Cenník

Cenník vybraných veterinárnych služieb platný od 14.4.2018

 

ZÁKLADNÉ ÚKONY (ceny za úkon, nezahŕňa cenu použitého materiálu a liečiv)

Anestézia inhalačná 30min. – 22€

Anestézia injekčná 30min. – 22€

Fyzikálne vyšetrenie/orgánové vyšetrenie – 24€

Vyšetrenie počas terapie – 15,5€

Toaleta paraanálnych žliaz – 10€

Infúzna terapia v hospitalizácii – 42€

Aplikácia liečiva (injekcia, podanie tbl....) – 2,40€

Odber krvi a spracovanie vzorky – 6€

Kompletné vyšetrenie krvi (odber, spracovanie, hematologické vyš., biochemické vyš., materiál) – 50,50€

RTG vyšetrenie, odborný popis, digitálny snímok na CD -  39€

Ďalší digitálny snímok RTG – 19€

USG, sonografické vyšetrenie abdomenu, odborný popis – 45€

USG -monitoring gravidity – 27,5€

EKG s vyhodnotením záznamu – 27,5€

EKG pred anestézou – 13,5€

Čipovanie s registráciou čipu – 30,50€

Vystavenie pasu s registráciou – 33,50€

Nočná hospitalizácia – 40€

Sedácia – 16,5€

Pred každým zákrokom Vám bude podľa potrieb Vášho miláčika pripravená špecifická cenová kalkulácia, ktorú s Vami preberie zodpovedný veterinárny lekár.

 

ŠPECIALIZOVANÉ ÚKONY (ceny za úkon, nezahŕňa cenu použitého materiálu a liečiv)

CT – počítačová tomografia (v cene inhalačná anestézia, intubácia, anestetiká, materiál, monitoring pacienta, odborný popis nálezu, nálezy na CD) - 320€

Magnetická rezonancia (v cene inhalačná anestézia, intubácia, anestetiká, materiál, monitoring pacienta, odborný popis nálezu, nálezy na CD) – 350€

Magnetická rezonancia (1 segment, kontrola) – 200€

Kardiologické vyšetrenie špecializované-echokardiografia, nálezy na CD – 92€

Kardiologická kontrola počas terapie – 26€

Diagnostika HCM (mačky) - 50€

Neurologické vyšetrenie špecializované – 46€

Neurologická kontrola/konzultácia – 26€

Ortopedické vyšetrenie špecializované – 46€

Ortopedická kontrola - 26€

Endoskopické vyšetrenie – od 50€

Onkologické vyšetrenie - 46€

Onkologická konzultácia - 26€

Onkologická cytológia - od27€

Chemoterapia v hospitalizácii – od 150€

Výživová konzultácia - 26€

Zostavenie výživového plánu  - 33€

BAER test – testovanie sluchu - 49€ / 44€ (viac šteniat)

 

VAKCINÁCIE (konečné ceny zahrňujúce kompletné vyšetrenie, materiál, vakcínu)

Infekčné ochorenia – pes (psinka, pravoviróza, hepatitída, parainfluenza, influenza 2, leptospiróza) od 35€

Infekčné ochorenia – mačka (caliciviróza, panleukopenia, rhinotracheitida) od 37€

Infekčné ochorenia – mačka + chlamydióza od 43,5€

Besnota –mačka/pes      31/32,50€

Kompletná vakcinácia –pes od 37,5€

Kompletná vakcinácia –mačka od 39,5€

Komplex kotercového kašla –  42,70€

Ročná Vakcinácia králika – 39€

 

REHABILITÁCIE

Fyzioterapia – vstupné vyšetrenie + plán terapie – 46€ (neúčtuje sa u pacientov, ktorí absolvovali diagnostiku/operačný zákrok na našej klinike)

 

Fyzioterapia podľa plánu – 20€  

Fyzioterapia podľa plánu 10x - 180€

Fyzioterapia podľa plánu 5x - 91€

 

Hydroterapia pes/zviera do 15kg – 26€

Hydroterapia pes/zviera do 15kg 5x – 120€

Hydroterapia pes/zviera do 15kg 10x – 234€

 

Hydroterapia pes 16-35kg – 33€

Hydroterapia pes 16-35kg 5x – 150€

Hydroterapia pes 16-35kg 10x – 297€

 

Hydroterapia pes 36-49kg – 39€

Hydroterapia pes 36-49kg 5x  – 180€

Hydroterapia pes nad 35kg 10x – 351€

 

Hydroterapia pes nad 50kg – 45€

Hydroterapia pes nad 50kg 5x – 205€

Hydroterapia pes nad 50kg 10x – 405€

Laser terapia - 12€

 

CENY VYBRANÝCH OPERÁCIÍ (anestézia, operačný úkon, použitý materiál)

Ceny sa môžu meniť podľa zdravotného stavu, potrieb pacienta, typu anestézie a hmotnosti zvieraťa

Sterilizácia sučky v inhalačnej anestézii– od 220€

Cisársky rez – od 360€

Kastrácia pes – od 190€

Sterilizácia mačky – od 80€

Kastrácia kocúra – od 60€

Ošetrenie parodontu (zubný kameň, leštenie zubov) – od 80€

 

CENY VYBRANÝCH ŠPECIALIZOVANÝCH OPERÁCIÍ (operačný úkon, použitý materiál)

Ceny sa môžu meniť podľa zdravotného stavu, k uvedeným cenám je potrebné pripočítať cenu anestézie, ktorá sa mení podľa zdravotného stavu, rizikovosti a dĺžky zákroku, hmotnosti zvieraťa  a  typu anestézie.

Chirurgické riešenie brachycefalického syndrómu s diagnostikou – od 400€

Artroskopický zákrok 1kĺb – od 295€

Artroskopický zákrok – 2kĺby – od 435€

Stabilizácia kolenných väzov:

Laterálna sutúra – od 275€

TTA – od 580€

TPLO – od 600€

Resekcia hlavice stehennej kosti – od 245€

Operácia medzistavcovej platničky – od 540€

Operácia medzistavcovej platničky + magnetická rezonancia MRI – od 790€

Pred každým zákrokom Vám bude podľa potrieb Vášho miláčika pripravená špecifická cenová kalkulácia, ktorú s Vami preberie zodpovedný veterinárny lekár.

Pri vybraných službách Vám ponúkame možnosť financovania veterinárnej starostlivosti v spolupráci s naším obchodným partnerom- splátkovou spoločnosťou Quatro.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri preberaní pacienta na hospitalizáciu, diagnostiku alebo chirurgický zákrok, si vyhradzujeme právo požadovať zálohu vo výške 30-50 % z celkovej cenovej kalkulácie.
ĎAKUJEME ZA DôVERU
Na vrátkach 13, 841 01 Bratislava
tel: 02-64461794, 02-54419949
klinika@sibra.sk
  • Po-Pi9:00 - 19:00
  • So10:00 - 12:00
  • Ne17:00 - 19:00
  • Sviatky  17:00 - 19:00
sibra © 2018 | English