Náš tím

 • MVDr. Jozef Fico, MBA
  • kardiológia, ochorenia dýchacieho aparátu,
  • anesteziológia
  • certifikácia dedičných kardiologických ochorení
  • člen KVL SR
  • fico@sibra.sk
 • MVDr. Ivo Hájek, PhD.
  • neurológia, magnetická rezonancia,
  • člen ESVN -European Society of Veterinary Neurology
  • člen KVL SR
  • člen MENSY ČR
  • registrovaný člen Luisiana State University pre BAER test
  • postgraduálne špecializačné vzdelávanie ESAVS - neurológia
  • hajek@sibra.sk
 • MVDr. Mária Gambošová, CSAVP-Internal medicine
  • interná medicína, onkológia
  • CERTIFICATE OF SMALL ANIMAL VETERINARY PRACTICE (CSAVP) v odbore Interná medicína (Internal Medicine)
  • - postgraduálne špecializačné vzdelávanie ESAVS - interná medicína
  • člen KVL SR
  • člen SAVLMZ
  • gambosova@sibra.sk
 • MVDr. Vladimír Vatolík
  • Ortopédia, kostná chirurgia,
  • chirurgia
  • Člen KVL SR
  • Člen SAVLMZ
  • postgraduálne špecializačné vzdelávanie ESAVS - ortopédia, chirurgia
  • vatolik@sibra.sk
 • MVDr. Lukáš Marek
  • neurológia, ortopédia,
  • magnetická rezonancia,
  • neurochirurgia
  • člen KVL SR
  • marek@sibra.sk
 • MVDr. Terézia Panyi Terzieva
  • chirurgia mäkkých tkanív
  • všeobecná veterinárna medicína
  • medicína terárijných zvierat a drobných cicavcov
  • člen KVL SR
  • člen SAVLMZ
  • postgraduálne špecializačné vzdelávanie ESAVS - chirurgia mäkkých tkanív
  • terzieva@sibra.sk
 • MVDr. Bc. Michaela Kučerová
  • všeobecná veterinárna medicína
  • interná medicína, onkológia, dietológia
  • člen KVL SR, SAVLMZ
  • kucerova@sibra.sk
 • MVDr. Michaela Fízeľová
  • ortopédia, kostná chirurgia,
  • neurológia, chirurgia mäkkých tkanív
  • člen KVL SR
  • postgraduálne špecializačné vzdelávanie ESAVS - ortopédia
 • MVDr. Andrea Országhová
  • všeobecná veterinárna medicína
  • fyzioterapia, rehabilitácie
  • člen KVL SR
 • MVDr. Bc. Klaudia Duba (r.Bugyiová)
  • zobrazovacie techniky - CT - počítačová tomografia,
  • MRI, USG, RTG
  • člen KVL SR
  • duba@sibra.sk
 • MVDr. Kristína Huňáková PhD.
  • ortopédia, chirurgia
  • všeobecná veterinárna medicína
  • traumatológia
  • regeneratívna medicína
  • Člen KVL SR
 • MVDr. Mária Poláčková
  • všeobecná veterinárna medicína,
  • interná medicína
  • člen KVL SR
 • MVDr. Patrik Marček
  • všeobecná veterinárna medicína
  • Člen KVL SR
 • MVDr. Petra Hörmannová
  • všeobecná veterinárna medicína
  • zobrazovacia diagnostika, endoskopia
  • Člen KVL SR
 • MVDr. Andrea Stoklasová (r.Kubovčíková)
  • stomatológia, všeobecná veterinárna medicína
  • člen KVL SR
  • stoklasova@sibra.sk
  • momentálne na materskej dovolenke
 • MVDr. Bc. Veronika Straková (r.Čaklošová)
  • fyzioterapia, rehabilitácie, neurológia
  • všeobecná veterinárna medicína
  • člen KVL SR
  • strakova@sibra.sk
  • momentálne na materskej dovolenke
 • MVDr. Hana Matušková
  • kardiológia, interná medicína, mäkká chirurgia
  • člen KVL SR
  • člen SAVLMZ
  • člen SSFM, International Society of Feline Medicine
  • matuskova@sibra.sk
  • momentálne na materskej dovolenke
 • Veronika Škaláková
  • veterinárna sestra
 • Zuzana Pošvancová
  • fyzioterapeutka, veterinárna sestra
 • Lucia Rybárová
  • fyzioterapeutka, veterinárna sestra
 • Bc. Anna Surovýchová
  • hlavná veterinárna sestra
 • Mária Šlezárová
  • veterinárna sestra
 • Svetlana Šatarová
  • veterinárna sestra
 • Ing. Zuzana Hodžová
  • veterinárna sestra
 • Ľubica Oršulová
  • veterinárna sestra
 • Zuzana Podmanická
  • veterinárna sestra
 • Ing. Denisa Michaliková
  • veterinárna sestra
 • Rebeka Gregušová
  • veterinárna sestra
 • Monika Jandurová
  • recepcia
 • Veronika Lučaničová
  • recepcia
 • Žaneta Berkyová
  • upratovacie práce, dezinfekcia
 • Sylvia Skokánková
  • administratíva
  • skokankova@sibra.sk
 • MVDr. Lucia Panáková DiplECVD
  • diplomovaná európska špecialistka v odbore veterinárna dermatológia
  • externá spolupracovníčka
  • www.veterinarna-dermatologia.eu
 • MVDr. Silvia Ficová
  • managment centra
  • člen KVL SR
  • ficova@sibra.sk
MVDr. Jozef Fico, MBA
 • kardiológia, ochorenia dýchacieho aparátu,
 • anesteziológia
 • certifikácia dedičných kardiologických ochorení
 • člen KVL SR
 • fico@sibra.sk
absolvent UVL Košice 1989
praktický veterinárny lekár od roku 1995


