Na vrátkach 13, 841 01 Bratislava
tel: 02-64461794, 02-54419949
klinika@sibra.sk
 • Po-Pi9:00 - 19:00
 • So10:00 - 12:00
 • Ne17:00 - 19:00
 • Sviatky17:00 - 19:00
Novinky
CT vs. MRI
Nová pomôcka ako najlepšie využiť možnosti zobrazovacej techniky: www.vetradiology.sk
Cat friendly clinic
získali sme medzinárodný titul "Cat friendly clinic 2016" v zlatom štandarde. Titul sme obhájili aj v roku 2017! Sme radi, že sa Vaše mačky u nás cítia ako doma.
Artroskopia
najmenej invazívna technika pre diagnostiku a terapiu kĺbnych ochorení. Zverte svojho krívajúceho miláčika do rúk odborníkov. Na vyšetrenie sa môžete objednať na tel.čísle: 02-64461794
Náš tím
Hypertrofická kardiomyopatia mačiek
Čo je hypertrofická kardiomyopatia? Hypertrofická kardiomyopatia (HCM) je najbežnejšie srdcové ochorenie mačiek, či už s preukazom pôvodu alebo bez. Ide o ochorenie srdcového svalu, kedy papilárne svaly (svaly v ľavej komore upevňujúce mitrálnu chlopňu) a stena ľavej komory abnormálne zhrubnú. HCM je často progresívne ochorenie a u časti postihnutých mačiek, u ktorých hypertrofia a nasledujúce zjazvenie srdcového svalu výrazne ovplyvní srdcové funkcie, skončí až srdcovým zlyhaním. Mačky s týmto ochorením môžu náhle uhynúť, alebo sa môže vyvinúť krvná zrazenina v ľavej predsieni, ktorá sa často dostane do systémového arteriálneho riečišťa. Tá najčastejšie skončí v terminálnej aorte, čím zablokuje tok krvi do panvových končatín. Aké sú príčiny...
Na vrátkach 13, 841 01 Bratislava
tel: 02-64461794, 02-54419949
klinika@sibra.sk
 • Po-Pi9:00 - 19:00
 • So10:00 - 12:00
 • Ne17:00 - 19:00
 • Sviatky  17:00 - 19:00
sibra © 2018 | English
MVDr. Jozef Fico
 • kardiológia, ochorenia dýchacieho aparátu, anesteziológia
 • certifikácia dedičných kardiologických ochorení
 • člen KVL SR
 • člen SAVLMZ
 • fico@sibra.sk
absolvent UVL Košice 1989
praktický veterinárny lekár od roku 1995


od 2013
SIBRA centrum veterinárnej medicíny
 
2002-2003
špecializačná kardiologická stáž, Milano, Taliansko

1995 - 2012
veterinárna klinika EU-VET


ďaľšie vzdelávanie:

Palladium Kaplan-Norton Balanced Scorecard Certification Boot Camp (Palladium Institute, Miami, USA, Dec.2017)

Strategic Management and Innovation (CBS-Copenhagen Business School)

Business Analytics Specialization (Wharton, University of Pennsylvania)

Executive Data Science (Johns Hopkins University)


Od r. 1995 v praxi malých zvierat, v 90tych rokoch aktívny v riadiacich orgánoch KVL SR a SAVLMZ.

Krátkodobé a dlhodobé zahraničné a domáce stáže, študijné pobyty, školenia, kongresy a workshopy s tématikou kardiológie, invazívnej kardiológie, kardiochirurgie a pneumológie.

Za 24 rokov praxe viedol kardiologicku diagnostiku alebo terapiu u viac ako 8000 pacientov, prevažne psov a mačiek.

Spoluzakladateľ a spolumajiteľ referenčnej kliniky SIBRA - centrum veterinárnej medicíny, autor odborných článkov a prednášok pre chovateľskú a odbornú verejnosť. Priekopník Problém orientovaného prístupu k pacientovi.NAJNOVŠIE ODBORNÉ A VEDECKÉ PUBLIKÁCIE:
1. J. Fico, A. Kubovčíková, Hemothorax spôsobený aortopulmonálnym septálnym defektom, Informačný spravodajca KVL SR 4/2015
Zatvoriť
MVDr. Vladimír Vatolík
 • Ortopédia, kostná chirurgia, neurochirurgia
 • Člen KVL SR
 • Člen SAVLMZ
 • vatolik@sibra.sk

absolvent UVL Košice

 

od 2013

SIBRA centrum veterinárnej medicíny

2012 – 2013

Veterinárna klinika EU-VET

 

ÚČASŤ NA VYBRANÝCH VZDELÁVACÍCH AKCIÁCH A SEMINÁROCH:

29.1.-3.2.2018  ESAVS - Small Animal Surgery Training Program - Orthopedics I., Vienna, Austria

15.-16.9.17 Fidex conference, aj ako speaker (OCD of lateral and medial trochlear ridges of the talus in large, cross breed puppy), Lyon, Francúzsko.

7.-8.7.2017 Deformities corrections by internal fixation, garant Massimo Petazzoni DVM, Alicante, Španielsko.

