Artroskopia vo veterinárnej praxi

Našich domácich miláčikov neobchádzajú ani problémy kĺbov. Zvieratko trpiace ochorením kĺbov väčšinou kríva, i keď krívanie nemusí byť prítomné stále. Každé krívanie by malo byť diagnostikované, aby bola čo najskôr odstránená príčina krívania a minimalizovali sme čas, kedy dochádza ku sekundárnym zmenám v kĺbe. Zásahy do kĺbov by mali byť minimálne. Najideálnejším terapeutickým prístupom ku kĺbu je artroskopia. Artroskopiaje špecifická endoskopia kĺbu pomocou rigídneho endoskopu. Bežne sa využíva u psov  na terapiu a diagnostiku problémov v ramennom, lakťovom, kolennom menej často bedrovom, zápästnom, členkovom kĺbe. U mačiek sa využíva zriedkavejšie. Artroskopia môže byť využitá aj na diagnostiku, kedy umožňuje okrem detailného zobrazenia vnútrokĺbnych štruktúr  aj odber vzoriek pod vizuálnou kontrolou na ďalšie histopatologické vyšetrenie alebo kultiváciu . Menšie veľkosti optiky a príslušných inštrumentov nám umožňujú bezpečnejšiu manipuláciu u menších pacientov alebo v prípade menších kĺbov. Artroskopickým zásahom v rannom štúdiu ochorenia sa vieme vyhnúť ťažkým trvalým zmenám na kĺbe, ktoré komplikujú život nielen nášmu psíkovi.

artro2.png

Obrázok 1: Porovnanie nálezov v lakťovom kĺbe pomocou RTG (A, biela šípka – nejasne ohraničený processus coronoideus),CT-počítačová tomografia (B,C, biela šípka - fragment), artroskopiou (D, biela šípka - fragment)


 Výhody artroskopie

Najväčšou výhodou artroskopie je minimálne invazívny prístup do kĺbu (dva 0,5-1cm rezy na vytvorenie optického a manipulačného portu). Malý zásah do kĺbu umožňuje rýchlejšie zotavenie, znižuje riziko komplikácii, skracuje čas anestézie a znižuje riziko infekcie. Štandardne sú pacienti po artroskopii schopní chôdze krátko po prebudení z anestézie a môžu byť prepustení do domácej starostlivosti v deň zákroku. Zvyčajne je možné zvládnuť zákrok na oboch kĺboch počas jednej anestézie (najčastejšie v prípade lakťov).

artro1.png

Obrázok 2: Výber fragmentu v lakťovom kĺbe pomocou artroskopických klieští


Indikácie

V prípade ramenného kĺbu je indikovaná na manažment OCD hlavice ramennej kosti (osteochondrosis/osteochondritis dissecans– izolovaný flap chrupavky ), manažment ochorenia šľachy biceps brachii, posúdenie osteoarthritis/omarthrosis(degeneratívne  zmeny ramena – poškodenie chrupavky, tvorba kostných výrastkov, separácia osifikačných centier, voľné fragmenty a mineralizácie, synovitída). Menej časté indikácie pre artroskopiu ramenného kĺbu zahŕňa odber synoviálnej tekutiny alebo preplach kĺbu, odstránenie poškodeného tkaniva spojeného s manažmentom septickej artritídy, biopsia kosti a chrupavky. Artroskopia lakťového kĺbu je indikovaná najčastejšie v prípade manažmentu dysplázie/degeneratívnych zmien lakťa zahŕňajúcu  fragmentáciu vnútorného koronoidného výbežku,  OCD,  manažment septickej arthritis ( infekčný zápal kĺbu), biopsiu kosti a chrupavky, eventuálne inkongruenciu. Pri kolennom kĺbe je indikovaná na diagnostiku a manažment  OCD, poškodenie predného skríženého väzu, poškodenie meniskov, septickú arthritis, biopsiu kosti a chrupavky. Artroskopia členku a zápästia je ojedinelá, zvyčajne indikovaná pre odstránenie drobných fragmentov  zlomeniny, OCD,  pri diagnostike/riešení septickej arthritisa pri biopsii kosti a chrupavky.

artro3.png  

Obrázok 3: Poškodenie chrupavky a subchondrálnej kosti spôsobené dlhodobým pôsobením fragmentu v lakťovom kĺbe

Autor textu: MVDr. Peter Boháčik, SIBRA-centrum veterinárnej medicíny, odd. Ortopédie a chirurgie, 2018

www.sibra.sk

Na vrátkach 13, 841 01 Bratislava
tel: 02-64461794, 02-54419949
klinika@sibra.sk
  • Po-Pi9:00 - 19:00
  • So10:00 - 12:00
  • Ne17:00 - 19:00
  • Sviatky  17:00 - 19:00
sibra © 2021 | English