od 2013
SIBRA centrum veterinárnej medicíny
 
2002-2003
špecializačná kardiologická stáž, Milano, Taliansko

1995 - 2012
veterinárna klinika EU-VET


ďaľšie vzdelávanie:

MBA - Rome Business School (Rome, Italy, 2019)

Palladium Kaplan-Norton Balanced Scorecard Certification Boot Camp (Palladium Institute, Miami, USA, Dec.2017)

Strategic Management and Innovation (CBS-Copenhagen Business School)

Business Analytics Specialization (Wharton, University of Pennsylvania)

Executive Data Science (Johns Hopkins University)


Od r. 1995 v praxi malých zvierat, v 90tych rokoch aktívny v riadiacich orgánoch KVL SR a SAVLMZ.

Krátkodobé a dlhodobé zahraničné a domáce stáže, študijné pobyty, školenia, kongresy a workshopy s tématikou kardiológie, invazívnej kardiológie, kardiochirurgie a pneumológie.

Za 24 rokov praxe viedol kardiologicku diagnostiku alebo terapiu u viac ako 8000 pacientov, prevažne psov a mačiek.

Spoluzakladateľ referenčnej kliniky SIBRA - centrum veterinárnej medicíny, autor odborných článkov a prednášok pre chovateľskú a odbornú verejnosť. Priekopník Problém orientovaného prístupu k pacientovi.NAJNOVŠIE ODBORNÉ A VEDECKÉ PUBLIKÁCIE:
1. J. Fico, A. Kubovčíková, Hemothorax spôsobený aortopulmonálnym septálnym defektom, Informačný spravodajca KVL SR 4/2015
Zatvoriť
MVDr. Ivo Hájek, PhD.
 • neurológia, magnetická rezonancia,
 • člen ESVN -European Society of Veterinary Neurology
 • člen KVL SR
 • člen MENSY ČR
 • registrovaný člen Luisiana State University pre BAER test
 • postgraduálne špecializačné vzdelávanie ESAVS - neurológia
 • hajek@sibra.sk

špecializácie:
klinická neurológia
magnetická rezonancia
interná medicína


2010 - absolvent VFU Brno, MVDr.