1.4.2017 Course on treatment of angular deformities by circular external fixation, garant: Emilio Salas Herreros drMedVet, Gian Luca Rovesti drMedVet, Bologna, Taliansko.

31.3.2017 Advanced linear external fixation course, garant: Emilio Salas Herreros drMedVet, Gian Luca Rovesti drMedVet, Bologna, Taliansko.

10-11.12.2016 Artroskopia Malých zvierat, garant MVDr. Jan Beránek MRCVS, Žilina.

30.6.-15.7.2016 chirurgická stáž, Tiergesundheitszentrum, Bramsche, Nemecko

21.-22.5. 2016  International Fidex user conference and workshop, Praha, Česká republika.

9.-10. 5. 2016 Arthrex Arthrolab product training workshop, Mníchov, Nemecko.

6-7 .11. 2015 Advanced Neurosurgery workshop, Centro Veterinario de Diagnóstico por Imagen del Levante Rojales Alicante, Španielsko. Course instructor: Franck Forterre Professor, dipl. ECVS.

 28.-29.3. 2015 Orto-trauma workshop/Chirurgické prístupy ku kĺbom a kostiam, garant: Dr. Prof. Bruno Peirone, Enrico Panichi DVM, Viedeň, Rakúsko. 

 6.-7.12.2014 Moderné trendy v liečbe zlomenín a hojení kostí, garant: Dr. Prof. Bruno Peirone, Enrico Panichi DVM, Smolenice.

 18.11.2012 Kurz Ortopédie a traumatológie, garant: Dr Eva Schnabl Dipl. ECVS, Bratislava.

 

ZOZNAM ODBORNÝCH A VEDECKÝCH PUBLIKÁCIÍ:

 1. Vatolík, K.Bugyiová, Fibrotická kontraktúra m.Infraspinatus, VetŽurnál KVLSR 1/2018
 2. Vatolík, OCD laterálneho a mediálneho hrebeňa trochley talu, Informačný spravodajca KVLSR 3/2017
 3. I.Hajek, V.Vatolík, Divertikl 4. mozkové komory u Dobrmana, Informačný spravodajca KVLSR 4/2016

 4. V.VATOLÍK, A.GALOVIČOVÁ, S.FICOVÁ Stabilizácia zlomenín metatarzálnych kostí u mačky, Pes a mačka 9/2016

 5. V.VATOLÍK, Kombinácia internej a externej fixácii pre riešení nestability tarzu, Informačný spravodajca KVL SR 3/2016

 6. V.VATOLÍK, A.GALOVIČOVÁ, Terapia pomocou "platelest rich plasma" - PRP, Pes a mačka 7/2016, s.14-15

 7. V.VATOLÍK, Aktuálne trendy v riešení Wobblerovho syndrómu, Informačný spravodajca KVLSR 01/2016
 8. V.VATOLÍK, Ž.DOKIČ, Ortopedické a neurologické príčiny krívania u mačiek – popis prípadu , Informačný spravodajca KVLSR 03/2015
 9. V.PALUŠ, Z.JUHÁSZOVÁ, V.VATOLÍK, S.FICOVÁ, Quadrigeminálna cysta u čivavy, Informačný spravodajca KVLSR 1/2015

 

 

 

Zatvoriť
MVDr. Ivo Hájek PhD.
 • neurológia, interná medicína
 • člen ESVN -European Society of Veterinary Neurology
 • člen KVL SR
 • člen MENSY ČR
 • registrovaný člen Luisiana State University pre BAER test
 • hajek@sibra.sk

2010 - absolvent VFU Brno, MVDr.

2014 - doktorandský študijný program - Ochorenia psov a mačiek, PhD.
Dizertačná práca: Hájek I: Elektroneurografie periferních nervů psů. Brno, 2014, 110 stran

Špecializačné skúšky:

2010 – Kvalifikačný kurz k získaniu spôsobilosti podľa § 17 zákona ČNR č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání

2011 – Kurz propedeutiky vedeckej práce (Akademie věd České republiky)

2011 – Špecializačná skúška z odbornej angličtiny

2012 – Špecializačná skúška zo zobrazovacích metód (RTG, USG, CT a MRI v neurológii)

2012 – Špecializačná skúška z patologickej fyziológie (zameranie na epilepsiu)

2012 – Špecializačná skúška z vnútorných ochorení malých zvieratod 2015
SIBRA centrum veterinárnej medicíny

2010 - 2015
odborný asistent, VFU Brno, Odd.vnútorných chorôb psov a mačiek

ZAHRANIČNÉ STÁŽE:

2014 – Univerzita Gent, Merelbeke, Belgie, Oddelenie neurológie (prof. Van Ham, Dr. Bhatti)

2015 – Animal Health Trust, Newmarket, Anglicko, Oddelenie neurológie (dr. Luisa de Risio)

2017 – Univerzita Bern, kurz ESAVS, Neuropatologie a MRI interpretace (prof. Vandevelde)

 


ODBORNÉ A VEDECKÉ PUBLIKÁCIE:

Autor celkom 43 pedagogických, vedeckých a odborných publikácií z toho:
- 4 monografií, kapitol v učebnicích, audiovizuálních programů
- 36 odborných prací, příspěvků in extenso ve sbornících, abstraktů

