Prevencia má zmysel

Vo veterinárnej medicíne zistíme  vysoký počet diagnóz pomerne neskoro. Existujú aj prípady, keď už pacienta nedokážeme vyliečiť, len mu predĺžiť  život, aby mohol byť medzi nami dlhšie a hlavne komfortne. Čím skôr sa ochorenie zachytí, tým skôr môže byť liečené a vyliečené, alebo sa jeho progres aspoň pribrzdí a pacient nemusí zbytočne mať bolesti a trpieť.

V strednom a  vyššom veku sa preto odporúča pravidelná kontrola zdravotného stavu, čo každoročne absolvuje väčšina pacientov počas očkovania. Klinické vyšetrenie ale nemusí byť dostačujúce. Brušná dutina môže byť nepriehmatná, ťažko vyšetritelná hlavne v prípade stresujúcich zvierat. Niektoré orgány, ako napríklad pečeň,  veterinárny lekár ani nedokáže prehmatať. Pečeň je možné vyšetriť palpačne len v prípade jej výrazného zväčšenia. Rovnako sa vo vyššom veku odporúča každoročné vyšetrenie krvi (hematologické a biochemické). Žiaľ, nie vždy musia byť zmeny v krvi, i keď pacient trpí veľmi vážnou diagnózou. Kombináciou klinického vyšetrenia, vyšetrenia krvi, RTG dutiny hrudnej a ultrazvuku dutiny brušnej dokážeme odhaliť veľký počet ochorení aj v prípade skrytých chorôb bez klinických príznakov.

Dobrým príkladom je nádorový proces na slezine. Pacienti sú do poslednej chvíle väčšinou bez klinických príznakov a majitelia najčastejšie prichádzajú k veterinárnemu lekárovi v čase, keď daný tumor praskne. Keďže slezina je veľmi dobre krvený orgán, pacient po prasknutí tumoru začne krvácať do dutiny brušnej. Majiteľ takéto krvácanie nevidí voľným okom a reaguje pri jasnejších zdravotných zmien. Klinické príznaky, ktoré môžeme pozorovať sú slabosť, suché a svetlé sliznice, nechutenstvo a apatia. Bez transfúzie v prípade veľkej straty krvi pacient ochorenie, žiaľ, neprekoná. Prvou voľbou v prípade prasknutia tumoru je takzvaná splenektómia, čiže chirurgické odstránenie sleziny, splenektómia by mala byť vždy spojená s následným  histopatologickým vyšetrením odobratej sleziny. Chirurgický zákrok je výrazne viac rizikový, keď tumor pred chirurgickým zákrokom už praskne. Častokrát sa stretneme na našom pracovisku s tzv. „náhodným nálezom“ pri sonografickom vyšetrení. Čím ďalej tým viac majiteľov vyžaduje (väčšinou z dôvodu predchádzajúcich skúseností) preventívne ultrazvukové vyšetrenie dutiny brušnej a RTG dutiny hrudnej. V prípade, že počas preventívnych vyšetrení odhalíme patologický proces, riešenie a liečba je vždy úspešnejšia, ako v prípade už rozvinutého ochorenia s klinickými ťažkosťami. Ak doma máte miláčika v strednom, alebo vo vyššom veku, objednajte sa u svojho veterinárneho lekára na kompletné vyšetrenie, aby boli odhalené aj  prípadné skryté ochorenia včas.

 

Autor textu: MVDr.Bc.Klaudia Bugyiová, zobrazovacia diagnostika, 2018, SIBRA-centrum veterinárnej medicíny, www.sibra.sk

Na vrátkach 13, 841 01 Bratislava
tel: 02-64461794, 02-54419949
klinika@sibra.sk
  • Po-Pi9:00 - 19:00
  • So10:00 - 12:00
  • Ne17:00 - 19:00
  • Sviatky  17:00 - 19:00
sibra © 2021 | English