Cenník

Cenník vybraných veterinárnych služieb platný od 1.10.2022

 

ZÁKLADNÉ ÚKONY (ceny za úkon, nezahŕňa cenu použitého materiálu a liečiv)

Fyzikálne vyšetrenie/orgánové vyšetrenie – 29€          

Vyšetrenie počas terapie – 19,90€                  

Konzultácia bez iného výkonu do 30 min. – 19€

Toaleta paraanálnych žliaz – 12€ 

Aplikácia liečiva (injekcia, podanie tbl....) – 9€  

Odber krvi a spracovanie vzorky – 11,50€  

Kompletné predanestetické vyšetrenie krvi  – od 61,90€ 

 

Anestézia inhalačná 30min. – 29€

Anestézia injekčná 30min. – 29€                     

Infúzna terapia v hospitalizácii – 44€

RTG vyšetrenie, odborný popis, digitálny snímok na CD -  46€              

Ďalší digitálny snímok RTG – 22€                     

USG, sonografické vyšetrenie abdomenu, odborný popis – 79€            

USG -monitoring gravidity – 42€                     

EKG pred anestézou – 18€                  

Čipovanie, registrácia čipu, mikročip – 30,50€

Vystavenie pasu s registráciou, pas – 33,50€

Zmena údajov v CRSZ – 20€

Nočná hospitalizácia – 48€ 

Sedácia – 20,50€         

 

Pred každým zákrokom Vám bude podľa potrieb Vášho miláčika pripravená špecifická cenová kalkulácia, ktorú s Vami preberie zodpovedný veterinárny lekár.

 

 

 

ŠPECIALIZOVANÉ ÚKONY (ceny za úkon, nezahŕňa cenu použitého materiálu a liečiv)

 

NEUROLÓGIA

Neurologické vyšetrenie špecializované – 60€

Neurologická kontrola/konzultácia – 35€ 

 

BAER test – testovanie sluchu - 49€ / 44€ (viac šteniat)

 

Magnetická rezonancia (v cene inhalačná anestézia, intubácia, anestetiká, materiál, monitoring pacienta, odborný popis nálezu, nálezy na CD/úložisku)

Pacient do 10kg  - 390€

Pacient do 25kg - 410€

Pacient do 45kg - 430€

Pacient nad 45kg - 450€

 

Magnetická rezonancia(kompletná cena) + neurologické/ortopedické vyšetrenie, (zľavnený balík) Pacient do 10kg - 435€

Pacient do 25kg - 455€

Pacient do 45kg - 475€

Pacient nad 45kg - 495€

 

KARDIOLÓGIA

Kardiologické vyšetrenie špecializované-echokardiografia, nálezy na CD/úložisku – 109€

Kardiologická kontrola – echokardiografia – 73€

Kardiologická kontrola počas terapie – 40€ 

Diagnostika HCM (mačky) - 73€

 

 

 

 

ORTOPÉDIA

Ortopedické vyšetrenie špecializované – 60€

Ortopedická kontrola - 35€

CT – počítačová tomografia (v cene inhalačná anestézia, intubácia, anestetiká, materiál, monitoring pacienta, odborný popis nálezu, screenshoty zaslané mailom) - 320€

CT-počítačová tomografia + ortopedické vyšetrenie (zľavnený balík) – 365€

 

INTERNÁ MEDICÍNA

Špecializované vyšetrenie – interná medicína – 60€

Interná medicína špecializovaná- kontrola  35€

Onkologické vyšetrenie - 60€ 

Onkologická konzultácia - 39€ 

Onkologická cytológia – od 38€

Endoskopické vyšetrenie – od 100€

 

 

VAKCINÁCIE (konečné ceny zahrňujúce kompletné vyšetrenie, materiál, vakcínu)

Infekčné ochorenia – pes (psinka, pravoviróza, hepatitída, parainfluenza, influenza 2, leptospiróza4) od 50,20€ 

Infekčné ochorenia – mačka (caliciviróza, panleukopenia, rhinotracheitida) od 51,20€

Infekčné ochorenia – mačka + chlamydióza od 58,10€

Besnota - mačka, fretka 41,70€

Besnota so zápisom do CRSZ (interval raz za 3 ROKY)  51,50€

Kompletná vakcinácia (+proti besnote a zápisom do CRSZ) – pes od 63€

Kompletná vakcinácia –mačka od 66€

Komplex kotercového kašla, nosová vakcína–  55,30€

Ročná Vakcinácia králika – 42,50€

 

 

 

REHABILITÁCIE

Rehabilitácie  – vstupné vyšetrenie + plán terapie – 60€

Rehabilitácie - vstupné vyšetrenie + plán terapie  - 35€ (pacienti, ktorí absolvovali diagnostiku/operačný zákrok na našej klinike)

Rehabilitácie - kontrola - 20€

Fyzioterapia počas hospitalizácie - 25€

 

Fyzioterapia - manuálne techniky do 30min - 22€

Fyzioterapia - manuálne techniky 30-60min - 30€

Fyzioterapia -aktívne cvičenia – 30€ 

Fyzioterapia podľa plánu 10x - 270€

Fyzioterapia podľa plánu 5x - 138€

 

Hydroterapia pes/zviera do 15kg – 33€

Hydroterapia pes/zviera do 15kg 5x – 153€

Hydroterapia pes/zviera do 15kg 10x – 297€

 

Hydroterapia pes 16-35kg – 40€

Hydroterapia pes 16-35kg 5x – 185€

Hydroterapia pes 16-35kg 10x – 360€

 

Hydroterapia pes 36-49kg – 48€

Hydroterapia pes 36-49kg 5x  – 221€

Hydroterapia pes 36-49kg 10x – 432€

 

