Cenník

Cenník vybraných veterinárnych služieb platný od 25.11.2017

 

ZÁKLADNÉ ÚKONY (ceny za úkon, nezahŕňa cenu použitého materiálu a liečiv)

 

Anestézia inhalačná 30min. – 22€

Anestézia injekčná 30min. – 20€

Fyzikálne vyšetrenie/orgánové vyšetrenie – 22€

Vyšetrenie počas terapie – 14€

Toaleta paraanálnych žliaz – 9€

Infúzna terapia v hospitalizácii – 42€

Aplikácia liečiva (injekcia, podanie tbl....) – 2,20€

Odber krvi a spracovanie vzorky – 5,50€

Kompletné vyšetrenie krvi (odber, spracovanie, hematologické vyš., biochemické vyš., materiál) – 48€

Rtg vyšetrenie + snímok -  37€

Ďalší snímok rtg – 19€

Usg , sonografické vyšetrenie abdomenu – 38€

Usg-monitoring gravidity – 25€

Ekg s vyhodnotením záznamu – 24€

EKG pred anestézou - 12€

Čipovanie s registráciou čipu – 28,50€

Vystavenie pasu s registráciou – 31,50€

Nočná hospitalizácia – 36€

Sedácia - 15€

 

Pred každým zákrokom Vám bude podľa potrieb Vášho miláčika pripravená špecifická cenová kalkulácia, ktorú s Vami preberie zodpovedný veterinárny lekár.

 

 

 

 

 

ŠPECIALIZOVANÉ ÚKONY (ceny za úkon, nezahŕňa cenu použitého materiálu a liečiv)

 

CT – počítačová tomografia (v cene inhalačná anestézia, monitoring pacienta, popis nálezu) - 320€

Magnetická rezonancia (v cene inhalačná anestézia, monitoring pacienta, popis nálezu) – 350€

Magnetická rezonancia (1 segment, kontrola) – 200€

Kardiologické vyšetrenie špecializované-echokardiografia – 84€

Kardiologická kontrola počas terapie – 24€

Diagnostika HCM (mačky) - 44€

Neurologické vyšetrenie špecializované – 42€

Neurologická kontrola/konzultácia – 24€

Ortopedické vyšetrenie špecializované – 42€

Ortopedická kontrola - 24€

Endoskopické vyšetrenie – od 40€

Onkologické vyšetrenie - 42€

Onkologická konzultácia - 24€

Onkologická cytológia - od24€

Chemoterapia v hospitalizácii – od 150€

Výživová konzultácia - 24€

Zostavenie výživového plánu  - 30€

BAER test – testovanie sluchu - 49€ / 42€ (viac šteniat)

Pelger-Huetova anomália - 20€

 

VAKCINÁCIE (konečné ceny zahrňujúce kompletné vyšetrenie, materiál, vakcínu)

 

Infekčné ochorenia – pes (psinka, pravoviróza, hepatitída, parainfluenza, influenza 2, leptospiróza) od 32,50€

Infekčné ochorenia – mačka (caliciviróza, panleukopenia, rhinotracheitida) od 34,50€

Infekčné ochorenia – mačka + chlamydióza od 41€

Besnota –mačka/pes      28,50/30€

Kompletná vakcinácia –pes od 35€

Kompletná vakcinácia –mačka od 37€

Komplex kotercového kašla –  40€

Ročná Vakcinácia králika – 36,50€

 

REHABILITÁCIE

Fyzioterapia – vstupné vyšetrenie+plán – 42€

Fyzioterapia podľa plánu – 18€  

Fyzioterapia podľa plánu 10x - 162€

Fyzioterapia podľa plánu 5x - 82€

Taping – prvé ošetrenie, plán - 36€

Taping – opakované ošetrenie - 24€

Hydroterapia pes do 15kg – 24€

Hydroterapia pes do 15kg 10x – 216€

Hydroterapia pes 15-35kg – 30€

Hydroterapia pes 15-35kg 10x – 270€

Hydroterapia pes nad 35kg – 36€

Hydroterapia pes nad 35kg 10x – 324€

Laser terapia - 12€

 

CENY VYBRANÝCH OPERÁCIÍ (anestézia, operačný úkon, použitý materiál)

Ceny sa môžu meniť podľa zdravotného stavu, potrieb pacienta, typu anestézie a hmotnosti zvieraťa

Sterilizácia sučky v inhalačnej anestézii– od 200€

Cisársky rez – od 340€

Kastrácia pes – od 180€

Sterilizácia mačky – od 75€

Kastrácia kocúra – od 55€

Ošetrenie parodontu (zubný kameň, leštenie zubov) – od 80€

 

 

CENY VYBRANÝCH ŠPECIALIZOVANÝCH OPERÁCIÍ (operačný úkon, použitý materiál)

Ceny sa môžu meniť podľa zdravotného stavu, k uvedeným cenám je potrebné pripočítať cenu anestézie, ktorá sa mení podľa zdravotného stavu, rizikovosti a dĺžky zákroku, hmotnosti zvieraťa  a  typu anestézie.

Chirurgické riešenie brachycefalického syndrómu s diagnostikou – od 380€

Artroskopický zákrok 1kĺb – od 295€

Artroskopický zákrok – 2kĺby – od 430€

Artroskopia diagnostická – od 150€

Stabilizácia kolenných väzov:

Laterálna sutúra – od 265€

TTA – od 575€

TPLO – od 600€

Resekcia hlavice stehennej kosti – od 235€

Operácia medzistavcovej platničky – od 535€

Operácia medzistavcovej platničky + magnetická rezonancia MRI – od 785€

 

Pred každým zákrokom Vám bude podľa potrieb Vášho miláčika pripravená špecifická cenová kalkulácia, ktorú s Vami preberie zodpovedný veterinárny lekár. Pri vybraných službách Vám ponúkame možnosť financovania veterinárnych služieb v spolupráci s naším obchodným partnerom- spoločnosťou Quatro.

 

 

ĎAKUJEME ZA DôVERU

Na vrátkach 13, 841 01 Bratislava
tel: 02-64461794, 02-54419949
klinika@sibra.sk
  • Po-Pi9:00 - 19:00
  • So10:00 - 12:00
  • Ne17:00 - 19:00
  • Sviatky  17:00 - 19:00
sibra © 2018 | English