 Výukové audiovizuálne programy

 1. SCHÁNILEC P,HÁJEK I, AGUDELO CF: Neurologické vyšetření psa a kočky. In: Multimediální databáze případových studií a jejich prezentace ve výuce veterinárního lékařství, www.vfu.cz/pripadovestudie, odborná monografie – DVD, VFU Brno, 2012.
 2. SCHÁNILEC P,HÁJEK I, AGUDELO CF, ŠKORIČ M: Oligodendrogliom stafordšírského bulteriéra. In: Multimediální databáze případových studií a jejich prezentace ve výuce veterinárního lékařství, www.vfu.cz/pripadovestudie, odborná monografie – DVD, VFU Brno, 2012.
 3. TARKOŠOVÁ D,HÁJEK I, HRONOVÁ N, SVOBODA M: Diabetes mellitus u koček. In:Multimediální     databáze případových           studií a jejich prezentace ve výuce veterinárního lékařství, www.vfu.cz/pripadovestudie, odborná monografie – DVD,                 VFU Brno, 2012.
 4. KRUŽÍKOVÁ N, BORSKÁ P, FICTUM P, TARKOŠOVÁ D,HÁJEK I: Výskyt a diagnostika kožních neoplazií u psa. In: Multimediální databáze případových studií a jejich prezentace ve výuce veterinárního lékařství, www.vfu.cz/pripadovestudie, odborná monografie – DVD, VFU Brno, 2012.

 Pôvodné vedecké práce publikované in extenso ve vedeckých časopisoch (Impakt faktor)

 1. HÁJEK I, SCHÁNILEC P, UHRÍKOVÁ I, PYSZKO M, DUFEK J: Electroneurography of the ulnar nerve in dogs. Acta Veterinaria 2014, 83: 405-409.
 2. ŠIMERDOVÁ V,HÁJEK I, SCHÁNILEC P: Addisonian crisis in a dog treated with phenobarbitone. Australian Veterinary Journal 2014, 93: 105-108.
 3. HÁJEK I, KETTNER F, ŠIMERDOVÁ V, RUSBRIDGE C, WANG P, MINASSIAN BA, PALUŠ V: NHLRC1 repeat expansion in two beagles with Lafora disease. Journal of Small Animal Practice 2016, 57: 650-652.
 4. HÁJEK I, ŠIMERDOVÁ V, VÁVRA M, AGUDELO CF: Toxic encephalopathy associated with high-dose metronidazole therapy in a dog: a case report. Veterinární Medicína 2017, 62: 105-110.
 5. ŠIMERDOVÁ V, VÁVRA M, ŠKORIČ M, HÁJEK I, ŠKOR O: What is your diagnosis? Multilobate nasal mass in a 5-month-old Sphynx cat. Veterinary Clinical Pathology 2017.


Príspevky v zborníkoch z konferencií a kongresov v Českej republike (abstrakta/plné znenie)

 1. HÁJEK I, DUFEK J, UHRÍKOVÁ I, SCHÁNILEC P: Electroneurographic examination of the ulnar nerve in the dog: measurements by surface electrodes. In 88. Fyziologické dny, Hradec Králové, 2012, s. 91. POSTER.
 2. HÁJEK I, SCHÁNILEC P,DUFEK J: Elektromyografie v diagnostice neuromuskulárních onemocnění psů a koček. In:  Konf. mladých vědec. Pracovníků s mezinár. účastí 2012 na FVL VFU Brno. Brno, 2012, s. 163-165.
 3. SCHÁNILEC P, AGUDELO CF,HÁJEK I: Co víme nového o Borelióze a klíšťové meningoencefalitidě?. In: Sb. Neurologie u malých zvířat: diagnostika a terapie vybraných onemocnění. Brno, 2011, s. 4-20.
 4. SCHÁNILEC P, AGUDELO CF,HÁJEK I: Vyšetření cerebrospinálního moku  - technika odběru a interpretace výsledků. In: Sb. Neurologie u malých zvířat: diagnostika a terapie vybraných onemocnění. Brno, 2011, s. 21-32.
 5. ŠIMERDOVÁ V, VÁVRA M, ŠKORIČ M,HÁJEK I, ŠKOR O: Nazální osteosarkom u pětiměsíční kočky plemene Sphynx. In: XXIII. Výroční konference ČAVLMZ, Hradec Králové, 2015, POSTER.

 Príspevky v zborníkoch z medzinárodných konferencií v zahraničí (abstrakta a postery)