2014 - doktorandský študijný program - Ochorenia psov a mačiek, PhD.
Dizertačná práca: Hájek I: Elektroneurografie periferních nervů psů. Brno, 2014, 110 stran

Špecializačné skúšky:

2010 – Kvalifikačný kurz k získaniu spôsobilosti podľa § 17 zákona ČNR č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání

2011 – Kurz propedeutiky vedeckej práce (Akademie věd České republiky)

2011 – Špecializačná skúška z odbornej angličtiny

2012 – Špecializačná skúška zo zobrazovacích metód (RTG, USG, CT a MRI v neurológii)

2012 – Špecializačná skúška z patologickej fyziológie (zameranie na epilepsiu)

2012 – Špecializačná skúška z vnútorných ochorení malých zvierat

2014 - Obhajoba dizertačnej práce

2017-2022 – ESAVS (European School of Advanced Veterinary Studies) – Certificate of Small  Animal Veterinary Practice / Neurology program (CSAVP), University of Luxembourgod 2015
SIBRA centrum veterinárnej medicíny

2010 - 2015
odborný asistent, VFU Brno, Odd.vnútorných chorôb psov a mačiek

ZAHRANIČNÉ STÁŽE:

2014 – Univerzita Gent, Merelbeke, Belgie, Oddelenie neurológie (prof. Van Ham, Dr. Bhatti)

2015 – Animal Health Trust, Newmarket, Anglicko, Oddelenie neurológie (dr. Luisa de Risio)

2017 – Univerzita Bern, ESAVS, Neuropatologie a MRI interpretace (prof. Vandevelde)

2018 – Univerzita Bern, ESAVS, Neurologie (prof. Stein, prof. Volk)

2019 – Univerzita Bern, ESAVS (prof. Stein, prof. Forterre, prof. Schweizer)

 

 • od r. 2019 spolupracovník SAV (Slovenská akadémia vied - Neuroimunologický ústav): Molekulové biomarkery ochorení mozgu u psov – Monitorovanie regenerácie mozgového tkaniva a účinnosti terapie


ODBORNÉ A VEDECKÉ PUBLIKÁCIE:

Autor celkom 57 pedagogických, vedeckých a odborných publikácií z toho:
- 4 monografií, kapitol v učebnicích, audiovizuálních programů
- 53 odborných prací, příspěvků in extenso ve sbornících, abstraktů

Publikace citovány v prestižních světových časopisech – Journal of Veterinary Internal Medicine, Animal Genetics, Veterinary Pathology, Australian Veterinary Journal nebo Sborník Akademie věd USA.

 Výukové audiovizuálne programy

 1. SCHÁNILEC P,HÁJEK I, AGUDELO CF: Neurologické vyšetření psa a kočky. In: Multimediální databáze případových studií a jejich prezentace ve výuce veterinárního lékařství, www.vfu.cz/pripadovestudie, odborná monografie – DVD, VFU Brno, 2012.
 2. SCHÁNILEC P,HÁJEK I, AGUDELO CF, ŠKORIČ M: Oligodendrogliom stafordšírského bulteriéra. In: Multimediální databáze případových studií a jejich prezentace ve výuce veterinárního lékařství, www.vfu.cz/pripadovestudie, odborná monografie – DVD, VFU Brno, 2012.
 3. TARKOŠOVÁ D,HÁJEK I, HRONOVÁ N, SVOBODA M: Diabetes mellitus u koček. In:Multimediální     databáze případových           studií a jejich prezentace ve výuce veterinárního lékařství, www.vfu.cz/pripadovestudie, odborná monografie – DVD,                 VFU Brno, 2012.
 4. KRUŽÍKOVÁ N, BORSKÁ P, FICTUM P, TARKOŠOVÁ D,HÁJEK I: Výskyt a diagnostika kožních neoplazií u psa. In: Multimediální databáze případových studií a jejich prezentace ve výuce veterinárního lékařství, www.vfu.cz/pripadovestudie, odborná monografie – DVD, VFU Brno, 2012.

