Na vrátkach 13, 841 01 Bratislava
tel: 02-64461794, 02-54419949
klinika@sibra.sk
 • Po-Pi9:00 - 19:00
 • So10:00 - 12:00
 • Ne17:00 - 19:00
 • Sviatky17:00 - 19:00
Novinky
COVID - opatrenia
spýtajte sa na aktuálne obmedzenia - počas pandémie preferujeme objednaných pacientov a ošetrujeme pacientov vo vnútorných priestoroch kliniky bez prítomnosti majiteľa
Artroskopia
najmenej invazívna technika pre diagnostiku a terapiu kĺbnych ochorení. Zverte svojho krívajúceho miláčika do rúk odborníkov. Na vyšetrenie sa môžete objednať na tel.čísle: 02-64461794
BAER test - testovanie sluchu
ako jedno z mála pracovísk na Slovensku Vám ponúkame možnosť vyšetrenia BAER s audiometrickou certifikáciou. V prípade, že Váš psík prestáva reagovať na zvuky, neváhajte sa objednať na vyšetrenie. Možno sa mu dá ešte pomôcť, kým nestratí sluch úplne.
Náš tím
Laforova choroba u bígla
Laforova choroba (Lafora Disease, LD) je porucha mozgu prejavujúca sa záchvatmi, v odbornýchkruhoch označovaná ako progresívna myoklonická epilepsia (PME). Jedná sa o dedičné ochoreniespôsobené hromadením tzv. Laforových teliesok v mnohých orgánoch vrátane mozgu. U ľudí začínaLaforova choroba typicky počas dospievania a je spojená s mutáciou v génoch kódujúcich enzýmylaforín alebo malín. U psov bolo toto ochorenie popísané u trpasličích dlhosrstých jazvečíkov, bíglov,basetov a pudlov, avšak priamy dôkaz, teda identifikácia mutácie v postihnutom géne, bol zatiaľpotvrdený iba u trpasličieho dlhosrstého jazvečíka v roku 2005. U žiadneho ďalšieho plemena sa tátomutácia zatiaľ nenašla.Klinické príznaky ochorenia zahŕňajú krátke svalové sťahy alebo...
Na vrátkach 13, 841 01 Bratislava
tel: 02-64461794, 02-54419949
klinika@sibra.sk
 • Po-Pi9:00 - 19:00
 • So10:00 - 12:00
 • Ne17:00 - 19:00
 • Sviatky  17:00 - 19:00
sibra © 2022 | English
MVDr. Ivo Hájek, PhD., CSAVP-Neurology
 • neurológia, magnetická rezonancia,
 • CERTIFICATE OF SMALL ANIMAL VETERINARY PRACTICE (CSAVP) v odbore Neurológia (Neurology)
 • člen ESVN -European Society of Veterinary Neurology
 • člen KVL SR
 • člen MENSY ČR
 • registrovaný člen Luisiana State University pre BAER test
 • postgraduálne špecializačné vzdelávanie ESAVS - neurológia
 • hajek@sibra.sk

špecializácie:
klinická neurológia
magnetická rezonancia
interná medicína


2010 - absolvent VFU Brno, MVDr.

2014 - doktorandský študijný program - Ochorenia psov a mačiek, PhD.
Dizertačná práca: Hájek I: Elektroneurografie periferních nervů psů. Brno, 2014, 110 stran

Špecializačné skúšky:

2010 – Kvalifikačný kurz k získaniu spôsobilosti podľa § 17 zákona ČNR č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání

2011 – Kurz propedeutiky vedeckej práce (Akademie věd České republiky)

2011 – Špecializačná skúška z odbornej angličtiny

2012 – Špecializačná skúška zo zobrazovacích metód (RTG, USG, CT a MRI v neurológii)

2012 – Špecializačná skúška z patologickej fyziológie (zameranie na epilepsiu)

2012 – Špecializačná skúška z vnútorných ochorení malých zvierat

2014 - Obhajoba dizertačnej práce

2017-2022 – ESAVS (European School of Advanced Veterinary Studies) – Certificate of Small  Animal Veterinary Practice / Neurology program (CSAVP), University of Luxembourg

2022 - CERTIFICATE OF SMALL ANIMAL VETERINARY PRACTICE (CSAVP) v odbore Neurológia  (Neurology)od 2015
SIBRA centrum veterinárnej medicíny

2010 - 2015
odborný asistent, VFU Brno, Odd.vnútorných chorôb psov a mačiek

ZAHRANIČNÉ STÁŽE:

2014 – Univerzita Gent, Merelbeke, Belgie, Oddelenie neurológie (prof. Van Ham, Dr. Bhatti)

2015 – Animal Health Trust, Newmarket, Anglicko, Oddelenie neurológie (dr. Luisa de Risio)

2017 – Univerzita Bern, ESAVS, Neuropatologie a MRI interpretace (prof. Vandevelde)

2018 – Univerzita Bern, ESAVS, Neurologie (prof. Stein, prof. Volk)

2019 – Univerzita Bern, ESAVS (prof. Stein, prof. Forterre, prof. Schweizer)

 

 • od r. 2019 spolupracovník SAV (Slovenská akadémia vied - Neuroimunologický ústav): Molekulové biomarkery ochorení mozgu u psov – Monitorovanie regenerácie mozgového tkaniva a účinnosti terapie


ODBORNÉ A VEDECKÉ PUBLIKÁCIE:

Autor celkom 57 pedagogických, vedeckých a odborných publikácií z toho:
- 4 monografií, kapitol v učebnicích, audiovizuálních programů
- 53 odborných prací, příspěvků in extenso ve sbornících, abstraktů

Publikace citovány v prestižních světových časopisech – Journal of Veterinary Internal Medicine, Animal Genetics, Veterinary Pathology, Australian Veterinary Journal nebo Sborník Akademie věd USA.

 Výukové audiovizuálne programy

 1. SCHÁNILEC P,HÁJEK I, AGUDELO CF: Neurologické vyšetření psa a kočky. In: Multimediální databáze případových studií a jejich prezentace ve výuce veterinárního lékařství, www.vfu.cz/pripadovestudie, odborná monografie – DVD, VFU Brno, 2012.
 2. SCHÁNILEC P,HÁJEK I, AGUDELO CF, ŠKORIČ M: Oligodendrogliom stafordšírského bulteriéra. In: Multimediální databáze případových studií a jejich prezentace ve výuce veterinárního lékařství, www.vfu.cz/pripadovestudie, odborná monografie – DVD, VFU Brno, 2012.
 3. TARKOŠOVÁ D,HÁJEK I, HRONOVÁ N, SVOBODA M: Diabetes mellitus u koček. In:Multimediální     databáze případových           studií a jejich prezentace ve výuce veterinárního lékařství, www.vfu.cz/pripadovestudie, odborná monografie – DVD,                 VFU Brno, 2012.
 4. KRUŽÍKOVÁ N, BORSKÁ P, FICTUM P, TARKOŠOVÁ D,HÁJEK I: Výskyt a diagnostika kožních neoplazií u psa. In: Multimediální databáze případových studií a jejich prezentace ve výuce veterinárního lékařství, www.vfu.cz/pripadovestudie, odborná monografie – DVD, VFU Brno, 2012.

 Pôvodné vedecké práce publikované in extenso ve vedeckých časopisoch (Impakt faktor)

 1. HÁJEK I, SCHÁNILEC P, UHRÍKOVÁ I, PYSZKO M, DUFEK J: Electroneurography of the ulnar nerve in dogs. Acta Veterinaria 2014, 83: 405-409.
 2. ŠIMERDOVÁ V,HÁJEK I, SCHÁNILEC P: Addisonian crisis in a dog treated with phenobarbitone. Australian Veterinary Journal 2014, 93: 105-108.
 3. HÁJEK I, KETTNER F, ŠIMERDOVÁ V, RUSBRIDGE C, WANG P, MINASSIAN BA, PALUŠ V: NHLRC1 repeat expansion in two beagles with Lafora disease. Journal of Small Animal Practice 2016, 57: 650-652.
 4. HÁJEK I, ŠIMERDOVÁ V, VÁVRA M, AGUDELO CF: Toxic encephalopathy associated with high-dose metronidazole therapy in a dog: a case report. Veterinární Medicína 2017, 62: 105-110.
 5. ŠIMERDOVÁ V, VÁVRA M, ŠKORIČ M, HÁJEK I, ŠKOR O: What is your diagnosis? Multilobate nasal mass in a 5-month-old Sphynx cat. Veterinary Clinical Pathology 2017.


Príspevky v zborníkoch z konferencií a kongresov v Českej republike (abstrakta/plné znenie)

 1. HÁJEK I, DUFEK J, UHRÍKOVÁ I, SCHÁNILEC P: Electroneurographic examination of the ulnar nerve in the dog: measurements by surface electrodes. In 88. Fyziologické dny, Hradec Králové, 2012, s. 91. POSTER.
 2. HÁJEK I, SCHÁNILEC P,DUFEK J: Elektromyografie v diagnostice neuromuskulárních onemocnění psů a koček. In:  Konf. mladých vědec. Pracovníků s mezinár. účastí 2012 na FVL VFU Brno. Brno, 2012, s. 163-165.
 3. SCHÁNILEC P, AGUDELO CF,HÁJEK I: Co víme nového o Borelióze a klíšťové meningoencefalitidě?. In: Sb. Neurologie u malých zvířat: diagnostika a terapie vybraných onemocnění. Brno, 2011, s. 4-20.
 4. SCHÁNILEC P, AGUDELO CF,HÁJEK I: Vyšetření cerebrospinálního moku  - technika odběru a interpretace výsledků. In: Sb. Neurologie u malých zvířat: diagnostika a terapie vybraných onemocnění. Brno, 2011, s. 21-32.
 5. ŠIMERDOVÁ V, VÁVRA M, ŠKORIČ M,HÁJEK I, ŠKOR O: Nazální osteosarkom u pětiměsíční kočky plemene Sphynx. In: XXIII. Výroční konference ČAVLMZ, Hradec Králové, 2015, POSTER.