Hydroterapia pes nad 50kg – 53€

Hydroterapia pes nad 50kg 5x – 248€

Hydroterapia pes nad 50kg 10x – 477€

 

 

Rehabilitácia kombinovaná (fyzioterapia+hydroterapia) - 90min

Rehabilitácia kombinovaná - pes/zviera do 15kg - 50€

Rehabilitácia kombinovaná - pes/zviera do 15kg, 5x - 225€

Rehabilitácia kombinovaná - pes/zviera do 15kg, 10x - 450€

 

Rehabilitácia kombinovaná - pes  od 16-35kg - 57€

Rehabilitácia kombinovaná - pes  od 16-35kg, 5x - 256€

Rehabilitácia kombinovaná - pes  od 16-35kg, 10x - 513€

 

Rehabilitácia kombinovaná - pes od 36 – 49kg - 65€

Rehabilitácia kombinovaná - pes od 36 – 49kg, 5x - 293€

Rehabilitácia kombinovaná - pes od 36 – 49kg, 10x - 585€

 

Rehabilitácia kombinovaná - pes nad 50kg - 70€

Rehabilitácia kombinovaná - pes nad 50kg, 5x - 335€

Rehabilitácia kombinovaná - pes nad 50kg, 10x - 630€

 

Laser terapia – do 350J - 10€  (balík 5x - 45€, balík 10x 88€)

Laser terapia – 351-750J - 12€ (balík 5x - 54€, balík 10x 105€)

Laser terapia – od 751J - 16€ (balík 5x - 72€, balík 10x 140€)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENY VYBRANÝCH OPERÁCIÍ (anestézia, operačný úkon, použitý materiál)

Ceny sa môžu meniť podľa zdravotného stavu, potrieb pacienta, typu anestézie a hmotnosti zvieraťa

Sterilizácia sučky v inhalačnej anestézii– od 300€

Cisársky rez – od 400€

Kastrácia pes – od 195€

Sterilizácia mačky – od 130€

Kastrácia kocúra – od 80€

Ošetrenie parodontu (zubný kameň, leštenie zubov) – od 110€

Brachycefalický syndróm – od 400€

 

CENY  ŠPECIALIZOVANÝCH OPERÁCIÍ

Ceny špecializovaných operácií nevieme bez vyšetrenia konkrétneho pacienta paušálne stanoviť. Ceny sú závislé od  závažnosti zdravotného stavu pacienta, potreby hospitalizácie, potreby medikácie,  typu anestézie, ktorá sa mení podľa zdravotného stavu, rizikovosti,  dĺžky zákroku a  hmotnosti zvieraťa.

 

ORTOPÉDIA

 

-osteosyntézy pohybového aparátu (locking platničky - vrátane polyaxiálneho uzamykateľného systému, nonlocking platničky, externé fixátory)  

-orálne a maxilofaciálne traumy  - interdental/intraoseal wiring, cold cure acrylat, platničky (locking, nonlocking, rekonštrukčné) 
-luxácie kĺbov

-náhrady/augmentácie väzov

-traumatické myopatie

 

Ruptúry predného skríženého väzu (TPLO, TTA, CBLO)

Luxácia pately

Endoprotézy patelárneho žliabku - PGR

 

Problémy súvisiace s: 

lakťovými kĺbami (PAUL, DUO, BODPUO, riešenie IOHC/HIF, UAP)

bedrovými kĺbami (JPS, FHNO)

 

Korekčné osteotómie (angulárne, torzné deformity, poškodenia rastových zón)

 

Artrodézie

 

Onkologické ochorenia pohybového aparátu

 

 

 

Artroskopie

ramien (OCD, MSI, bicipitálne tendinopatie)

lakťov  (FCP, OCD, DJD, UAP, RUI)

zápästí (diagnostika, odstránenie fragmentov)

kolien  (diagnostika, menisceal tears, OCD)

členkov (OCD, odstránenie fragmentov)

 

NPWT/V.A.C. systém - manažment zložitých rán terapiou riadeného podtlaku 

 

NEUROCHIRURGIA

ochorenia medzistavcových platničiek

fraktúry stavcov

cervikálna spondylomyelopatia

vrodené malformácie stavcov

DLSS

resekcie tumorov

terapia hydrocefalu zavedením ventrikuloperitoneálneho shuntu

biopsie nervu

Pred každým zákrokom Vám bude podľa potrieb Vášho miláčika pripravená špecifická cenová kalkulácia, ktorú s Vami preberie zodpovedný veterinárny lekár.

 

Pri vybraných službách Vám ponúkame možnosť financovania veterinárnej starostlivosti v spolupráci s naším obchodným partnerom- splátkovou spoločnosťou Quatro

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri preberaní pacienta na hospitalizáciu, diagnostiku alebo chirurgický zákrok, si vyhradzujeme právo požadovať zálohu vo výške 50-90 % z celkovej cenovej kalkulácie. Pri akútnych prípadoch vyžadujúcich okamžitý zákrok mimo ordinačných hodín si vyhradzujeme právo účtovania pohotovostného príplatku vo výške 100€ (bude zahrnuté v špecifickej cenovej kalkulácii pred zákrokom a vopred odkomunikované). Spolupracujeme so zdravotnou poisťovňou PetExpert.

ĎAKUJEME ZA DôVERU

 

Na vrátkach 13, 841 01 Bratislava
tel: 02-64461794, 02-54419949
klinika@sibra.sk
  • Po-Pi9:00 - 19:00
  • So10:00 - 12:00
  • Ne17:00 - 19:00
  • Sviatky  17:00 - 19:00
sibra © 2022 | English