 Pôvodné vedecké práce publikované in extenso ve vedeckých časopisoch (Impakt faktor)

 1. HÁJEK I, SCHÁNILEC P, UHRÍKOVÁ I, PYSZKO M, DUFEK J: Electroneurography of the ulnar nerve in dogs. Acta Veterinaria 2014, 83: 405-409.
 2. ŠIMERDOVÁ V,HÁJEK I, SCHÁNILEC P: Addisonian crisis in a dog treated with phenobarbitone. Australian Veterinary Journal 2014, 93: 105-108.
 3. HÁJEK I, KETTNER F, ŠIMERDOVÁ V, RUSBRIDGE C, WANG P, MINASSIAN BA, PALUŠ V: NHLRC1 repeat expansion in two beagles with Lafora disease. Journal of Small Animal Practice 2016, 57: 650-652.
 4. HÁJEK I, ŠIMERDOVÁ V, VÁVRA M, AGUDELO CF: Toxic encephalopathy associated with high-dose metronidazole therapy in a dog: a case report. Veterinární Medicína 2017, 62: 105-110.
 5. ŠIMERDOVÁ V, VÁVRA M, ŠKORIČ M, HÁJEK I, ŠKOR O: What is your diagnosis? Multilobate nasal mass in a 5-month-old Sphynx cat. Veterinary Clinical Pathology 2017.


Príspevky v zborníkoch z konferencií a kongresov v Českej republike (abstrakta/plné znenie)

 1. HÁJEK I, DUFEK J, UHRÍKOVÁ I, SCHÁNILEC P: Electroneurographic examination of the ulnar nerve in the dog: measurements by surface electrodes. In 88. Fyziologické dny, Hradec Králové, 2012, s. 91. POSTER.
 2. HÁJEK I, SCHÁNILEC P,DUFEK J: Elektromyografie v diagnostice neuromuskulárních onemocnění psů a koček. In:  Konf. mladých vědec. Pracovníků s mezinár. účastí 2012 na FVL VFU Brno. Brno, 2012, s. 163-165.
 3. SCHÁNILEC P, AGUDELO CF,HÁJEK I: Co víme nového o Borelióze a klíšťové meningoencefalitidě?. In: Sb. Neurologie u malých zvířat: diagnostika a terapie vybraných onemocnění. Brno, 2011, s. 4-20.
 4. SCHÁNILEC P, AGUDELO CF,HÁJEK I: Vyšetření cerebrospinálního moku  - technika odběru a interpretace výsledků. In: Sb. Neurologie u malých zvířat: diagnostika a terapie vybraných onemocnění. Brno, 2011, s. 21-32.
 5. ŠIMERDOVÁ V, VÁVRA M, ŠKORIČ M,HÁJEK I, ŠKOR O: Nazální osteosarkom u pětiměsíční kočky plemene Sphynx. In: XXIII. Výroční konference ČAVLMZ, Hradec Králové, 2015, POSTER.

 Príspevky v zborníkoch z medzinárodných konferencií v zahraničí (abstrakta a postery)