 Príspevky v zborníkoch z medzinárodných konferencií v zahraničí (abstrakta a postery)

 1. HÁJEK I, SCHÁNILEC P, UHRÍKOVÁ I: Effect of phenobarbital therapy on selected laboratory parameters: retrospective study (2007-2012). In:  14thConference ESVCP, Lublaň, Slovinsko, 2012, s. 160, POSTER.
 2. UHRÍKOVÁ I, RAUŠEROVÁ-LEXMAULOVÁ L, ŘEHÁKOVÁ K,HÁJEK I, DOUBEK J: High mobility group box 1 as a predictor of gastric necrosis. In  14th Conference ESVCP, Lublaň, Slovinsko, 2012, s. 159, POSTER.
 3. UHRÍKOVÁ I, RAUŠEROVÁ-LEXMAULOVÁ L, ŘEHÁKOVÁ K,HÁJEK I, DOUBEK J: Gastric dilatation and volvulus syndrome – are there any clues in hematologic examination?. In 14th Conference ESVCP, Lublaň, Slovinsko, 2012, s. 165, ORAL.
 4. SCHÁNILEC P, AGUDELO CF,HÁJEK I: Tick-borne encephalitis in two naturally infected rottweilers. In: Congress SCIVAC, Rimini, Itálie, 2012, s. 548, POSTER.
 5. SCHÁNILEC P, FUČÍK K, AGUDELO CF,HÁJEK I, UHRÍKOVÁ I, ŽÁKOVSKÁ A, TREML F: Srovnání séroprevalence protilátek proti klíšťové encefalitidě a borelióze armádních služebních psů v České republice. Retrospektivní studie (2001 – 2002). In: III. Labudove dni, Bratislava, SK, 2013, Sborník příspěvků, zvaná přednáška, s. 33-36. ISBN: 978-80-971336-6-5, EAN: 9788097133665. MSMT 1661700002.
 6. SCHÁNILEC P,HÁJEK I, HEKRLOVÁ A, AGUDELO CF: Facial nerve paresis in a German shepherd dog as a result of tick-borne encephalitis virus infection. A case report. In: III. Labudove dni, Bratislava, SK, 2013, EAN: 9788097133665. MŠMT ČR (institutional research development), POSTER.
 7. UHRÍKOVÁ I, RAUŠEROVÁ-LEXMAULOVÁ L,HÁJEK I, ŘEHÁKOVÁ K, DOUBEK J: Anion gap, strong ion difference and strong ion gap in healthy dogs. In: 16th International Symposium of the World Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians (WAVLD), Berlín, Německo, 2013, POSTER.
 8. ŠIMERDOVÁ V,HÁJEK I, SCHÁNILEC P, ŘEHÁKOVÁ K, FRGELECOVÁ L: Cytologický a biochemický nález v mozkomíšním moku psů se sekundární intrakraniální neoplazií. In: Senecké internistické dni – Klinická patológia v praxi malých zvierat, Senec, Slovensko, 2014, s. 152, POSTER.
 9. ŠIMERDOVÁ V,HÁJEK I, SCHÁNILEC P, FRGELECOVÁ L: Případ suspektního meduloblastomu s exfoliací buněk do mozkomíšního moku kanárské dogy. In: Senecké internistické dni – Klinická patológia v praxi malých zvierat, Senec, Slovensko, 2014, s. 153, POSTER.
 10. HÁJEK I, ŠIMERDOVÁ V, SCHÁNILEC P, AGUDELO CF, STEHLÍK L, VÁVRA M: Metronidazole-induced neurotoxicity in a dog. In: FECAVA Eurocongress, Mnichov, Německo, 2014, s. 212, POSTER.
 11. ŠIMERDOVÁ V,HÁJEK I, SCHÁNILEC P: Influence of phenobarbital on serum biochemical profile in dogs with idiopathic epilepsy. In: FECAVA Eurocongress, Mnichov, 2014, s. 230, POSTER.
 12. HÁJEK I,ŠIMERDOVÁ V, WANG P, BHATTI SFM, MINASSIAN BA, PALUS V: Lafora Disease in a Beagle. In: 28th Annual Symposium of the ESVN-ECVN, Amsterdam, Nizozemsko, 2015, POSTER.
 13. HÁJEK I,ŠIMERDOVÁ V, MATUŠKOVÁ H: Neurologická manifestace hypotyreózy u psa – popis případu. In: Nová Veterinária, Nitra, Slovensko, 2015, POSTER.
 14. SCHÁNILEC P,HÁJEK I, AGUDELO CF, BORSKÁ P, DOLEŽALOVÁ J, MASAŘÍKOVÁ M, DUFEK J: Neuromyopathy in a Bernese mountain dog caused by combined infection with Borrelia burgdorferi s.l. and Anaplasma phagocytophilum. A case report. In: IV. Labudove dni, Smolenice, Slovensko, 2015, POSTER.
 15. ŠIMERDOVÁ V, FAZEKAŠOVÁ I,HÁJEK I: Juvenilní Addisonova choroba u Kavalír King Charles španěla. In: Kongres interní medicíny, Senec, Slovensko, 2016, POSTER.

 Publikácie v odborných časopisoch

 1. HÁJEK I: Nejznámější infekční a parazitární onemocnění psů s neurologickou manifestací. Spravodaj KCHMSS 2011, 1: 18-19.
 2. HÁJEK I, SCHÁNILEC P, FRGELECOVÁ L: Veterinární aspekty plemene Birma – prezentace klinického případu. Veterinární klinika 2011, 8: 92-95.
 3. UHRÍKOVÁ I,HÁJEK I, ŘEHÁKOVÁ K, SCHEER P, DOUBEK J: Obezita u psů a koček versus metabolický syndrom u člověka. Veterinářství 2011, 61: 646-650.
 4. UHRÍKOVÁ I, ŘEHÁKOVÁ K, RAUŠEROVÁ-LEXMAULOVÁ L, SCHEER P,HÁJEK I, DOUBEK J: Praktické aspekty vyšetření acidobazického statusu. Veterinářství 2011, 61: 491-496.
 5. HÁJEK I, BLAŽEK-FIALOVÁ I, DUFEK J, SCHÁNILEC P: Myositida maseterů labradorského retrívra – využití EMG. Veterinární klinika 2012, 9: 77-80.
 6. UHRÍKOVÁ I, ŘEHÁKOVÁ K, RAUŠEROVÁ-LEXMAULOVÁ L, AGUDELO CF,HÁJEK I, DOUBEK J: Laktát v klinické patologii. Veterinářství 2012, 62: 527-530.
 7. HÁJEK I, SCHÁNILEC P, DUFEK J, ŠAFROVÁ M: Polyneuropatie greyhoundů. Veterinářství 2013, 63: 650-655.
 8. ŠIMERDOVÁ V,HÁJEK I, SCHÁNILEC P, AGUDELO CF, HONAJZEROVÁ P: Hypertyreóza koček – popis dvou případů s neurologickou manifestací. Veterinářství 2014, 64: 492-497.
 9. ŠIMERDOVÁ V, CEPLECHA V, HONAJZEROVÁ P,HÁJEK I, AGUDELO CF, TŠPONOVÁ Z: Pelger-Huëtova anomálie australského ovčáka – popis případu. Veterinářství 2014, 64: 739-743.
 10. AGUDELO CF, HONAJZEROVÁ P, KUČEROVÁ R, ŠIMERDOVÁ V,HÁJEK I: Kardiomyopatie pacientů podstupujících léčbu doxorubicinem. Veterinární klinika 2014, 11: 156-159.
 11. HÁJEK I, ŠIMERDOVÁ V, AGUDELO CF, VÁVRA M, STEHLÍK L: Centrální vestibulární syndrom psa intoxikovaného metronidazolem. Veterinářství 2015, 65: 87-89.
 12. ŠIMERDOVÁ V,HÁJEK I: Vliv fenobarbitalu na biochemický profil periferní krve psů – literární přehled. Veterinářství 2015, 65: 174-176.
 13. AGUDELO CF, ŠIMERDOVÁ V,HÁJEK I: Fallotova tetralogie u starého psa. Veterinářství 2015, 65: 737-742.
 14. HÁJEK I, WANG P, MINASSIAN BA, PALUŠ V: Laforova nemoc u bígla. Informačný spravodajca KVL SR 2015, 13 (4): 12
 15. HÁJEK I, VATOLÍK V: Divertikl 4. mozkové komory u dobrmana. Informačný spravodajca KVL SR 2016, 14 (4): 10-11.
 16. HÁJEK I, BUGYIOVÁ K, TERZIEVA T, ŠIMERDOVÁ V: Idiopatická renální hematurie u psa. VetŽurnál 2018, 16 (1): 26-28.
 17. HÁJEK I, VATOLÍK V: Myositida žvýkacích svalů u psa. VetŽurnál 2018, 16 (2): 18-21.
 18. GAMBOŠOVÁ M, HÁJEK I, STRAKOVÁ V: Psinka u štvormesačného šteňaťa. VetŽurnál 2018, 16 (3): 9-11.
 19. HÁJEK I: Paradoxní vestibulární syndrom u psa – popis dvou případů. Veterinářství 2019, 69 (1): 15-19.
 20. HÁJEK I: Infarkt mozečku u rotvajlera. VetŽurnál 2019, 17 (2): 6-8.
 21. HÁJEK I: Genetická neuropatie u štěněte greyhounda. VetŽurnál 2019, 17 (3): 6-9.
 22. VATOLÍK V, HÁJEK I: Použitie platničky a autograftu fascia lata pri chirurgickom manažmente chronickej ruptúry Achillovej šlachy u psa. VetŽurnál 2019, 17 (4): 6-11.
 23. HÁJEK I, VATOLÍK V: Anomálie cerebellopontinní oblasti psů – popis dvou případů. Veterinářství 2020, 70 (2): 82-86.
 24. HÁJEK I, VATOLÍK V, GAMBOŠOVÁ M: Spinální fibrosarkom u pětiletého kocoura. VetŽurnál 2020, 18 (1): 6-8.
 25. HÁJEK I: Epilepsie psů a koček. Pes a Mačka 2020, 20 (3): 38-39.
 26. HÁJEK I, STRAKOVÁ V: Steroid responzivní meningitis-arteritis. VetŽurnál 2020, 18 (2): 20-23.
 27. HÁJEK I: Syringomyelie u kavalír King Charles španěla. VetŽurnál 2020, 18 (4): 24-27.
 28. HÁJEK I: Quadrigeminální cysta u čivavy. VetŽurnál 2021, 19 (3): 6-9.


 ÚČASŤ NA VYBRANÝCH VZDELÁVACÍCH AKCIÁCH A SEMINÁROCH:

2021

Small Animal Computed Tomography - ESAVS (European School for Advanced Veterinary Studies), Lucemburk, Lucembursko (prof. Barthez, Dipl ECVDI)

Neurology III - ESAVS (European School for Advanced Veterinary Studies), online kurz univerzity Bern, Švýcarsko (prof. Stein, DECVN, prof. Volk, DECVN, prof. Schweizer, DECVN)

2020

Webináře ESAOTE Vet-MRI education (Dr. Falzone, DECVN)

2019

15th European Veterinary MR User Meeting, VetMedUni, Vídeň, Rakousko

Neurology II - ESAVS (European School for Advanced Veterinary Studies), Bern, Švýcarsko2018
Neurology I - ESAVS (European School for Advanced Veterinary Studies), Bern, Švýcarsko

2017
Neuropathology and MRI interpretation - ESAVS (European School for Advanced Veterinary Studies), Bern, Switzerland

Záchvaty - diferenciální diagnostika a managment, 
certifikovaný online kurz, garant: MVDr.Petr Šrenk DVM, DipECVN

2016

Fidex User Conference, Hotel Diplomat, Praha

2014

Senecké dni – Klinická patológia v praxi malých zvierat, Senec, Slovensko

Odborné přednášky prof. Gigera - Transfuzní medicína a IMHA, VFU Brno

SASAP, Belgrade Veterinary Neurology Conference, Bělehrad, Srbsko

Předkongresový den Nová Veterinaria, SSFM, Kočka jako neurologický pacient, Nitra, Slovensko

Kongres Nová Veterinaria, Neurologie malých zvířat, Nitra, Slovensko

20th FECAVA Eurocongress, Mnichov, Německo

2013

Webinář KVL Rentgenologie dutiny břišní

Webinář KVL Rentgenologie dutiny hrudní, pleura + mediastinum

Odborná přednáška Cytopath. of respiratory system, synovial and cerebrospinal fluids, VFU Brno

