Dysplázia bedrového kĺbu


Jedná sa o najčastejší progresívny ortopedický stav vyvolávajúci zápal bedier a následnú osteoartritídu u psa. Má vplyv na kvalitu života a výkonnosť zvieraťa, ktorá sa znižuje so zvyšujúcou sa chronickou bolesťou a vyššou kompenzáciou hrudnými končatinami.

Definitívna diagnóza sa stanovuje röntgenologicky, kde okrem inkongruencie nachádzame aj známky osteoartritídy. U mladších zvierat je možné zachytiť zvýšenú laxitu kĺbu v období rastu a včas stanoviť diagnózu. Včasná diagnóza a správna liečba môžu zvrátiť progresiu ochorenia. Podľa zisteného stavu a veku zvieraťa môžeme zvoliť operačný postup, ktorý vylepší zdravotný stav a kvalitu života postihnutého jedinca.

 

Juvenilná symfizodéza je technika, ktorou sa pôsobí na cirkumferentný rast panvového kanálu vyvolávajúci arest pubickej symfýzy, čo vedie k väčšiemu sklonu acetabulárneho okraja a k väčšiemu krytiu hlavy femorálnej kosti. Zákrok je efektívny v prípade miernej až strednej inkongruencie vo veku do 4,5 mesiaca bez rozvinutých znakov degeneratívneho procesu.

Dvojnásobná alebo trojnásobná osteotómia panvy (TPO/DPO) je indikovaná u psov vo veku 5 až 8 mesiacov so strednou inkongruenciou a žiadnymi alebo veľmi miernymi znakmi osteoartritídy. Cieľom je acetabulárna rotácia a redirekcia femorálnej hlavy viac do acetábula. Je potreba sa vyhnúť nadmernej laxite vyžadujúcej excesívnu korekciu, ktorá môže obmedziť abdukciu nohy.
na obrázku DPO
Paulik, DPO0006.jpg

Dartroplastika je pomocná metóda používaná u dospelých psov s vyvinutou laxitou kĺbu bez ťažkých degeneratívnych zmien. Táto technika poskytuje kostnú podporu osteointegráciou graftu vyňatého z panvy na hornej strane kĺbneho púzdra, ktorý preberá záťaž femorálnej hlavy behom zaťaženia končatiny. Nedochádza však k blokovaniu progresie osteoartritídy, čo môže neskôr vyžadovať totálnu endoprotézu.

Artroplastika bedra/endoprotéza predstavuje náhradu acetábula aj hlavy stehennej kosti pomocou implantátov. V súčasnosti existujú cementové, necementové a hybridné komerčné systémy. Cieľom totálnej artroplastiky nie je len zlepšenie, ale návrat normálnej funkcie. 

viac o konzervatívnej terapii sa dočítate v ďalšom článku: Nenechajte psa s dyspláziou trpieť


autor: Želimir Dokič, DVM, Sibra centrum, www.sibra.sk

Na vrátkach 13, 841 01 Bratislava
tel: 02-64461794, 02-54419949
klinika@sibra.sk
  • Po-Pi9:00 - 19:00
  • So10:00 - 12:00
  • Ne17:00 - 19:00
  • Sviatky  17:00 - 19:00
sibra © 2021 | English