 1. HÁJEK I, SCHÁNILEC P, UHRÍKOVÁ I: Effect of phenobarbital therapy on selected laboratory parameters: retrospective study (2007-2012). In:  14thConference ESVCP, Lublaň, Slovinsko, 2012, s. 160, POSTER.
 2. UHRÍKOVÁ I, RAUŠEROVÁ-LEXMAULOVÁ L, ŘEHÁKOVÁ K,HÁJEK I, DOUBEK J: High mobility group box 1 as a predictor of gastric necrosis. In  14th Conference ESVCP, Lublaň, Slovinsko, 2012, s. 159, POSTER.
 3. UHRÍKOVÁ I, RAUŠEROVÁ-LEXMAULOVÁ L, ŘEHÁKOVÁ K,HÁJEK I, DOUBEK J: Gastric dilatation and volvulus syndrome – are there any clues in hematologic examination?. In 14th Conference ESVCP, Lublaň, Slovinsko, 2012, s. 165, ORAL.
 4. SCHÁNILEC P, AGUDELO CF,HÁJEK I: Tick-borne encephalitis in two naturally infected rottweilers. In: Congress SCIVAC, Rimini, Itálie, 2012, s. 548, POSTER.
 5. SCHÁNILEC P, FUČÍK K, AGUDELO CF,HÁJEK I, UHRÍKOVÁ I, ŽÁKOVSKÁ A, TREML F: Srovnání séroprevalence protilátek proti klíšťové encefalitidě a borelióze armádních služebních psů v České republice. Retrospektivní studie (2001 – 2002). In: III. Labudove dni, Bratislava, SK, 2013, Sborník příspěvků, zvaná přednáška, s. 33-36. ISBN: 978-80-971336-6-5, EAN: 9788097133665. MSMT 1661700002.
 6. SCHÁNILEC P,HÁJEK I, HEKRLOVÁ A, AGUDELO CF: Facial nerve paresis in a German shepherd dog as a result of tick-borne encephalitis virus infection. A case report. In: III. Labudove dni, Bratislava, SK, 2013, EAN: 9788097133665. MŠMT ČR (institutional research development), POSTER.
 7. UHRÍKOVÁ I, RAUŠEROVÁ-LEXMAULOVÁ L,HÁJEK I, ŘEHÁKOVÁ K, DOUBEK J: Anion gap, strong ion difference and strong ion gap in healthy dogs. In: 16th International Symposium of the World Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians (WAVLD), Berlín, Německo, 2013, POSTER.
 8. ŠIMERDOVÁ V,HÁJEK I, SCHÁNILEC P, ŘEHÁKOVÁ K, FRGELECOVÁ L: Cytologický a biochemický nález v mozkomíšním moku psů se sekundární intrakraniální neoplazií. In: Senecké internistické dni – Klinická patológia v praxi malých zvierat, Senec, Slovensko, 2014, s. 152, POSTER.
 9. ŠIMERDOVÁ V,HÁJEK I, SCHÁNILEC P, FRGELECOVÁ L: Případ suspektního meduloblastomu s exfoliací buněk do mozkomíšního moku kanárské dogy. In: Senecké internistické dni – Klinická patológia v praxi malých zvierat, Senec, Slovensko, 2014, s. 153, POSTER.
 10. HÁJEK I, ŠIMERDOVÁ V, SCHÁNILEC P, AGUDELO CF, STEHLÍK L, VÁVRA M: Metronidazole-induced neurotoxicity in a dog. In: FECAVA Eurocongress, Mnichov, Německo, 2014, s. 212, POSTER.
 11. ŠIMERDOVÁ V,HÁJEK I, SCHÁNILEC P: Influence of phenobarbital on serum biochemical profile in dogs with idiopathic epilepsy. In: FECAVA Eurocongress, Mnichov, 2014, s. 230, POSTER.
 12. HÁJEK I,ŠIMERDOVÁ V, WANG P, BHATTI SFM, MINASSIAN BA, PALUS V: Lafora Disease in a Beagle. In: 28th Annual Symposium of the ESVN-ECVN, Amsterdam, Nizozemsko, 2015, POSTER.
 13. HÁJEK I,ŠIMERDOVÁ V, MATUŠKOVÁ H: Neurologická manifestace hypotyreózy u psa – popis případu. In: Nová Veterinária, Nitra, Slovensko, 2015, POSTER.
 14. SCHÁNILEC P,HÁJEK I, AGUDELO CF, BORSKÁ P, DOLEŽALOVÁ J, MASAŘÍKOVÁ M, DUFEK J: Neuromyopathy in a Bernese mountain dog caused by combined infection with Borrelia burgdorferi s.l. and Anaplasma phagocytophilum. A case report. In: IV. Labudove dni, Smolenice, Slovensko, 2015, POSTER.
 15. ŠIMERDOVÁ V, FAZEKAŠOVÁ I,HÁJEK I: Juvenilní Addisonova choroba u Kavalír King Charles španěla. In: Kongres interní medicíny, Senec, Slovensko, 2016, POSTER.