Webinář KVL Spinální traumata psů a koček

Webinář KVL Neurologické kazuistiky

Odborný seminář Nový přístup k interpretaci krevního obrazu, IKEM, Praha

31st World Veterinary Congress, Kongresové centrum, Praha

Neurologické dny – epilepsie, Boehringer Ingelheim, Noem Arch, Brno

2012

Fyziologické dny, Lékařská fakulta, Hradec Králové

ročník Konference mladých vědeckých pracovníků, VFU Brno

14th ESVCP Congress, Lublaň (evropská společnost klinické patologie)

22nd ECVIM-CA Congress, Maastricht (evropská společnost interní medicíny)

výroční konf. ČAVLMZ Hradec Králové: Kaudální abdomen z pohledu internisty i chirurga

Odborný seminář Vets4vets, Neurologický pacient, Praha

Odborný seminář WSAVA/ČAVLMZ, Dif.dg. parox. stavů a křečí + Kulhání v neurol., VFU Brno

2011

Vetfair, Akutní medicína aneb jak zvládnout kritické situace, Hradec Králové

XIX. Výroční konference ČAVLMZ, Endokrinologie, Hradec Králové

Seminář, Neurologie u malých zvířat: diagnostika a terapie vybraných onemocnění, VFU Brno

2010

Odborný seminář, Chirurgické zákroky a dg. patol. procesů v orofaciální krajině, VFU Brno

Vetfair, Neurologie pro praktického veterinárního lékaře III, Hradec Králové

Sympozium, 2nd Feline Medicine Symposium, VFU Brno

Odborný seminář, ČAVLMZ Nové trendy v imunoprofylaxi psů a koček, VFU Brno

 

 

 

Zatvoriť
MVDr. Mária Gambošová, CSAVP-Internal medicine
 • interná medicína, onkológia
 • CERTIFICATE OF SMALL ANIMAL VETERINARY PRACTICE (CSAVP) v odbore Interná medicína (Internal Medicine)
 • - postgraduálne špecializačné vzdelávanie ESAVS - interná medicína
 • člen KVL SR
 • člen SAVLMZ
 • gambosova@sibra.sk

ŠPECIALIZAČNÉ POSTGRADUÁLNE SKÚŠKY, CERTIFIKÁCIE ESAVS: 

2021 CERTIFICATE OF SMALL ANIMAL VETERINARY PRACTICE (CSAVP) v odbore Interná medicína (Internal Medicine)
špecializačné skúšky – interná medicína:

21.2. Haematology & Oncology

21.2. Gastroenterology, Liver & Pancreas

25.6. Respiratory Diseases & Basic Cardiology

25.6. Nephrology & Endocrinology

25.6. Cytology I

Case log (100 cases)

13.9. 2021 udelený Certificate of achievement - CSAVP-IMOdborné a vedecké publikácie:

Ochorenia žlčníka a žlčových ciest u psov a mačiek, Pes a mačka 5/2021

Prekurzorová imunitne sprostredkovaná anémia u psa, Vetžurnál 3/2020

Nebojte sa cytologického vyšetrenia, Pes a mačka 12/2019

Intraorálny mastocytóm, Vetžurnál 4/2018

Psinka u štvormesačného šteňaťa,  Vetžurnál 3/2018

Bolesť u psa, Pes a mačka 1/2018

články s veterinárnou tematikou, Psí hvězda.cz 2016

 

Účasť na vybraných vzdelávacích akciách a seminároch:

2021

Novinky v diagnostice a terapii lymfomu u psa a kočky - webinár, október 2021

Přehled nejčastějších kožních neoplazií u psa a kočky - webinár, október 2021

Onemocnění dýchacích cest u koček I - online seminár, október 2021

WSAVA virtual congress, november 2021

WSAVA/FECAVA Virtual Congress , marec 2021

Cytology I – ESAVS, január 2021

Respiratory Diseases & Basic Cardiology - ESAVS 2021

2020

Gastroenterology, Liver & Pancreas – ESAVS Internal Medicine, Lipsko, Nemecko, február 2020


2019

Endokrinopatie psa a kočky, Brno, ČR, december 2019

Nephrology and Endocrinology - ESAVS Internal Medicine, Luxembourg, Luxembursko, november 2019

Nová veterinária 2019, Nitra, SR, október 2019

Hematology, Immunology and Basic Oncology - ESAVS Internal Medicine, Luxembourg, Luxembursko, máj 2019


2018

Onkologický a klinicko-patologický kongres, Brno, ČR, december 2018

Nová veterinária, Nitra, SR, október 2018

Gastroenterológia mačiek, Praha, ČR, máj 2018

5. onkologický kongres, Brno, ČR, máj 2018

2017

Jak, proč a čím léčit kožní onemocnění a otitidy, Praha, ČR, november 2017

Veterinární medicína pro praxi - malá zvířata, Praha, ČR, máj 2017

Vybrané kapitoly z medicíny koček, Praha, ČR, marec 2017

2016

24. výroční konference ČAVLMZ, Brno, ČR, november 2016

3. onkologický kongres - Kulatobuněčné tumory, Brno, ČR, október 2016

Fyzioterapie a rehabilitace psů, Vyškov, ČR, apríl 2016

Heart Murmurs - VetFair, Hradec Králové, ČR, apríl 2016

Základy veterinární akupunktury, Praha, ČR, február 2016

2015

Vektorová onemocnění a Preventivní péče ve veterinární praxi, Brno, ČR, jún 2015

Vektorová onemocnění psů a Dermatologie, Brno, ČR, jún 2015

CPCR a akutní medicína psů a koček, Brno, ČR, apríl 2015

Veterinary Behaviour Weekend, Košice, SR, marec 2015

Infekční nemoci psa a kočky - nové hrozby, Brno, ČR, marec 2015

Kočka jako dermatologický pacient, Brno, ČR, január 2015

2014

XV. seminář Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata - Anestezie, analgezie a imobilizace, Vyškov, ČR, október 2014

European Veterinary Emergency & Critical Care Society Congress, Praha, ČR, jún 2014

International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress, Istanbul, Turecko, máj 2014

2013

World Veterinary Congress, Praha, ČR, september 2013


absolvent VFU Brno - MVDr.

od 1/2018  SIBRA- centrum veterinárnej medicíny, Bratislava

2/2017 – 12/2017 MetropoleVet Praha s.r.o.

2013-2016 Stáže na súkromných veterinárnych klinikách na Slovensku a v ČR

7/2016 Stáž na klinike malých zvierat Fakulty veterinárnej medicíny Záhrebskej univerzity, Chorvátsko

9/2015-12/2015 Stáž na Mastervet Garden Dyreklinikk v Bergene, Nórsko

 

Zatvoriť
MVDr. Carlos Fernando Agudelo Ramírez, PhD.
 • kardiológia, certifikácia dedičných ochorení srdca
 • ochorenia dýchacieho aparátu, interná medicína
 • člen ISHNE - medzinárodná spoločnosť pre Holterovské vyšetrenie a neinvazívnu elektrofyziológiu
 • člen ČAVLMZ
 • člen European Federation of Companion Animal Veterinary Associations - FECAVA
 • člen National Geographic Society
 • člen KVL SR
 • člen KVL ČR
 • agudelo@sibra.sk

špecializácie:

- kardiológia malých zvierat (klinické vyšetrenie, elektrokardiografia, Holterovské vyšetrenie - kontinuálne EKG, echokardiografia, srdcové markery,meranie krvného tlaku)

-  echokardiografia a EKG drobných cicavcov

- ochorenia dýchacieho aparátu - ultrazvuk pľúc a hrudníku – biopsie

- interná medicína

 2001 - absolvent -  Vysoká školu veterinárneho lekárstva na Narodnej univerzite v Kolumbii (v Bogote), doktor veterinární medicíny - MV.
2006
  - uznanie veterinárneho vzdelania v Českej republike (MVDr).

 

2001 - 2002 súkromná veterinárna prax -  Kolumbia
2002 - 2005 veterinárny lekár a asistent predmetu chorôb malých zvierat na Fakulte veterinárneho lekárstva na Narodnej univerzite v Kolumbii
2006 - 2022 -  Veterinární a farmaceutické univerzita Brno ( VETUNI Brno) - odborný asistent

Akademicko-vedecké tituly:
2009 – PhD. -doktorandský študijný program v odbore - choroby malých zvierat na FVL VFU, Brno
Iné odborné kvalifikácie:
2012 - člen skúšobnej komisie chorôb psov a mačiek
2021 –  akreditovaný vzdelávací program: osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů podle § 15d odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (ev. č. CZ 002807)

 

Zahraničné stáže

2013 – odborná stáž, interné oddelenie, Hospital Clinico Veterinario – Barcelona, Španielsko pod vedením Dr Xavier Roura. DVM, PhD, DECVIM-CA

2017 – teaching mobilita Erasmus+: Uludag University, Bursa (Turecko)

2018 – teaching mobilita Erasmus+: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach


Členstvá v odborných a vedeckých organizáciách

2004 – National Geographic Society

2006 – člen mezinárodní společnosti pro Holterovské vyšetření a neinvazivní elektrofyziologii (ISHNE).

2015 – česká asociace veterinařů malých zvířat - ČAVLMZ

2015 - European Federation of Companion Animal Veterinary Associations - FECAVA

2021 – Komora veterinárnych lekárov SR

2021 – Komora veterinárních lékařů ČR

Autor 200 pedagogických, vědeckých a odborných publikací

 • z toho:

- 24 vědeckých prací ve vědeckých mezinárodních časopisech s IF

- 12 monografií, kapitol v učebnicích, audiovizuálních programů

- 164 odborných prací, příspěvků in extenso ve sbornících, abstrakt

 

h-index: 4

Pedagogické publikace

-text/monografie

 1. Diplomová práce: Agudelo CF. Hematologických a krevních biochemických parametrů na zdravých psech v Bogotě DC. Narodní univerzita v Kolumbii. 2001.
 2. Doktorská práce: EKG změny během zátěží u psů se srdečním onemocnění. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. 2009
 3. Kosková B., Agudelo C. F. Vybrané endokrinopatie psa a kočky. VFU Brno. 142 str. 2019

 

-multimediální výukové programy

DVD Multimediální databáze případových studií a jejich prezentace ve výuce veterinárního lékařství.

 1. Holterovské vyšetření - Agudelo CF, Vraníková S, Stegmann M.
 2. Borelióza u psů - Schánilec P, Treml F, Molinková D, Agudelo CF.
 3. Dilatační kardiomyopatie u psů - Agudelo CF, Vraníková S, Kohout P, Škorič M, Scheer P.
 4. Hrudní chirurgie psa a kočky - Vlašín M, Agudelo CF, Stegmann M, Husnik R, Páral V, Pyszko M.
 5. Syndrom dilatace a volvulu žaludku u psa - Husník R, Vlašín M, Agudelo CF, Irová K, Páral V, Klimeš J.
 6. Kardiomyopatie u fretek - Jekl V, Hauptman K, Agudelo CF, Kohout P, Knotek Z
 7. Hypertofická kardiomyopatie koček - Agudelo CF, Vraníková S, Schánilec P.
 8. Neurologické vyšetření malých zvířat - Schánilec P, Hájek I, Agudelo CF.
 9. Oligodendroglioma u psa - Schánilec P, Hájek I, Agudelo CF.