 1. HÁJEK I, SCHÁNILEC P, UHRÍKOVÁ I: Effect of phenobarbital therapy on selected laboratory parameters: retrospective study (2007-2012). In:  14thConference ESVCP, Lublaň, Slovinsko, 2012, s. 160, POSTER.
 2. UHRÍKOVÁ I, RAUŠEROVÁ-LEXMAULOVÁ L, ŘEHÁKOVÁ K,HÁJEK I, DOUBEK J: High mobility group box 1 as a predictor of gastric necrosis. In  14th Conference ESVCP, Lublaň, Slovinsko, 2012, s. 159, POSTER.
 3. UHRÍKOVÁ I, RAUŠEROVÁ-LEXMAULOVÁ L, ŘEHÁKOVÁ K,HÁJEK I, DOUBEK J: Gastric dilatation and volvulus syndrome – are there any clues in hematologic examination?. In 14th Conference ESVCP, Lublaň, Slovinsko, 2012, s. 165, ORAL.
 4. SCHÁNILEC P, AGUDELO CF,HÁJEK I: Tick-borne encephalitis in two naturally infected rottweilers. In: Congress SCIVAC, Rimini, Itálie, 2012, s. 548, POSTER.
 5. SCHÁNILEC P, FUČÍK K, AGUDELO CF,HÁJEK I, UHRÍKOVÁ I, ŽÁKOVSKÁ A, TREML F: Srovnání séroprevalence protilátek proti klíšťové encefalitidě a borelióze armádních služebních psů v České republice. Retrospektivní studie (2001 – 2002). In: III. Labudove dni, Bratislava, SK, 2013, Sborník příspěvků, zvaná přednáška, s. 33-36. ISBN: 978-80-971336-6-5, EAN: 9788097133665. MSMT 1661700002.
 6. SCHÁNILEC P,HÁJEK I, HEKRLOVÁ A, AGUDELO CF: Facial nerve paresis in a German shepherd dog as a result of tick-borne encephalitis virus infection. A case report. In: III. Labudove dni, Bratislava, SK, 2013, EAN: 9788097133665. MŠMT ČR (institutional research development), POSTER.
 7. UHRÍKOVÁ I, RAUŠEROVÁ-LEXMAULOVÁ L,HÁJEK I, ŘEHÁKOVÁ K, DOUBEK J: Anion gap, strong ion difference and strong ion gap in healthy dogs. In: 16th International Symposium of the World Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians (WAVLD), Berlín, Německo, 2013, POSTER.
 8. ŠIMERDOVÁ V,HÁJEK I, SCHÁNILEC P, ŘEHÁKOVÁ K, FRGELECOVÁ L: Cytologický a biochemický nález v mozkomíšním moku psů se sekundární intrakraniální neoplazií. In: Senecké internistické dni – Klinická patológia v praxi malých zvierat, Senec, Slovensko, 2014, s. 152, POSTER.
 9. ŠIMERDOVÁ V,HÁJEK I, SCHÁNILEC P, FRGELECOVÁ L: Případ suspektního meduloblastomu s exfoliací buněk do mozkomíšního moku kanárské dogy. In: Senecké internistické dni – Klinická patológia v praxi malých zvierat, Senec, Slovensko, 2014, s. 153, POSTER.
 10. HÁJEK I, ŠIMERDOVÁ V, SCHÁNILEC P, AGUDELO CF, STEHLÍK L, VÁVRA M: Metronidazole-induced neurotoxicity in a dog. In: FECAVA Eurocongress, Mnichov, Německo, 2014, s. 212, POSTER.
 11. ŠIMERDOVÁ V,HÁJEK I, SCHÁNILEC P: Influence of phenobarbital on serum biochemical profile in dogs with idiopathic epilepsy. In: FECAVA Eurocongress, Mnichov, 2014, s. 230, POSTER.
 12. HÁJEK I,ŠIMERDOVÁ V, WANG P, BHATTI SFM, MINASSIAN BA, PALUS V: Lafora Disease in a Beagle. In: 28th Annual Symposium of the ESVN-ECVN, Amsterdam, Nizozemsko, 2015, POSTER.
 13. HÁJEK I,ŠIMERDOVÁ V, MATUŠKOVÁ H: Neurologická manifestace hypotyreózy u psa – popis případu. In: Nová Veterinária, Nitra, Slovensko, 2015, POSTER.
 14. SCHÁNILEC P,HÁJEK I, AGUDELO CF, BORSKÁ P, DOLEŽALOVÁ J, MASAŘÍKOVÁ M, DUFEK J: Neuromyopathy in a Bernese mountain dog caused by combined infection with Borrelia burgdorferi s.l. and Anaplasma phagocytophilum. A case report. In: IV. Labudove dni, Smolenice, Slovensko, 2015, POSTER.
 15. ŠIMERDOVÁ V, FAZEKAŠOVÁ I,HÁJEK I: Juvenilní Addisonova choroba u Kavalír King Charles španěla. In: Kongres interní medicíny, Senec, Slovensko, 2016, POSTER.