 Publikácie v odborných časopisoch

 1. HÁJEK I: Nejznámější infekční a parazitární onemocnění psů s neurologickou manifestací. Spravodaj KCHMSS 2011, 1: 18-19.
 2. HÁJEK I, SCHÁNILEC P, FRGELECOVÁ L: Veterinární aspekty plemene Birma – prezentace klinického případu. Veterinární klinika 2011, 8: 92-95.
 3. UHRÍKOVÁ I,HÁJEK I, ŘEHÁKOVÁ K, SCHEER P, DOUBEK J: Obezita u psů a koček versus metabolický syndrom u člověka. Veterinářství 2011, 61: 646-650.
 4. UHRÍKOVÁ I, ŘEHÁKOVÁ K, RAUŠEROVÁ-LEXMAULOVÁ L, SCHEER P,HÁJEK I, DOUBEK J: Praktické aspekty vyšetření acidobazického statusu. Veterinářství 2011, 61: 491-496.
 5. HÁJEK I, BLAŽEK-FIALOVÁ I, DUFEK J, SCHÁNILEC P: Myositida maseterů labradorského retrívra – využití EMG. Veterinární klinika 2012, 9: 77-80.
 6. UHRÍKOVÁ I, ŘEHÁKOVÁ K, RAUŠEROVÁ-LEXMAULOVÁ L, AGUDELO CF,HÁJEK I, DOUBEK J: Laktát v klinické patologii. Veterinářství 2012, 62: 527-530.
 7. HÁJEK I, SCHÁNILEC P, DUFEK J, ŠAFROVÁ M: Polyneuropatie greyhoundů. Veterinářství 2013, 63: 650-655.
 8. ŠIMERDOVÁ V,HÁJEK I, SCHÁNILEC P, AGUDELO CF, HONAJZEROVÁ P: Hypertyreóza koček – popis dvou případů s neurologickou manifestací. Veterinářství 2014, 64: 492-497.
 9. ŠIMERDOVÁ V, CEPLECHA V, HONAJZEROVÁ P,HÁJEK I, AGUDELO CF, TŠPONOVÁ Z: Pelger-Huëtova anomálie australského ovčáka – popis případu. Veterinářství 2014, 64: 739-743.
 10. AGUDELO CF, HONAJZEROVÁ P, KUČEROVÁ R, ŠIMERDOVÁ V,HÁJEK I: Kardiomyopatie pacientů podstupujících léčbu doxorubicinem. Veterinární klinika 2014, 11: 156-159.
 11. HÁJEK I, ŠIMERDOVÁ V, AGUDELO CF, VÁVRA M, STEHLÍK L: Centrální vestibulární syndrom psa intoxikovaného metronidazolem. Veterinářství 2015, 65: 87-89.
 12. ŠIMERDOVÁ V,HÁJEK I: Vliv fenobarbitalu na biochemický profil periferní krve psů – literární přehled. Veterinářství 2015, 65: 174-176.
 13. AGUDELO CF, ŠIMERDOVÁ V,HÁJEK I: Fallotova tetralogie u starého psa. Veterinářství 2015, 65: 737-742.
 14. HÁJEK I, WANG P, MINASSIAN BA, PALUŠ V: Laforova nemoc u bígla. Informačný spravodajca KVL SR 2015, 13 (4): 12-13.


 ÚČASŤ NA VYBRANÝCH VZDELÁVACÍCH AKCIÁCH A SEMINÁROCH:

2017
Neuropathology and MRI interpretation - ESAVS (European School for Advanced Veterinary Studies), Bern, Switzerland

Záchvaty - diferenciální diagnostika a managment, 
certifikovaný online kurz, garant: MVDr.Petr Šrenk DVM, DipECVN

2016

Fidex User Conference, Hotel Diplomat, Praha

2014

Senecké dni – Klinická patológia v praxi malých zvierat, Senec, Slovensko

Odborné přednášky prof. Gigera - Transfuzní medicína a IMHA, VFU Brno

SASAP, Belgrade Veterinary Neurology Conference, Bělehrad, Srbsko

Předkongresový den Nová Veterinaria, SSFM, Kočka jako neurologický pacient, Nitra, Slovensko

Kongres Nová Veterinaria, Neurologie malých zvířat, Nitra, Slovensko

20th FECAVA Eurocongress, Mnichov, Německo

2013

Webinář KVL Rentgenologie dutiny břišní

Webinář KVL Rentgenologie dutiny hrudní, pleura + mediastinum

Odborná přednáška Cytopath. of respiratory system, synovial and cerebrospinal fluids, VFU Brno

Webinář KVL Spinální traumata psů a koček

Webinář KVL Neurologické kazuistiky

Odborný seminář Nový přístup k interpretaci krevního obrazu, IKEM, Praha

31st World Veterinary Congress, Kongresové centrum, Praha

Neurologické dny – epilepsie, Boehringer Ingelheim, Noem Arch, Brno

2012

Fyziologické dny, Lékařská fakulta, Hradec Králové

ročník Konference mladých vědeckých pracovníků, VFU Brno

14th ESVCP Congress, Lublaň (evropská společnost klinické patologie)

22nd ECVIM-CA Congress, Maastricht (evropská společnost interní medicíny)

výroční konf. ČAVLMZ Hradec Králové: Kaudální abdomen z pohledu internisty i chirurga

Odborný seminář Vets4vets, Neurologický pacient, Praha

Odborný seminář WSAVA/ČAVLMZ, Dif.dg. parox. stavů a křečí + Kulhání v neurol., VFU Brno

2011

Vetfair, Akutní medicína aneb jak zvládnout kritické situace, Hradec Králové

XIX. Výroční konference ČAVLMZ, Endokrinologie, Hradec Králové

Seminář, Neurologie u malých zvířat: diagnostika a terapie vybraných onemocnění, VFU Brno

2010

Odborný seminář, Chirurgické zákroky a dg. patol. procesů v orofaciální krajině, VFU Brno