 

Původní vědecké práce publikované in extenso ve vědeckých časopisech s IF

 1. Agudelo CF. Cystic Endometrial Hyperplasia-Pyometra Complex in Cats. A review. Veterinary Quarterly 2005:27:177-183.
 2. Schánilec P, Kybicová K, Agudelo CF. Clinical and Diagnostic Features in Three Dogs Naturally Infected with Borrelia spp. Acta Veterinaria Brno. 2010, 79: 319-327.
 3. Agudelo CF, Scheer P, Tomenendálová J. How approach the QT interval in dogs. State of the Heart. Veterinarni medicina (CZ). 2011, 56:14-21.
 4. Agudelo CF, Schánilec P, Kybicová K, Kohout P. Cardiac manifestations of borreliosis in a dog. Veterinarni medicina (CZ). 2011, 56:85-92.
 5. Agudelo CF, Fictum P, Skoric M, Kazbundova K, Svoboda M, Scheer P. Unusual massive fatty infiltration of the heart in a British cat. Veterinarni medicina (CZ). 2011, 56:145-147
 6. Agudelo CF, Scheer P, Tomenendálová J. Electrocardiographic effects of parenteral administration of enrofloxacin in hospitalized dogs. Acta Veterinaria Brno 2012, 81: 409–414.
 7. Agudelo CF, Filipejová Z, Schánilec. Chocolate ingestion induced non-cardiogenic pulmonary oedema in a puppy-case report. Veterinarni medicina 2013:58:109–112.
 8. Agudelo CF, Svoboda M, Husnik R, Dvir S. Heart lipomatosis in domestic animals: a review. Veterinarni medicina 2013:58:252-259.
 9. Agudelo CF, Schánilec. Evaluation of the functional capacity in dogs with naturally acquired heart disease, using the 6-minute walking test. Veterinarni medicina 2013:58:264-270.
 10. Agudelo CF, Schánilec P. The Canine J wave. Veterinarni medicina 2015:60:208-212.
 11. Agudelo CF, Schánilec P. Pulmonary oedema in a hunting dog: a case report. Veterinarni medicina 2015:60:446-449.
 12. Agudelo CF, Petrášová J, Honajzerová P. Suspected neospora-associated myocarditis in a dog. Acta Veterinaria Brno 2016, 85: 85-90.
 13. Kocaturk M, Baykal AT, Turkseven S, Acioglu C, Agudelo CF, Yilmaz Z. Evaluation of Serum and Ascitic Fluid Proteomes in Dogs with Dilated Cardiomyopathy. Kafkas Univ Vet Fak Derg 2015
 14. Filipejová Z, Agudelo CF, Crha M. Comparison of continuous versus intermittent furosemide administration in dogs with acute heart failure. Acta Veterinaria Brno 2016, 85: 239-245.
 15. Hajek I, Simerdova V, Vavra M, Agudelo CF. Toxic encephalopathy associated with high-dose metronidazole therapy in a dog: a case report. Veterinarni medicina 2017:62:105-110.
 16. Agudelo, CF. ; Filipejova, Z. ; Frgelecova, L.; Sychra O. An unusual foreign body in a cat: a case report. Veterinarni medicína. 2018:63:198-202
 17. Agudelo, CF. ; Crha, M ; Yilmaz, Z, Lukac. Gerbode defect in a dog. Veterinarni medicína 2019:64:138-143
 18. Rauserova-Lexmaulova L, Agudelo CF, Prokesova B. Acute Respiratory Failure after Administration of Hydrogen Peroxide as an Emetic in a Cat. Case reports in veterinary medicine 2019
 19. Žákovská A, Schánilec P, Treml F, Dušková M, Agudelo CF. Seroprevalence of Antibodies against Borrelia burgdorferi s. l. and Leptospira interrogans s. l. in Cats in district of Brno and its environs, the Czech Republic. Ann Agric Environ Med. 2020.
 20. CF Agudelo, V Jekl, K Hauptman, M Crha, M Kocaturk. A case of a complete atrioventricular canal defect in a ferret. BMC Veterinary Research 17 (1), 1-5
 21. CF Agudelo, L Stehlik, Z Filipejova, B Koskova, M Sterbova, M Crha. Pulmonary eosinophilic granulomatosis in a dog. Veterinární medicína 67 (3), 150-155
 22. Saril A, Kocaturk M, Shimada K, Uemura A, Akgün E, Levent P, Baykal AT, Muñoz A, Agudelo CF, Tanaka R, Ceron JJ, Koch J, Yilmaz Z. Serum Proteomic Changes in Dogs with Different Stages of Chronic Heart Failure. Animals 12 (4), 490
 23. Z Filipejova, CF Agudelo, B Koskova, M Sterbova, M Paninarova. Neuroendocrine carcinoma of the heart base in a dog: A case report. Veterinární medicína 67 (5), 257-262
 24. M Oliveri, CF Agudelo, E Cermakova, Z Knotkova, P Krizova, A Luciani, Z Knotek. Congestive heart failure in a veiled chameleon (Chamaeleo calyptratus): A case report. Veterinární medicína 67 (5), 263-269
 25. Jekl V, Agudelo CF, Hauptman K. Cardiology in Rodents, Rabbits, and Small Exotic Mammals—Diagnostic Workup. Vet Clin North Am Exot Anim Pract. 2022 May;24(1). 503-524

 

