovi terapeutický plán ideálny pre jeho zviera. Terapeutických možností existuje mnoho – najmä chirugické riešenie, chemoterapia, ožarovanie a imunoterapia. U každého onkologického pacienta je veľmi dôležitá podporná terapia, napríklad výživa, liečba bolesti, fyzioterapia a prevencia a riešenie prípadných nežiaducich účinkov inej liečby. Konečné rozhodnutie týkajúce sa terapie, vždy záleží na majiteľovi. Úlohou veterinárneho onkológa je terapeutický plán upraviť tak, aby s ním bol majiteľ spokojný. Všeobecne psy i mačky znášajú chemoterapiu lepšie ako ľudia. Hlavným cieľom veterinárnej onkológie je dobra kvalita života, a preto dávky chemoterapie sú nižšie než u ľudí a protokoly menej intenzívne. Zvieratá napríklad nestrácajú srsť. Vracaniu a hnačkám je možné tiež predchádzať správnymi dávkami chemoterapie a podpornými liekmi. Pokiaľ je ochorenie zvieraťa výrazne pokročilé alebo majiteľ nechce alebo nemôže pristúpiť ku kuratívnej terapii (terapii, ktorej cieľom je zviera vyliečiť), prichádza na rad paliatívna terapia. Táto terapia nemá za cieľ zviera vyliečiť, ale predĺžiť život a zlepšiť jeho kvalitu.

 V dnešnej dobe poznáme niekoľko opatrení, ako nádorom psov a mačiek predchádzať. Vzniku nádorov mliečnej žľazy môžeme u psov a mačiek zabrániť včasnou kastráciou – u súk najneskôr medzi prvým a druhým háraním, u mačiek do jedného roka života. Mačky by nemali byť nadmerne vakcinované, pretože najmä očkovanie proti besnote a mačacej leukémii u nich môže vyvolať vznik zhubného nádoru, tzv. postinjekčného sarkómu. Zaujímavosťou je, že u škótskych teriérov, ktorí sú predisponovaní ku vzniku nádorov močového mechúra, toto riziko znižuje pravidelná konzumácia zeleniny. Predispozičným faktorom k rade nádorov je aj obezita. Riešenie každého nádoru je efektívnejšie a jednoduchšie v raných štádiách ochorenia. Dôležité sú preto pravidelné prehliadky u veterinárneho lekára, u starších zvierat by mali byť spojené s vyšetrením krvi.

 Informácie týkajúce sa rakoviny zvierat by mali byť hľadané v spoľahlivých zdrojoch, najmä u veterinárnych lekárov – onkológov. Informácie získané na internete alebo u veterinárnych lekárov, ktorí sa onkológiou nezaoberajú, môžu byť neaktuálne alebo skreslené.

 

MVDr. PharmDr. Veronika ŠIMERDOVÁ

SIBRA – centrum veterinárnej medicíny

Oddelenie onkológie

Bratislava

simerdova@sibra.sk www.sibra.sk

 

 

Na vrátkach 13, 841 01 Bratislava
tel: 02-64461794, 02-54419949
klinika@sibra.sk
  • Po-Pi9:00 - 19:00
  • So10:00 - 12:00
  • Ne17:00 - 19:00
  • Sviatky  17:00 - 19:00
sibra © 2021 | English