Vetfair, Neurologie pro praktického veterinárního lékaře III, Hradec Králové

Sympozium, 2nd Feline Medicine Symposium, VFU Brno

Odborný seminář, ČAVLMZ Nové trendy v imunoprofylaxi psů a koček, VFU Brno

 

 

 

Zatvoriť
MVDr. Bc. Klaudia Bugyiová
 • zobrazovacie techniky - CT, MRI, USG, RTG
 • člen KVL SR
 • bugyiova@sibra.sk
absolvent VFU Brno - fakulta veterinárneho lekárstva - MVDr.
absolvent SPU Nitra - Bc.

od 2010 stáže a prax odd. zobrazovacích metód VFU Brno
od 2015 asistent na odd. zobrazovacích metód VFU Brno
od január 2017 Sibra centrum

Publikácie:

1) PECTUS EXCAVATUM IN SEVEN DOGS J. Bakowska, P. Proks , L. Stehlik , K. Irova and K. Bugyiova, Journal of Comparative Pathology 156(1):87 · January 2017, DOI: 10.1016/j.jcpa.2016.11.105
2) Pes a mačka 1/2017 Počítačová tomografia (CT) vo veterinárnej medicíne
3) IS spravodajca 2/2017 Pokročilá metóda diagnostiky chronických nazálnych ochorení
4) Pes a mačka 9/2017 Nie každý útvar v dutine brušnej je nádor
5)Vatolík, K.Bugyiová, Fibrotická kontraktúra m.Infraspinatus, VetŽurnál KVLSR 1/2018


ÚČASŤ NA VYBRANÝCH VZDELÁVACÍCH AKCIÁCH A SEMINÁROCH:

2017
október Nova veterinária- Interpretácia RTG workshop
15.-16.9.17 Fidex conference, aj ako speaker , Lyon, Francúzsko.
apríl Endoskopický seminár a workshop, Žilina

2016

Veterinary Oncology and Clinical Pathology meeting
FECAVA 2016

2015
Nová veterinária 2015
Dni medicíny mačiek

2014
Nová veterinária 2014
Anestézia psov a mačiek
Vakcinace a imunologie psu a koček
WEBINÁR – Využití lokální anestezie v praxi


2013
stáž, Pets at home, Paisley, Scotland
31st World Veterinary Congress
Nová veterinária 2013
Stomatológia pre praktických veterinárnych lekárov
Klinická patológia
WEBINÁŘ KVL ČR - Akutní abdomen (RTG + USG)
Zatvoriť
MVDr. PharmDr. Veronika Šimerdová
 • onkológia, interná medicína
 • člen onkologickej spoločnosti ČAVLMZ
 • člen KVL SR
 • simerdova@sibra.sk

absolvent VFU Brno - fakulta veterinárneho lekárstva - MVDr.
absolvent VFU Brno - fakulta farmácie - PharmDr.


ZOZNAM ODBORNÝCH A VEDECKÝCH PUBLIKÁCIÍ:

 1. Šimerdová, V., Hájek, I., Schánilec, P., Řeháková, K., Frgelecová, L. Cytologický a biochemický nález v mozkomíšním moku psů se sekundární intrakraniální neoplazií. In: Zborník prednášok klinická patológia. Senec: Slovenská asociácia veterinárnych lékarov malých zvierat, 2014, s. 152.
 2. Šimerdová, V., Hájek, I., Schánilec, Frgelecová, L. Případ suspektního meduloblastomu s exfoliací buněk do mozkomíšního moku kanárské dogy. In: Zborník prednášok klinická patológia. Senec: Slovenská asociácia veterinárnych lékarov malých zvierat, 2014, s. 153.
 3. Šimerdová, V., Hájek I., Schánilec, P., Agudelo, C.F., Honajzerová, P. Hypertyreóza koček – popis dvou případů s neurologickou manifestací. Veterinářství 2014;64:492-497.
 4. Agudelo, C. F., Honajzerová, P., Kučerová, R., Šimerdová, V., Hájek, I. Kardiomyopatie pacientů podstupujících léčbu doxorubicinem. Veterinární klinika 2014;11:156-159.
 5. Šimerdová, V., Ceplecha, V., Honajzerová, P., Hájek, I., Agudelo, C. F., Tšponová, Z. Pelger-Huëtova anomálie austalského ovčáka – popis případu. Veterinářství 2014;64:739-743.
 6. Šimerdová, V., Hájek, I., Schánilec, P. Influence of phenobarbital on serum biochemical profile in dogs with idiopathic epilepsy. In: 20th FECAVA Eurocongress Proceedings Saturday, Nov 8, 2014. Munich: FECAVA, 2014, s. 230.
 7. Hájek, I., Šimerdová, V., Schánilec, P., Agudelo, C.F., Stehlík, L., Vávra, M. Metronidazole-induced neurotoxicity in a dog. In: 20th FECAVA Eurocongress Proceedings Saturday, Nov 8, 2014. Munich: FECAVA, 2014, s. 212.
 8. Hájek, I., Šimerdová, V., Agudelo, C., Vávra, M., Stehlík, L. Centrální vestibulární syndrom psa intoxikovaného metronidazolem. Veterinářství 2015;65:87-89.
 9. Šimerdová, V., Hájek, I. Vliv fenobarbitalu na biochemický profil periferní krve psů – literární přehled. Veterinářství 2015;65:174-176.
 10. Simerdova, V., Hajek, I., Schanilec, P. Addisonian crisis in a dog treated with phenobarbitone. Australian Veterinary Journal 2015;93:105-108.
 11. Králová-Kovaříková, S., Šimerdová, V., Honzák, D., Bílek, M. Bakteriální infekce močového traktu u koček s FLUTD. Dni medicíny mačiek, Senec: Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat.
 12. Králová-Kovaříková, S., Šimerdová,V. Změny v prostředí při léčbě a managementu idiopatické cystitidy koček. Veterinární klinika 2015;12:157-161.
 13. Šimerdová, V., Králová-Kovaříková, S., Honzák, D., Bílek, M. Prevalence infekcí močového traktu u kocourů s obstrukční uropatií – retrospektivní studie. Veterinární klinika 2015;12:169-171
 14. Šimerdová, V., Hájek, I., Agudelo, C. F. Sekundární imunitně zprostředkované hemolytické anemie koček – popis dvou případů. Veterinární klinika 2015;12:172-175.
 15. Hajek, I., Simerdova, V., Wang, P., Bhatti, S. F. M., Rusbridge, C., Minassian, B. A., Palus, V. Lafora disease in a Beagle. In: XXVIII. Annual Congress ESVN/ECVN. Amsterdam, the Netherlands, 2015.
 16. Šimerdová, V., Vávra, M., Škorič, M., Hájek, I., Škor, O. Nazální osteosarkom u pětiměsíční kočky plemene Sphynx. XXIII. Výroční konference ČAVLMZ, Hradec Králové, Česká republika, 2015.
 17. Hájek, I., Šimerdová, V., Matušková, H. Neurologická manifestace hypotyreózy u psa – popis případu. Nová Veterinária 2015, Nitra, Slovenská republika, 2015.
 18. Šimerdová, V., Hájek, I. Rizika syrové stravy u psů a koček: literární přehled. Veterinářství 2016;66:19-22.
 19. Králová-Kovaříková, S., Šimerdová, V., Honzák, D., Bílek, M. Klinickopatologická charakteristika skupiny 112 kocourů s obstrukční uropatií. Veterinářství 2016;66(2):94-100.
 20. Šimerdová, V., Matušková, H., Škor, O. Primární multipní kožní mastocytomy u psa – popis případu. Veterinářství 2016;66:360-365.
 21. Šimerdová, V., Fazekašová, I., Hájek, I. Juvenilní Addisonova choroba u Kavalír King Charles španěla. In: Zborník prednášok juvenilný a geriatrický pacient. Senec: Slovenská asociácia veterinárnych lékarov malých zvierat, 2016, s. 105.
 22. Šimerdová, V., Matušková, H., Škor, O. Peripheral nerve sheath tumour u geriatrické německé dogy. In: Zborník prednášok juvenilný a geriatrický pacient. Senec: Slovenská asociácia veterinárnych lékarov malých zvierat, 2016, s. 106.
 23. Matušková, H., Šimerdová, V. Canine multiple mast cell tumor and its association with atopic dermatitis and seizures. In: Book of abstracts. Visegrád: 1st Veterinary Oncology and Clinical Pathology Meeting, 2016, s. 40.
 24. Šimerdová, V., Honajzerová, P. Experience with Pelger-Hüet anomaly. In: Book of abstracts. Visegrád: 1st Veterinary Oncology and Clinical Pathology Meeting, 2016, s. 67.
 25. Šimerdová, V., Beránek, J., Hauck, M., Škor, O. Felinní postinjekční sarkom: konec špatné terapie – jak se vyhnout omylům? Veterinářství 2016;66:900-904.
 26. Šimerdová, V., Horáčková, K., Škor, O. Klinická výživa onkologického pacieta. Veterinární klinika 2017;14:8-11.
 27. Šimerdová, V., Králová-Kovaříková, S. Specifika vyšetření moči onkologického pacienta. Veterinární klinika 2017;14:28-32.
 28. Škor, O., Šimerdová, V., Horáčková, K., a kol. Principy analgezie u pacientů s chronickou nádorovou bolestí. Veterinární klinika 2017;14:34-44.
 29. Šimerdová, V., Vávra, M., Škorič, M., Hájek, I., Škor, O. What is your diagnosis? Multilobate nasal mass in a 5-month-old Sphynx cat. Vet Clin Pathol 2017;doi:10.1111/vcp.12485.
PREDNÁŠKOVÁ ČINNOSŤ:

Predkongresový deň 2. kongresu Onkologické společnosti ČAVLMZ, 27. 11. 2015 Brno: Diagnostika kožních tumorů psa a kočky.

Workshop „Vyšetření moči a močového sedimentu“, KVL ČR, 5. 3. 2016 Brno: Epitelurie, karcinom přechodného epitelu.

Seminář „Vyšetření moči v klinické praxi (a ještě něco navíc)“, VFU Brno, 29. 4. 2016 Brno: Přístup k onkologickému pacientovi, epitelurie a karcinom přechodného epitelu, soft tissue sarkomy.