odborné práce publikované in extenso ve odborných časopisoch

 1. Agudelo CF. (article in spanish) Bilateral aseptic necrosis of the femoral head: a clinical case and literature review. Veterinary Review (spanish name: Visión Veterinaria). (ISSN 0123-2630). Year: VI, Number 16. 2nd semester 2002.
 2. Agudelo CF. (article in spanish) Ketoconazol hepatotoxicosis. Veterinary Review (spanish name: Visión Veterinaria). Year VII, number 17, 2nd semester 2002.
 3. Agudelo CF. (article in spanish) Ketoconazol hepatotoxocosis. Redvet. Veterinary electronic journal. Year IV, number 7. March 2003.
 4. Agudelo CF. (article in spanish) Canine leptospiroris: Report of the highest known values for serovar L. grippotyphosa and L. canicola in Colombia for a dog. Redvet. Veterinary electronic journal. Year IV, number 9. July 2003.
 5. Agudelo CF. (article in spanish) Canine leptospiroris: Report of the highest known values for serovar L. grippotyphosa and L. canicola in Colombia in a dog. Veterinary Review (spanish name: Visión Veterinaria). Year VII, number 18, 2nd semester 2003.
 6. Agudelo CF. (article in spanish) Traumatic and neoplastic diseases of the brachial plexus. Redvet. Year IV, number 9. Ocotber 2003.
 7. Agudelo CF. (article in spanish)Spinal neoplasias. Redvet. Veterinary electronic journal. Year IV, number 10. September 2003.
 8. Agudelo CF. (article in spanish) Canine penfigus complex: state of the art. Redvet. Veterinary electronic journal. Year IV, number 10. September 2003.
 9. Agudelo CF. (article in spanish) Penfigus foliaceus: clinical case. Redvet. Veterinary electronic journal. Year IV, number 10. October 2003.
 10. Agudelo CF. (article in spanish) Altered mental status. Redvet. Veterinary electronic journal. Year V, number 10. October 2004.
 11. Agudelo CF. T (article in spanish) The distemper virus as a etiology of neurological syndromes. Redvet. Veterinary electronic journal. Year V, number 10. October 2004.
 12. Agudelo CF. (article in spanish) Rabies in small animal practice: neurological point of view. Reference journal for veterinary practicioners (colombian journal). No. 11. Apríl 2005. ISSN: 1657-3595.
 13. Agudelo CF. P (article in spanish) Pyomtera in cats I: etiopathogenesis and epidemiology. Reference journal for veterinary practicioners. No. 13. October 2005.
 14. Agudelo CF. (article in spanish) Pyomtera in cats II: diagnosis and therapy. Reference journal for veterinary practicioners. No. 14. April 2006.
 15. Agudelo CF. (article in spanish) The influence of liver viral diseases on dogs with neurological clinical signs.Reference journal for veterinary practicioners. No. 15. July 2006.
 16. Agudelo CF. (article in spanish) Use of pimobendan in small animal practice. Reference journal for veterinary practicioners. No. 16. December 2006. Website:
 17. Scheer P, Agudelo CF, Svoboda P, Kohout P, Borská P, Králová S, Doubek J. (article in Czech) Atrioventricular septal defect. Clinical case. The veterinarian (Czech name: Veterinární lékař). Year 4, 2006, number 3. Pages 114-118.
 18. Agudelo CF, Scheer P, Stloukal A. (article in Czech) Ebstein anomaly in 2 dogs. Veterinary Medicine (Czech name: Veterinářství). Year 58, 2008, number 7. 424-430.
 19. Agudelo CF, Husnik R. (article in Czech) Use of antibiotics in respiratory therapy in small animal practice. State of the art. Veterinary Clinic (Czech name: Veterinární klinika). Year 6, 2009, number 1. Pages 10-15.
 20. Scheer P, Berhelová E, Agudelo CF, Srnec R, Radvan M, Doubek J. (article in Czech) Patent Ductus Arteriosus in 6 Puppies of a Bitch with gastric Dilation-Volvulus during Pregnancy. Veterinary Medicine (Czech name: Veterinářství). Year 59, 2009, number 5. 263-267.
 21. Krkoška L, Chylíková L, Hnízdo J, Najman K, Štolcová E, Agudelo CF. (article in Czech) Vascular Ring Anomalies in Dogs and Cats. The veterinarian (Czech name: Veterinární lékař). Year 4, 2009, number 3. 106-112.
 22. Vlašin M, Fichtel T, Agudelo CF, Raušer P, Lexmaulová L, Kohout P, Vitásek R, Stavinohová R. (article in Czech) A case of pericardial effussion complicated by a pyometra. Veterinary Clinic (Czech name: Veterinární klinika). Year 4, 2009, number 4. 245-251
 23. Agudelo CF. (article in Czech) Dilated Cardiomyopathy in a Cat. Veterinary Clinic (Czech name: Veterinární klinika). Year 7, 2010, number 4. Pages 94-97.
 24. Agudelo CF, Vlašin M, Vlašinová J. (article in Czech) What is your ECG diagnosis?, Complete atrioventricular block in a dog. Veterinary Clinic (Czech name: Veterinární klinika). Year 7, 2010, number 5. Page 121.
 25. Agudelo CF, What is your ECG diagnosis?, Ventricular tachycardia after gastric dilation volvulus. Veterinary Clinic (Czech name: Veterinární klinika). Year 7, 2010, number 7.
 26. Agudelo CF, Konvalinová J. (article in Czech) Therapy of endocarditis in dogs and cats. Veterinary Clinic (Czech name: Veterinární klinika). Year 2011;8:3-7.
 27. Agudelo CF. (article in Czech) Nutritional aspects in dogs with heart disease. Herriot. April 2011, No. 23. 17-20.
 28. -Husník R, Králová-Kovaříková S, Schánilec P, Agudelo CF, Pospišil V. Striktura jako komplikace obstrukce jícnu cizím tělesem. Veterinařství 12/2011. 691-697
 29. Agudelo CF, Fictum P, Husník R, Stegmann M. (article in Czech) Chemodectoma-induced cardiomyopathy in a dog. Veterinary Medicine (Czech name: Veterinářství). Year 61, 2011, number 5. 247-249.
 30. Agudelo CF, Schánilec P, Husník R, Stegmann M. Noncardiogenic pulmonary edema: a description of three cases. Veterinary Medicine (Czech name: Veterinářství). 2011;61:431-436.
 31. Agudelo CF. (article in Czech)Clinical applications of natriuretic peptides. Herriot. October 2011, No. 24. 3-4
 32. Agudelo CF, Schánilec P, Gregorová D. (article in Czech) Importance of the QT in Clinical Practice.Veterinarni klinika. Ročník 8, 2011, číslo 6. Str. 3-7.
 33. Agudelo CF, Schánilec P.: (article in Czech)Digoxin intoxication - a description of two cases. Veterinary Clinic (Czech name: Veterinární klinika). Year 2012;2:81-84.
 34. Kružíková N, Agudelo CF, Fictum P, Borská P. (article in Czech) Thymoma in a cat – a description of case report (Thymom u kočky-popis případu). Veterinary Medicine (Czech name: Veterinářství). 2012;2:290-294.
 35. Agudelo CF. Restrictive cardiomyopathy – case report. (article in Czech) Veterinary Clinic (Czech name: Veterinární klinika). 2012:9:173-177.
 36. Agudelo CF, Schánilec P. Pulmonary hypertension in a dog. Case report. (article in Czech) Veterinary Clinic (Czech name: Veterinární klinika). 2012:9:178-181.
 37. Uhríková I, Raušerová-Lexmaulová L, Řeháková K, Agudelo CF, Hájek I, Doubek J. (article in Czech) Lactate in clinical pathology. Veterinary medicine. 2012:62:352-360.
 38. Agudelo CF, Filipejová Z, Honzáková S, Schánilec P. (article in Czech) Therapy of myocardial infections in dogs and cats. Veterinary Clinic (Czech name: Veterinární klinika). 2013:1:3-6.
 39. Proks P, Paninárová M, Stehlík L, Irová K, Agudelo CF, Nečas A. (article in Czech) Ultrasonographic diagnosis of the pylorogastric intussusception – a case report and literature review. Veterinary Clinic (Czech name: Veterinární klinika). 2013:2:64-67.
 40. Agudelo CF, Filipejová Z, Schánilec P, Proks P. (article in Czech) External pulmonary stenosis. Veterinary Clinic (Czech name: Veterinární klinika). 2013:5:189-191.
 41. Agudelo CF, Piler P. (article in Czech) Test vědomosti. Atrial standstill. Veterinary Clinic (Czech name: Veterinární klinika). 2013:5:217.
 42. Agudelo CF. (article in Czech) Test vědomosti. Sinoatrial block. Veterinary Clinic (Czech name: Veterinární klinika). 2014:1:217.
 43. Agudelo CF. (article in Czech) Preventive cardiovascular examination. Veterinary Clinic (Czech name: Veterinární klinika). 2014:5:217.
 44. Šimerdová, V., Hájek I., Schánilec, P., Agudelo, C.F., Honajzerová, P. Hypertyreóza koček - popis dvou případů s neurologickou manifestací. Veterinářství 2014;64:492-497.
 45. Agudelo, C. F., Honajzerová, P., Kučerová, R., Šimerdová, V., Hájek, I. Kardiomyopatie pacientů podstupujících léčbu doxorubicinem. Veterinární klinika 2014;11:156-159.
 46. Agudelo CF. (article in Czech) Test vědomosti. TDI. Veterinary Clinic (Czech name: Veterinární klinika). 2014:12:160-168.
 47. Šimerdová, V., Ceplecha, V., Honajzerová, P., Hájek, I., Agudelo, C. F., Tšponová, Z. Pelger - Huëtova anomálie austalského ovčáka - popis případu. 2014;64:739-743.
 48. Hájek, I., Šimerdová, V., Agudelo, C.F., Vávra, M., Stehlík, L. Centrální vestibulární syndrom psa intoxikovaného metronidazolem. Veterinářství 2015;65:87-89.
 49. Šimerdová, V., Hájek, I., Agudelo, C. F. Sekundární imunitně zprostředkované hemolytické anemie koček - popis dvou případů. Veterinární klinika 2015;12:172-175.
 50. Filipejová Z, Agudelo, C. F., Schánilec, P. Použitie furosemidu při edému pluc. Veterinářství 2015;65:92-97.
 51. Agudelo, C. F., Šimerdová V., Hájek, I. Tetralogy of Fallot in an old dog. Veterinářství 2015:65:737-742
 52. Agudelo, C. F., Filipejová Z, Crha M. Defekt atrioventrikulárního kanálu u psa: popis případu. Veterinární klinika 2016;13:9-14
 53. Agudelo CF. (article in Czech) Test vědomosti. Pravostrané zvětšení. Veterinary Clinic (Czech name: Veterinární klinika). 2016:13:28-35.
 54. Agudelo CF, Dvir S, Yilmaz Z, Kocaturk Z. Effect of cuff placement on blood pressure measurement in conscious healthy dogs. J Vet Sci Technol 7 (363)
 55. Agudelo, C. F., Filipejová Z, Crha M, Koskova B. Využití peroperační jícnové echokardiografie při chirurgické korekci PDA u psů. Veterinářství 2017;67:513-519
 56. Kosková B, Agudelo, C. F., Schanilec P., Filipejová Z, Crha M. Charakteristika mitrální chlopně zobrazené pomocí M-mód při různých onemocněních srdce. Veterinářství 2018;68:635-639
 57. Kosková B, Agudelo, C. F., Filipejová Z, Crha M. Popis případu: závažná plicní hypertenze u psa. Veterinářství 2019;69:736-740
 58. Agudelo C. F., Kosková B.Filipejová Z. Vědomostní test – otázky. Jaká je vaše EKG diagnóza?. Veterinární klinika 2020:17:159, 165-168
 59. Kosková B. Agudelo C. F., Filipejová Z., Crha M. Popis případu: Trikuspidální dysplazie u tříleté feny labradorského retrívra. Veterinární klinika 2020:17:145-148
 60. Kosková B., Agudelo C. F., Filipejová Z., Crha M. Chylothorax u mačiek : popis prípadu. Veterinární klinika 2020:17:153-158
 61. Vávra M, Agudelo CF, Golis M, Mrazová M, Pirkova I, Frgelecová L, Kotlíková D, Bložonová A. Aujeszkyho choroba psů – Jaký je reálný výskyt?. Veterinářství 2022:72:145-148
 62. Raušerová-Lexmaulová L, Raušer P, Agudelo CF, Bložoňová A, Skalníková-Prokešová B. Anestetické komplikace u psů vyvolané elektrolytovými abnormalitami. Veterinářství 2022;71(00):00–000

 

Sympózia a vedecké konferencie

abstrakta ve sbornících z tuzemských vědeckých konferencí

 1. SCHEER, P., DOUBEK, J., AGUDELO, C. F., PEKARKOVÁ, M.: Holterovská elektrokardiografie – možnosti a limity. XIII. Výroční konference ČAVLMZ. Praha. 22-23. řijna 2005.
 2. AGUDELO, C. F.: Preventivní kardiologické vyšetření. Sborník referátů z XXI. výroční konference ČAVLMZ "Preventivní programy během života psa a kočky" Hradec králové, 12-13. října, 2013.
 3. Agudelo CF. Cardiogenic and non-cardiogenic pulmonary edema. Conference presentation. Proceedings of the congress “veterinary medicine in praxis”. May 2014. Brno, Czech Republic.
 4. -AGUDELO, C. F. Natriuretické peptidy. Sborník specializovaný seminář Iddex-Cymedica. Praha. Listopad 2011.
 5. -SCHÁNILEC, P., HÁJEK, I., AGUDELO, C. F. Sborník seminář neurologie u malých zvířat: diagnostika a terapie vybraných onemocnění. Co víme nového o Borelióze a klíšťové meningoencefalitidě?. Brno, Česká republika. Prosinec 2011.
 6. AGUDELO, C. F., RAUŠEROVÁ-LEXMAULOVÁ, L. Sborník seminář akutní medicína. Pacient s akutním kongestivním srdečním selháním. Brno, Česká republika. Říjen 2011. Strana 11-18.
 7. AGUDELO, C. F., RAUŠEROVÁ-LEXMAULOVÁ, L. Sborník seminář analgezie a monitoring pacienta. EKG z hlediska kontinuálního sledování pacienta. Brno, , Česká republika. Říjen 2011. Strana 18-33.
 8. SCHÁNILEC, P., HÁJEK, I., AGUDELO, C. F. Sborník seminář neurologie u malých zvířat: diagnostika a terapie vybraných onemocnění. Vyšetření cerebrospinálního moku - technika odběru a interpretace výsledků. Brno, , Česká republika. Prosinec 2011.
 9. AGUDELO, C. F., FICTUM, P., HUSNIK, R., STEGMANN, M. Kardiomyopatie u psa způsobená chemodektomem (posterová prezentace). XVIII. výroční konference ČAVLMZ. Hradec Kralové. Říjen 2010. Str. 112
 10. SCHÁNILEC, P., KYBICOVÁ, K., AGUDELO, C. F., ŽAKOVSKÁ, A., TREML, F. Borelióza psů v České republice. XIII. konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí, VFU Brno, ČR, 1. 6. 2011, sborník příspěvků [CD-ROM], ISBN 978-80-7305-010-8.
 11. AGUDELO, C. F., HUSNIK, R., SCHÁNILEC, P. Retrospektiní přehled koček s hypertrofickou kardiomyopatii a hypertyreózou. XIX. výroční konference ČAVLMZ. Hradec Kralové, Říjen 2011.
 12. SCHÁNILEC, P., KYBICOVÁ, K., AGUDELO, C. F. Klinické příznaky a diagnostika boreliózy u psů. Lukešův den, VFU Brno 2008, 14. Října.
 13. AGUDELO, C. F.: Preventivní kardiologické vyšetření. Sborník referátů z XXI. výroční konference ČAVLMZ "Preventivní programy během života psa a kočky" Hradec králové, 12-13. října, 2013.
 14. JEKL V., HAUPTMAN K., AGUDELO C. 2014 Onemocnění srdce u fretek (Heart diseases in ferrets). Course of Small Mammal Medicine and Surgery VII, Czech Veterinary Chamber, Rozdrojovice, 1.3.2014, 34-43
 15. Agudelo CF, Schánilec P. Borrelióza. Poznatky z veterinární a humánní medicíny. Masarykova univerzita. Přírodovědecká fakulta. Centrum pro transfer technologií. 29. 9. 2020. Sborník abstraktů k přednáškám
 16. Schánilec P, Agudelo CF, Žákovská A. Borrelióza psů a koček, nejčastější klinické příznaky, seroprevalence. Poznatky z veterinární a humánní medicíny. Masarykova univerzita. Přírodovědecká fakulta. Centrum pro transfer technologií. 29. 9. 2020. Sborník abstraktů k přednáškám

