Patentný ductus arteriosus

Ductus arteriosus je fetálna cieva, ktorá spojuje hlavnú pľúcnu artériu a aortu. V priebehu vývoja odvádza skratkou krv skolabovaných fetálnych pľúc. Normálne sa uzatvára krátko po narodení. Pokiaľ zostane patentná, nazývá sa patent ductus arteriosus. PDA je najčastejší kongenitálny defekt srdca u malých zvierat. PDA spôsobuje ľavopravú skratku, ktorá vedie k nadmernému objemovému zaťaženiu ľavej komory srdca a následne spôsobí jej dilatáciu a hypertrofiu. To môže viesť ku kongestívnemu ochoreniu srdca a pulmonárnemu edému. Najčastejší symptóm je kašeľ alebo dychová nedostatočnosť.

PDA sa najčastejšie prejavuje u čistokrvných šteniat samičieho pohlavia maltézskych psíkov a podobných plemien, shetlandských psov, anglických springeršpanielov, bišonkov alebo trpaslíčich pudlov, prípadne u yorkshirských teriérov. Zriedkavo môže vyvolať suprasystémovú pulmonárnu hypertenziu, ktorá obracia smer toku cez skratku a spôsobuje hypoxémiu a cyanózu s netoleranciou záťaže.

Auskultácia ukazuje kontinuálny šelest na ľavej strane v oblasti bázy srdca so silným a hyperkinetickým femorálnym pulzom. U pravoľavostranných je prítomný skôr systolický srdcový šelest, ktorý nemusí byť zretelne počuteľný, pretože tlaky na pravej a ľavej strane sú takmer totožné a prietok krvi cez skratku je minimálny. Diagnostika sa uskutočnuje radiografiou a echokardiografiou.
PDA (1).JPG
Management choroby je chirurgický s podporou nevyhnutných hemodynamických liekov pred chirurgiou. Chirurgická korekcia se uskutočňuje ligáciou čo najskôr po stanovení diagnózy. Chlopňová regurgitácia sa po chirurgii väčšinou zmenší z dôvodu redukcie dilatácie ľavej komory.

 

Autor textu: Želimír Dokić,DVM Sibra - centrum veterinárnej medicíny, www.sibra.sk

Na vrátkach 13, 841 01 Bratislava
tel: 02-64461794, 02-54419949
klinika@sibra.sk
  • Po-Pi9:00 - 19:00
  • So10:00 - 12:00
  • Ne17:00 - 19:00
  • Sviatky  17:00 - 19:00
sibra © 2021 | English