ÚČASŤ NA VYBRANÝCH SEMINÁROCH A VZDELÁVACÍCH AKCIÁCH:

2017
VetCPD Cutaneous mast cell tumours

2016

Juvenilný a geriatrický pacient. 23. a 24. 4. 2016, Senec, Slovensko, SAVLMZ.

VetCPD “Make your way trough the cytology of the lymphoid system. Francesco Cian, Paola Monti, júl 2016.


2015

Výroční konference ČAVLMZ 2015 – Kočičí medicína. 10. a 11. 10 2015, Hradec Králové, ČAVLMZ.

2014

Kurz klinické patologie. 5. 4. až 9.11. 2014, Brno, KVL ČR.

Klinická patológia. 26. a 27. 4. 2014, Senec, Slovensko, SAVLMZ.

Praktické cvičení z cytológie. 26. a 27. 4. 2014, Senec, Cymedica SK
.
2.národný dermatologický kongres SSVD – SAVLMZ. 12. a 13. 7. 2014, Bratislava, SSVD.

Nová Veterinária 2014. 24. 10. až 26. 10. 2014, Nitra, SAVLMZ.

20th FECAVA Eurocongress. November 6 – 9, 2014, Munich, FECAVA.2013

Mastocytom u psů. Diagnostika a možnosti terapie. 20. 2. 2013, Brno, Cymedica CZ.

Nebojte se onkologického pacienta. 26. až 28. 4. 2013, Jítrava.

31st World Veterinary Congress. 17. až 20. 9. 2013, Praha, WVA.

Preventivní programy během života psa a kočky. 12. a 13. 10. 2013, Hradec Králové, ČAVLMZ.

Neurologické dny Boehringer Ingelheim. 8. 11. 2013, Brno, Boehringer Ingelheim.

Histopatologie a geriatrický pacient. 13. 11. 2013, Brno, Cymedica CZ

2012

Nové možnosti léčby mastocytomů u psů. 25. 4. 2012, Brno, Cymedica CZ.

Hematologie. 14. 11. 2012, Brno, Cymedica CZ.

Diferenciální diagnostika paroxysmálních stavů a křečí a kulhání v neurologii. 1. 12. 2012, ČAVLMZ.

 

Zatvoriť
MVDr. Bc. Veronika Straková (r.Čaklošová)
 • fyzioterapia, rehabilitácie, všeobecná veterinárna medicína
 • člen VEPRA Veterinary European Physical Therapy and Rehabilitation Association
 • člen KVL SR
 • strakova@sibra.sk

absolvent VFU Brno, MVDr.
absolvent fyzioterapie, Lekárska fakulta Masarykovej univerzity Brno, Bc. 

od 2015 
SIBRA centrum veterinárnej medicíny

2010 – 2015: stáže vo viacerych veterinárnych ambulanciách na Slovensku a v Českej republike

2013: stáž vo veterinárnej ambulancii Tierarztpraxis Dr. Spitznagel, Erzingen, Nemecko

2010:  zastupujúci fyzioterapeut Odborný léčebný ústav Jevíčko, Česká republika

2006-2009: stáže v odbore fyzioterapia:

Úrazová nemocnice Brno,

Nemocnice milosrdných bratří, Brno

Doléčovací a rehabilitační oddělení – Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno


PREDNÁŠKOVÁ ČINNOSŤ:

Piešťanské fyzioterapeutické dni, IFBLR, 22.-23.9.2016, Piešťany: Fyzioterapia vo veterinárnej medicíneÚČASŤ NA VYBRANÝCH VZDELÁVACÍCH AKCIÁCH A SEMINÁROCH:

2016

Piešťanské fyzioterapeutické dni, IFBLR, 22.-23.9.2016, Piešťany

9th International Symposium on Veterinary Rehabilitation and Physical Therapy, august 2016, Uppsala, Švédsko

Terapeutické využitie kinesio tapu, máj 2016, Piešťany, lektor MUDr. Et Mgr. Robert Válka

2015

CVBD a Dermatologie, Dr.Sc. R. Bock,DVM, Dr. M. Kovalík, PhD. DipECVD, 16.5.2015, Brno

Nová Veterinária 2015, 23.-25.10.2015, Nitra, SAVLMZ

2014

Kongres Onkologické  společnosti ČAVLMZ: Lymfom, november 2014, Brno

AO-Kleintier Osteosynthese Workshop, jún 2014, Berlín

Prevence a léčba vývojových ortopedických vad u psů, webinář s MVDr. M. Snášilem, CSc.

Veterinární medicína pro praxi, kongres KVL ČR, Brno

2012

4th Feline Medicine Symposium, VFU Brno

 

ODBORNÉ A VEDECKÉ PUBLIKÁCIE:

1. ČAKLOŠOVÁ V., Starostlivosť o imobilného psíka, Pes a mačka 10/2016
2. ČAKLOŠOVÁ V., KINESIOTAPING, Pes a mačka 7/2016, s.12-13
2. ČAKLOŠOVÁ V., LAFOROVA CHOROBA U BÍGLA, Pes a mačka 3/2016, s.37

 

Zatvoriť