 abstrakta ve sbornících zahraničních vědeckých konferencí

 1. Agudelo CF. Hematologických a krevních biochemických parametrů na zdravých psech v Bogotě DC, Kolumbie. Druhý Veterinární Virtuální Kongres (www.veterinaria.org). 2001-2002 (kód: 01193CV).
 2. AGUDELO, C. F. Bilaterální aseptická nekrosa hlavice stehenní kosti. Klinická kasuistická zpráva a přehled literatury. Druhý Veterinární Virtuální Kongres (www.veterinaria.org). 2001-2002 (kód: 01194CV).
 3. RAUŠEROVÁ-LEXMAULOVÁ, L., ŘEHAKOVÁ, K., NEČAS, A., AGUDELO, C. F., CRHA, M. Srovnání hladiny laktatu ze séra a z plázmy a efekt preanalytického času na výsledky (orální prezentace). X. Kongress EVECCS (European Veterinary Emergency and Critical Care Society). Utrecht, Nizozemsko. Červen 2011.
 4. AGUDELO, C. F., FILIPEJOVÁ, Z., SCHÁNILEC, P.: Non-cardiogenic Pulmonary Oedema After Chocolate Intoxication. Proceedings of the 73rd International Congress SCIVAC (Societá Culturale Italiana Veterinari per Animali da Compagnia). Rimini, Italy. June 8-10th 2012. Page 508.
 5. Agudelo CF. Tetralogy of Fallot associated with an atrial septal defect in a dog (Pentalogy of Fallot). Oral presentation. Proceedings of the 82th international SCIVAV congress. Veterinary cardiology: from the sthetoscope to cardiosurgery. March 2014. Milan, Italy.
 6. Agudelo CF. Ventricular septal defect associated with subaortic stenosis. Poster presentation. The 47th European Veterinary Conference Voorjaarsdagen. The Netherlands Association for Companion Animal Medicine (NACAM/GGG) of the Royal Netherlands Veterinary Association. April 2014. Amsterdam.
 7. Hájek, I., Šimerdová, V., Schánilec, P., Agudelo, C.F., Stehlík, L., Vávra, M. Metronidazole-induced neurotoxicity in a dog. In: 20th FECAVA Eurocongress Proceedings Saturday, Nov 8, 2014. Munich: FECAVA, 2014, s. 212.
 8. AGUDELO, C. F., SCHEER, P. Fallotová tetralogie u psa (posterová prezentace). XXXI. World Small Animal Veterinary WSAVA – XII. Evropský kongres FECAVA – XIV. výroční konference ČAVLMZ. Praha. 11.-14. řijna 2006.
 9. AGUDELO, C. F., SCHÁNILEC, P. Vlny J na EKG psů (posterová prezentace). I. Mezinardoní kongres psí arytmie. Turin, Italie. Listopad 28. - 29. SCIVAC (Società Culturale Italiana Veterinari per Animali da Compagnia).
 10. AGUDELO, C. F., SCHÁNILEC, P. Šest minutová chůze pro zhodnocení funkční schopnost u pacientů se srdečním onemocněním (posterová prezentace). XXXV. Kongres World Small Animal Veterinary WSAVA XVI. Evropský kongres FECAVA – LXI. Kongres SVK-ASMPA – III. Kongres FAFVAC. Ženeva, Švycarsko. 2. - 5. června 2010.
 11. AGUDELO, C. F., STEGMANN, M., SCHÁNILEC, P., HUSNIK, R. Klinické a diagnostické charakteristiky psů s nekardiogenním edémem plic (2007-2011) (posterová prezentace). X. Kongress EVECCS (European Veterinary Emergency and Critical Care Society). Utrecht, Nizozemsko. Červen 2011.
 12. RAUŠEROVÁ-LEXMAULOVÁ, L., ŘEHAKOVÁ, K., NEČAS, A., AGUDELO, C. F., CRHA, M. Srovnání hladiny laktatu ze séra a z plázmy a efekt preanalytického času na výsledky (orální prezentace). X. Kongress EVECCS (European Veterinary Emergency and Critical Care Society). Utrecht, Nizozemsko. Červen 2011.
 13. AGUDELO, C. F., FILIPEJOVÁ, Z., SCHÁNILEC, P. Nekardiogenní edém plic po otravě čokoládou. LXXIII. Mezinarodní kongres SCIVAC (Società Culturale Italiana Veterinari per Animali da Compagnia). Rimini, Italie. Červen 2012.
 14. SCHÁNILEC, P., AGUDELO, C. F., HÁJEK, I. Klišťová encefalitida u dvou psů rotweiler. Mezinarodní kongres SCIVAC (Società Culturale Italiana Veterinari per Animali da Compagnia). Rimini, Italie. Červen 2012.
 15. AGUDELO, C. F., SCHÁNILEC, P. Plicní edém u loveckého psa. V. výroční konference SEVC (South European Veterinary conference – Jihoevropská veternární konference). Barcelona, Španělsko. 18-20. října. 2012.
 16. Schánilec P, Hájek I, Hekrlová A, Agudelo CF. Facial nerve paresis in a german shepherd dog as a result of tick-borne encephalitis virus infection. A case report. Poster presentation. Proceedings of the III Labudove dni. Slovakian parasitology society. Bratislava, Slovakia. 2013
 17. Schánilec P. Žákovská A, Dušková M, Treml F, Agudelo CF. Seroprevalence of B. burgdorferi s.l. antibodies in cats in the district of Brno and surroundings (CZ). IV. Labudove dni, 4. – 6. 11. 2015, Smolenice, SK
 18. Schánilec P, Hájek I, Agudelo CF. Neuromyopathy ina Bernese Mountain Dog caused by combined infection with Borrelia burgdorferi s.l. and Anaplasma Phagocytophillum. IV. Labudove dni, 4. – 6. 11. 2015, Smolenice, SK
 19. JEKL V., HAUPTMAN K., AGUDELO CF. 2015 Hypertrophic cardiomyopathy in ferrets - Myth or a common disease? International conference on avian and herpetological and exotic mammal medicine, ICARE 2015, April 18-23 2015, 450
 20. JEKL V., MINARIKOVA A., HAUPTMAN K., STEHLIK L., AGUDELO CF. 2014 Hind-Limb Paresis Due to an Arterial Thromboembolism in a Rabbit. Proceedings of the AEMV/ARAV/AAZV conference, Olrando, USA, October 18-24, 2014, available online www.vin.com
 21. JEKL V., AGUDELO C.F., HAUPTMAN K. 2013 First case of congenital tricuspidal valve dysplasia immitating atrial septal defect in a ferret. Proceedings of the 1st International conference on avian, herpetological and exotic mammal medicine. ECZM Day, April 20-26, 2013, Wiesbaden, Germany, 103
 22. JEKL V., HAUPTMAN K., AGUDELO C.F. 2015 Onemocnění srdce u fretek. In: Proceedings of the Slovak Small Animal Veterinary Association, Medicína drobných cicavcov, Chirurgické dni Dr. Juraja Fajnora, 5.-6.12.2015, Smolenice, Slovakia, 39-45 21. 23. JEKL V., AGUDELO C.F., ZBOROVSKA H., HAUPTMAN K. 2016 Cardiovascualr diseases in ferrets. SAVAB Internal medicine of small mammals. 6.-7.2. 2016, Edegem, Belgium
 23. JEKL V., AGUDELO C.F., HAUPTMAN K. 2014 Cardiac diseases in ferrets and rabbits - lecture and interactive discussion. Radiography & Internal Medicine of Small Exotic Mammals. Vetlearn, Neo Animalia by 2Learn sa/nv, Brussels, Belgium, 10-11th May 2014 25. Hájek, I., Šimerdová, V., Agudelo, C.F., Schánilec P, Vávra, M., Stehlík L. Metronidazole-induced neurotoxicity in a dog. 20th Eurocongress of the Federation of European Companion Animal Veterinary Associations (FECAVA) and the 60th Congress of the German Small Animal Veterinary Association (GSAVA). Mnichov, Německo. 6-9. 11. 2014
 24. Agudelo, C.F., Dvir S. Effect of measurement site on blood pressure measurement in conscious dogs using non-invasive oscillometric technique. WSAVA Cape Town, SAR. 8-11. 11. .2014
 25. Agudelo, C.F. Qadricuspid aortic valve in two dogs. WSAVA. Cape Town, SAR. 8-11. 11. .2014
 26. Schánilec P, Salát J, Růžek D, Agudelo CF. SEROPREVALENCE KLÍŠŤOVÉ ENCEFALITIDY PSŮ V ČR V ROCE 2017. V. Labudove dni, 12. – 14. 09. 2018, Smolenice, SK
 27. Schánilec P, Nádeníčková N, Žákovská A, Dušková M, Agudelo CF. SEROPREVALENCE OF BORRELIOSIS, Q FEVER AND TULAREMIA IN CATS IN THE CZECH REPUBLIC. V. Labudove dni, 12. – 14. 09. 2018, Smolenice, SK
 28. Schánilec P, Agudelo CF, Kybicová K, Doležalová J, Pantchev N, Nepeřený J, Miša Škorič. Borrelial myocarditis in a dog. First case report. ÖGHMP and ESGBOR/ESCMID Study Group for Lyme Borreliosis. "International Symposium on Tick-Borne Pathogens and Disease ITPD 2019 Vienna, Austria, 8 to 11 September 2019

příspěvky na tuzemských vědeckých konferencích  publikované ve sbornících

 1. AGUDELO, C. F.: Natriuretické peptidy. Sborník specializovaný seminář Iddex-Cymedica. Praha. Listopad 2011.
 2. AGUDELO, C. F.: Vraníková S, Kohout P, Škorič M, Scheer P.Dilatační kardiomyopatie u psů – prezentace případové studie. VFU Brno. 2012
 3. AGUDELO, C. F.: Rentgenologie hrudníku z hlediska internista. 1. Kardiologický kurz VETKOM. Brno 23. 3. 2013
 4. AGUDELO, C. F.: Srdeční biomarkery. 1. Kardiologický kurz VETKOM. Brno 23. 3. 2013
 5. AGUDELO, C. F.: Systémová hypertenze. 1. Kardiologický kurz VETKOM. Brno 20. 4. 2013
 6. AGUDELO, C. F.: Holterovské vyšetření. 1. Kardiologický kurz VETKOM. Brno 20. 4. 2013
 7. AGUDELO, C. F.: Srdeční markery. V kardiologické dny Boeringher Ingelheim. Praha 2015
 8. AGUDELO, C. F.: Dopplerovská echokardiografie. CEVA. Praha, 2015
 9. AGUDELO, C. F.: Dopplerovská echokardiografie. CEVA. Brno 2015
 10. AGUDELO, C. F.: Diuretická terapie u kardiologický pacientů. Vetoquinol. Praha, 2016
 11. AGUDELO, C. F.: Diuretická terapie u kardiologický pacientů. Vetoquinol. Brno 2016
 12. AGUDELO, C. F.: Systémová hypertenze. VI. kardiologické dny Boeringher Ingelheim. Praha 2016
 13. AGUDELO, C. F.: Plicní hypertenze. VI. kardiologické dny Boeringher Ingelheim. Praha 2016
 14. AGUDELO, C. F.: Acute Cardiology. VII. kardiologické dny Boeringher Ingelheim. Praha 2017
 15. AGUDELO, C. F: Rentgenologie hrudníku a edém plic. Ceva kardiologický workshop: echokardiografie a měření krevního tlaku u psů a koček. Praha, 11. 11. 2017
 16. AGUDELO, C. F: Rentgenologie hrudníku a edém plic. Ceva kardiologický workshop: echokardiografie a měření krevního tlaku u psů a koček. Brno 12. 11. 2017
 17. AGUDELO, C. F: Klinické případy. Ceva kardiologický workshop. Brno. 11. 2018
 18. AGUDELO, C. F: Klinické případy. Ceva kardiologický workshop. Praha. 11. 2018
 19. AGUDELO, C. F: Kdy potřebuje srdce rentgenologické zobrázení. Ceva kardiologický workshop. Brno. 5. 2018
 20. AGUDELO, C. F: Kdy potřebuje srdce rentgenologické zobrázení. Ceva kardiologický workshop. Praha. 5. 2018
 21. AGUDELO, C. F:  Arytmie pacienta s mitrálním degenerativním onemocněním VIII. kardiologické dny Boeringher Ingelheim. Praha 2018.
 22. AGUDELO, C. F: Všeobecný pohled kardiologického pacienta. Ceva kardiologický workshop. Brno. 10. 2019
 23. AGUDELO, C. F: Všeobecný pohled kardiologického pacienta. Ceva kardiologický workshop. Praha. 10. 2019
 24. AGUDELO, C. F: Všeobecný pohled kardiologického pacienta. Ceva kardiologický workshop. Brno. 10. 2019
 25. AGUDELO, C. F: Všeobecný pohled kardiologického pacienta. Ceva kardiologický workshop. Praha. 10. 2019

příspěvky na zahraničních vědeckých konferencích publikované ve sbornících

 1. AGUDELO, C. F.: Natriuretické peptidy. Sborník specializovaný seminář Iddex-Cymedica. Bratislava, Slovenská republika. Listopad 2011.
 2. AGUDELO, C. F.: How to treat… Congestive Heart Failure. KLIVET – kardiyo. Istambul, Turkey. 4-5th 2013.
 3. AGUDELO, C. F.: Arterial thromboembolism in cats. KLIVET – kardiyo. Istambul, Turkey. 4-5th 2013.
 4. AGUDELO, C. F.: Thoracic radiography and heart biomarkers. KLIVET – kardiyo. Istambul, Turkey. 4-5th 2013.
 5. AGUDELO, C. F.: Systemic hypertension. KLIVET – kardiyo. Istambul, Turkey. 4-5th 2013.
 6. Schánilec P, Fučík K, Agudelo CF, Hájek I, Uhríková I, Žákovská A, Treml F. Comparison of prevalence in tick-borne encephalitis and borreliosis in military working dogs in the Czech Republic. A retrospective study (2001-2002). Oral presentation. Proceedings of the III Labudove dni. Slovakian parasitology society. Bratislava , Slovakia. 2013
 7. AGUDELO, C. F., Filipejová Z., Crha M., Lukač B., Kosková B. Assessment of myocardial function in a canine patient with patent ductus arteriosus using tissue Doppler imaging. Nová Veterinária. Slovenská republika. 23.-24.4.2016.
 8. Štěrbová M., Kosková B., AGUDELO, C. F, Filipejová Z., Ceplecha V., Hřibová B., Vávra M. Kazuistika: Preklinická arytmogenní forma dilatační kardiomyopatie u pacienta s multicentrickým lymfomem. Nová Veterinária. SAVLMZ. Slovenská republika. 27.10.2017 - 29.10.2017
 9. AGUDELO, C. F: Klinické případy. Ceva kardiologický workshop. Nitra (SK). 11. 2018
 10. Branislav L, Agudelo CF, Weissová T, Jurkuláková L, Titková R, Bielik B, Kadáši M. Trikuspidálna dysplázia u 13 ročného labradorského retrívra. SAVLMZ. Nová Veterinária 2018 - zborník prednášok. 27-28. 10. 2018
 11. Kosková B., Štěrbová M., Agudelo C.F., Filipejová Z., Crha M. Kazuistika: Perikardiální efuze u kočky. SAVLMZ. Nová Veterinária 2018 - zborník prednášok. 27-28. 10. 2018
 12. Štěrbová M., Kosková B., Agudelo C.F., Filipejová Z., Komenda D., Nývltová I., Lorenzová J., Vybíhalová V. Kazuistika: Akutní pankreatitida po aplikaci L-asparaginázy u pacienta s nodálním B lymfomem z marginální zóny. SAVLMZ. Nová Veterinária 2018 - zborník prednášok. 27-28. 10. 2018
 13. Agudelo CF, Pokorná L, Stehlík L, Filipejová Z, Kosková B, Štěrbová M, Crha M. Pulmonary eosinophilic granulomatosis in a dog. XXVI. Výroční konference ČAVLMZ. 3-4. 11. 2018
 14. Agudelo CF, Pokorná L Nečastější arytmie u psa. Závěrečná konference IVA VFU Brno.20. 11. 2018
 15. AGUDELO, C. F: Všeobecný pohled kardiologického pacienta. Ceva kardiologický workshop. Nitra (SK). 10. 2019
 16. Komenda D, Nývltová I, Agudelo CF, Schánilec P, Gabriel V, Paukner K, Štěrbová M. Aortální tromboembolismus u kočky z pohledu zobrazovací diagnostiky. Jarní kongres. SAVLMZ. Slovenská republika. 27. 4. 2019 - 28. 4.2019
 17. Filipejová Z., Agudelo C. F., Kosková B., Štěrbová M., Škorič M., Crha M. Neuroedocrine carcinoma of the heart base in a dog. Kongres PAVC (Polish Association of Veterinary Cardiology). Warsava. 28. 9. 2019
 18. Kosková B., Agudelo C. F. Vybrané endokrinopatie psa a kočky. Závěrečná konference IVA VFU Brno. 28. 11. 2019
 19. AGUDELO, C. F: Všeobecný pohled kardiologického pacienta. Ceva kardiologický workshop. Nitra (SK). 10. 2019

Vyžádané přednášky na sympoziích a konferencích

 1. AGUDELO, C. F. The acute cardiac patient. In: Approaches to the acute patient. Odry, Czech Republic. September 2011.
 2. AGUDELO, C. F. Srdeční arytmie. Odry, Czech Republic. September 2014.
 3. AGUDELO, C. F. Léčba kardiogenního a nekardiogenního edému plic. Brno 2014
 4. AGUDELO, C. F. Echokardiografie M-mode. Podzimní vědecké semináře. VFU, Brno. 2015
 5. AGUDELO, C. F. Spektrální echokardiografie. Podzimní vědecké semináře. VFU, Brno. 2015
 6. AGUDELO, C. F. ECG in dogs and cats. Uludag University, Bursa (Turecko) 2017
 7. AGUDELO, C. F. Radiology of thorax in small animals. Uludag University, Bursa (Turecko)
 8. AGUDELO, C. F. DCM in dogs. Uludag University, Bursa (Turecko) 2017
 9. AGUDELO, C. F. HCM in dogs. Uludag University, Bursa (Turecko) 2017
 10. AGUDELO, C. F. Klinické vyšetření srdce. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (SK) 2017
 11. AGUDELO, C. F. Clinical exam of the cardiovascular system. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (SK) 2017
 12. AGUDELO, C. F. EKG pro středně pokročilé. ČAVLMZ. 5. 2021
 13. AGUDELO, C. F. Preklinicka kardiovaskularni onemocneni. Royal Canine. 28. 2.22

Významná je vlastní práce, která je citována v dvou známých světových učebnici medicíny malých zvířat

- Small Animal Soft Tissue Surgery, First Edition, authored by Donald A. Yool. 2005

- Clinical Canine and Feline Reproduction: Evidence -Based Answers, 1st Edition, authored by Margaret V. Root Kustritz

- Canine and Feline Cytology: A Color Atlas and Interpretation Guide, 3rd edition, Edited by Rose E. Raskin,Denny Meyer. Chapter 12 – Reproductive System by Laia Solano-Gallego, Carlo Masserdotti

- Laws, Policies, Attitudes and Processes that Shape the Lives of Puppies in America: Assessing Society's Needs, Desires, Values and Morals. Carmen Cusack. Sussex Academic Press, pages: 224

-Insights from Animal Reproduction. Proliferative Endometrial Lesions Hidden behind the Feline Pyometra. Editor Rita Payan Carreira ISBN 978-953-51-2268-5. 250 pages, 2016

- Common Clinical Presentations in Dogs and Cats. Englar RE. John Wiley & Sons. ISBN 9781119414599, 1040 pages. 2019

- Pet-Specific Care for the Veterinary Team. Ackerman L. John Wiley & Sons. ISBN 9781119540700, 1104 pages, 2021

 

Školitelstvo

studenti DSP

obhájené práce DSP

 1. Zita Filipejová – porovnání použití kontinuální a bolusové aplikace furosemidu u psů s edémem plic (obhájeno: 10. 2016)
 2. Benicie Kosková (obhájeno 5. 5. 2022) – koincidence aspektů hypotyreózy a DCM

školitel nebo školitel specialista studentů DSP

 1. Simona Honzáková (neskončeno) – holterovské vyšetření u koček s kardiomyopatii
 2. Denisa Gregorová (neskončeno) – echokardiografický vznik plicní hypertenze u psů

Školitel dimplomových práci

 1. Shachar Dvir. Effect of Measurement Site on Blood Pressure Measurement in Conscious Dogs Using Non-Invasive Oscillometric Technique (obhájeno 6. 4. 2011)
 2. Elżbieta Barczak, Erasmus student. Contribution of NT-proBNP in dogs with endocrinopathy. Neukončeno
 3. MVDr. Gilad Levy. Relationship Between Plasma Levels of N-Terminal Pro-B-type Natriuretic Peptide and Subaortic Stenosis. (obhájeno 8. 6. 2013)
 4. Camilla B. Sletbakk Non-invasive measurements of blood pressure in pregnant dogs. Neukončeno
 5. Hana Zborovská. Heart diseases in ferrets (obhájeno 12. 1. 2017)
 6. Benicie Kosková. Charakteristika změny tvaru mitrální chlopně zobrazené pomocí M-mode při různých onemocněních srdce. (obhájeno 3. 6. 2017).
 7. Lenka Kapustová. Holterovské vyšetření u pacientů s nervovými záchvaty. (obhajoba 3. 5. 2019).
 8. Martina Vavřinová. Plicní ultrazvuk v diagnostice dýchacích potíže u koček. (obhajoba 2. 2. 2020).
 9. Stanislava Havrilová. Prevalencia výskytu dilatačnej kardiomyopatie u velkých plemien psov (Obhájeno 27. 5. 2020) – Košice-Slovensko
 10. Lucia Turková. Diagnostický pristup k synkopickému pacientovi. 28. 5. 2020 – Košice-Slovensko
 11. Lucia Valíková. Vliv hořčíku na vznik arytmie u pacientu po operaci GDV (obhájeno 17. 1. 2021).
 12. Sabína Červeňová – porovnání PW-TDI mezi medialním a laterálním anulem mitrální chlopně u psů s DCM (předpokládaná obhajoba listopad 2022)
 13. Lucia Paločková – hemoparazity u švýcarských plemen psů (obhajeno 7. 4. 22)
 14. Lucie Metelková – tromboembolie u koček (obhajeno 4. 9. 2021)
 15. Katarina Skulaňová – Prevalence DCM u výmarských ohařů (obhájeno 17. 1. 2021)

 

Výzkumné projekty obhájené nebo řešené (počet celkem)

projekty Vnitřní grantové agentury VFU Brno (IGA VFU)

 1. Agudelo CF, Scheer P, Tomenendálová J. Grant číslo: 256/2009/FVL: IGA. Posouzení vlivu enroxilu na elektrokardiografické a biochemické paramery paranterálně léčených psů.

 

 1. Crha M, Filipejová Z, Štěrbová M, Nečasová A, Agudelo CF a další. FVL/Crha/ITA2019, Vybraná onemocnění zvířat zájmových chovů a aspekty jejich diagnostiky, terapie a prevence2.

 

 1. Štěrbová M, Putnová B, Paukner K, Angelová A, Kretková T, Agudelo CF Grant číslo: 116/2020/FVL Sledování buněčných markerů v tumorech mléčné žlázy u fen.

 

 

 1. Crha M, Filipejová Z, Štěrbová M, Nečasová A, Agudelo CF a další. FVL/Crha/ITA2020, Onemocnění zvířat zájmových chovů z pohledu moderních metod diagnostiky a terapie

 

ostatní výzkumné projekty a úkoly

 1. Grant: CZ.1.07/2.2.00/07.0490: Multimediální databáze případových studií a jejich prezentace ve výuce veterinárního lékařství

 

 1. OPVK: CZ.1.07/2.3.00/09.0193 - Projekt endoskopie: 2 PŘEDNÁŠKY

 

 1. KLIFOVET: SPIDICAM trial. tajné údaje. Doba: 2009-2011. Pozice: vědec.

 

 1. IDDEX-CYMEDICA: Natriuretické peptidy. tajné údaje. Doba: 2011. Pozice: vědec.

 

 

Zatvoriť
MVDr. Terézia Panyi Terzieva
 • chirurgia mäkkých tkanív
 • všeobecná veterinárna medicína
 • medicína terárijných zvierat a drobných cicavcov
 • člen KVL SR
 • člen SAVLMZ
 • postgraduálne špecializačné vzdelávanie ESAVS - chirurgia mäkkých tkanív
 • terzieva@sibra.sk
2011 - absolvent UVL Košice, MVDr.

od 2014
SIBRA centrum veterinárnej medicíny

2012-2014 veterinárna klinika s nonstop prevádzkou v Bratislave

2012 - Lanta Animal Welfare, Koh Lanta, Krabi,Thajsko

ÚČASŤ NA VYBRANÝCH VZDELÁVACÍCH AKCIÁCH A SEMINÁROCH:

2022

ESAVS - Soft Tissue Surgery I. - január 2022, Viedeň - Univ.Prof.Dr. Gilles Dupré, Dipl.ECVS

2021

VetCPD Online course - cytology - skúška: december 2021 -  Francesco Cian DVM, DipECVCP, FRCPath, MRCVS

VetCPD Online course - Reptiles in General Practice - skúška: december 2021 

Webinár Chirurgická rekonštrukcia rán pomocou kožných lalokov (skin flaps) 18.5. 2021 - Martil Havliček MVDr FANZCVSc, dipl. ANZCVS

2020
Endoskopia -  jar 26.02.2020 - teória a workshop, MVDr. Martin Kožár, PhD.

2019

Chirurgia workshop V. - panvová dutina  16.-17.3.2019, prednášajúci Pieter Nelissen, DVM, Cert SAS, Dip ECVS, MRCVS

Chirurgia workshop VI. - rekonštrukčná chirurgia 19.-20.10.2019, prednášajúci Pieter Nelissen, DVM, Cert SAS, Dip ECVS, MRCVS
 
Nová Veterinária 10/2019


2018

Chirurgia workshop I. - hlava, krk 17.-18.3.2018, prednášajúci Pieter Nelissen, DVM, Cert SAS, Dip ECVS, MRCVS

Chirurgia workshop II. - hrudník 16.-17.6.2018, prednášajúci Pieter Nelissen, DVM, Cert SAS, Dip ECVS, MRCVS

Chirurgia workshop III. a IV. - brušná dutina 22.-23.9.2018, 8.-9.12.2018, prednášajúci Pieter Nelissen, DVM, Cert SAS, Dip ECVS, MRCVS


2016

FECAVA, 2016, Viedeň, Rakúsko – oftalmologická sekcia
Veterinárna oftalmológia v praxi, 1.časť, Košice

2015
Nová Veterinária
, Nitra 10/2015
Špecializované vzdelávanie - Chirurgia mäkkých tkanív, Donovaly, 9/2015

2014
Nová Veterinária
, Nitra 10/2014
Špecializované vzdelávanie - USG, Bratislava, 4/2013


ODBORNÉ A VEDECKÉ PUBLIKÁCIE:

 1. TERZIEVA T., Alimentárny lymfóm u psa, Informačný spravodajca KVL SR 2/2016
 2. Terzieva Panyi T., Brachycefalický syndróm, Pes a mačka 6/2018
Zatvoriť
MVDr. Michaela Fízeľová
 • ortopédia, kostná chirurgia, artroskopia
 • neurológia, chirurgia mäkkých tkanív
 • člen KVL SR
 • postgraduálne špecializačné vzdelávanie ESAVS - ortopédia
 • fizelova@sibra.sk

Absolvent UVL Košice 2008Od 10/2021 SIBRA centrum veterinárnej medicíny

NeuroVet – referenčné centrum pre neurológiu Trenčín, 1/2020-8/2021

Veterinárna klinika Uhříneves s.r.o., Praha 2014-2019, spolumajiteľka

Veterinárna klinika Jesenice s.r.o., Praha 2008-2014

 

ÚČASŤ NA VYBRANÝCH VZDELÁVACÍCH AKCIÁCH A SEMINÁROCH:

2022 Artroskopie malých zvířat (lokty, ramena, kolena) - workshop, 23.-24.4.2022, Odborný garant: MVDr.Jan Beránek, DipECVS CertCAAPR MRCVS

2021 ESAVS Orthopaedisc I – online lectures 24.2-28.2.2021

2021 Ortopedický január – virtuálne vzdelávanie SAVLMZ, Prednášajúci: Dr. Prof. Bruno Peirone PhD, Enrico Panichi DVM PhD

2019 Nová veterinária Nitra, Predkongresový deň SPDD, RTG diagnostika

2019 Chirurgická stáž v Bath Veterinary refferals, UK

2018 Moderní trendy v léčbě zlomenin, Odborný garant: Dr. Prof. Bruno Peirone PhD, Nesuchyně

2016 Ortopedická onemocnění hrudní končetiny malých zvířat, Odborný garant: Gian Luca Rovesti, DVM dipl. ECVS, Brno

2016 Výroční konference ČAVLMZ – Ortopedická chirurgie, Prednášajúca: Bernadette Van Ryssen DVM, PhD., Brno

2015 Miniinvazivní osteosyntézy a korektivní osteotomie pomocí ZSF, Odborný garant: Gian Luca Rovesti DVM dipl. ECVS, Nesuchyně

2014 Nová veterinária Nitra, SPDD Moderné trendy v diagnostickom zobrazení dysplázie lakťa, Prednášajúci: Henri van Bree, DVM PhD.

2014 Nová veterinária Nitra, Neurológia, Prednášajúci: Simon Platt, DVM, Dipl ECVN, MRCVS RCVS

2014 Modifikované TTA – TTA Porous, Odborný garant: Gian Luca Rovesti DVM dipl. ECVS, Praha

2013 Certifikát posudzovateľa luxácie pately, Odborný garant: Dr. Eva Schnabl, Dipl ECVS

2012 Odborná stáž v Aisti veterinary hospital, Vantaa, Fínsko, chirurgia a neurológia

2011 VII. Medzinárodní ortopedický kongres – Novinky v léčbě ruptury předního zkříženého vazu, Prednášajúci: Brian Beale, DVM, Dipl. ACVS

 

ZOZNAM ODBORNÝCH A VEDECKÝCH PUBLIKÁCIÍ:

Fízeľová M, Líšková M, Paluš V., Nie každý záchvat je epilepsia, alebo úskalia diferenciálnej diagnostiky pacienta so záchvatmi, Infovet 5/2020

Fízeľová M., Ochorenie kolenného kĺbu u psov, Pes a Mačka 1/2021

 

 

Zatvoriť
MVDr. Lukáš Marek
 • neurológia, ortopédia,
 • magnetická rezonancia,
 • neurochirurgia
 • postgraduálne špecializačné vzdelávanie ESAVS - neurológia
 • člen KVL SR
 • marek@sibra.sk


absolvent VFU Brno – MVDr.

 

od 9/2019  SIBRA- centrum veterinárnej medicíny, Bratislava

2/2019-8/2019  NeuroVet- referenčné centrum pre veterinárnu neurológiu

9/2017-1/2019  Dermiovet,  Brno

1/2013-8/2017  stáž na referenčnej veterinárnej klinike Jaggy Brno
10/2006- 3/2016  stáž na veterinárnej klinike ABClinic

 

 

ÚČASŤ NA VYBRANÝCH VZDELÁVACÍCH AKCIÁCH A SEMINÁROCH:

2021 -  Pes/mačka sa trasie, čo teraz? I, II. (Dr. Paluš, Dipl.ECVN)
2021 – Stabilizácia pacienta s akútnou encephalopatiou  (Dr. Paluš, Dipl.ECVN)
2021 – Akútne paralyzovaný pacient – čo ďalej  (Dr. Paluš, DipECVN)
2021 – Tipy a triky v chirurgií mäkkých tkaniv I, II (Dr. Vlašin, Phd, Dipl.ECVS, MRCVS)

2020 - Neurologie v první línii I, II. ( Dr. Frajerová, Jaggy Praha)
2020- ESAOTE Vet-MRI education (Dr. Falzone, Dip.ECVN, Dr. Luca Balbi, Dr. M. Konar, Dipl. ECVD)

2018 Neurologie psa a kočky pro praxi, Odry
2018 Ultrasonografie u malých zvířat- Abdomen, Brno
2018 Ortopedické minimum v rehabilitaci zvířat, Praha
2017 Klinický přístup k akutním stavům v Gastroenterologii malých zvířat,Brno

2017 Ošetření spoušťových bodů u psa- Trigger points, Praha
2016 Juvenilní a geriatrický pacient, Senec Slovensko
2016 Úvod do akupunktury psů a koček, Praha
2014 Medicína drobných savců, Brno
2013 Dornova metoda- zvířata, Brno
2012 Fyzioterapie a rehabilitace psů, Praha
2012 TPLO metoda pro řešení ruptury LCC, Dr. Brian Beale, VFU Brno

 

Odborné a vedecké publikácie:

Marek L., Vatolík V. Radiulnární ischemická nekróza u psa, VetŽurnál KVLSR 1/2021
Vatolík V., Marek L., Použitie terapie riadeného podtlaku v manažmente Akrálnej lick dermatitídy u psa, VetŽurnál KVLSR 2/2020

Zatvoriť
}