 Publikácie v odborných časopisoch

 1. HÁJEK I: Nejznámější infekční a parazitární onemocnění psů s neurologickou manifestací. Spravodaj KCHMSS 2011, 1: 18-19.
 2. HÁJEK I, SCHÁNILEC P, FRGELECOVÁ L: Veterinární aspekty plemene Birma – prezentace klinického případu. Veterinární klinika 2011, 8: 92-95.
 3. UHRÍKOVÁ I,HÁJEK I, ŘEHÁKOVÁ K, SCHEER P, DOUBEK J: Obezita u psů a koček versus metabolický syndrom u člověka. Veterinářství 2011, 61: 646-650.
 4. UHRÍKOVÁ I, ŘEHÁKOVÁ K, RAUŠEROVÁ-LEXMAULOVÁ L, SCHEER P,HÁJEK I, DOUBEK J: Praktické aspekty vyšetření acidobazického statusu. Veterinářství 2011, 61: 491-496.
 5. HÁJEK I, BLAŽEK-FIALOVÁ I, DUFEK J, SCHÁNILEC P: Myositida maseterů labradorského retrívra – využití EMG. Veterinární klinika 2012, 9: 77-80.
 6. UHRÍKOVÁ I, ŘEHÁKOVÁ K, RAUŠEROVÁ-LEXMAULOVÁ L, AGUDELO CF,HÁJEK I, DOUBEK J: Laktát v klinické patologii. Veterinářství 2012, 62: 527-530.
 7. HÁJEK I, SCHÁNILEC P, DUFEK J, ŠAFROVÁ M: Polyneuropatie greyhoundů. Veterinářství 2013, 63: 650-655.
 8. ŠIMERDOVÁ V,HÁJEK I, SCHÁNILEC P, AGUDELO CF, HONAJZEROVÁ P: Hypertyreóza koček – popis dvou případů s neurologickou manifestací. Veterinářství 2014, 64: 492-497.
 9. ŠIMERDOVÁ V, CEPLECHA V, HONAJZEROVÁ P,HÁJEK I, AGUDELO CF, TŠPONOVÁ Z: Pelger-Huëtova anomálie australského ovčáka – popis případu. Veterinářství 2014, 64: 739-743.
 10. AGUDELO CF, HONAJZEROVÁ P, KUČEROVÁ R, ŠIMERDOVÁ V,HÁJEK I: Kardiomyopatie pacientů podstupujících léčbu doxorubicinem. Veterinární klinika 2014, 11: 156-159.
 11. HÁJEK I, ŠIMERDOVÁ V, AGUDELO CF, VÁVRA M, STEHLÍK L: Centrální vestibulární syndrom psa intoxikovaného metronidazolem. Veterinářství 2015, 65: 87-89.
 12. ŠIMERDOVÁ V,HÁJEK I: Vliv fenobarbitalu na biochemický profil periferní krve psů – literární přehled. Veterinářství 2015, 65: 174-176.
 13. AGUDELO CF, ŠIMERDOVÁ V,HÁJEK I: Fallotova tetralogie u starého psa. Veterinářství 2015, 65: 737-742.
 14. HÁJEK I, WANG P, MINASSIAN BA, PALUŠ V: Laforova nemoc u bígla. Informačný spravodajca KVL SR 2015, 13 (4): 12
 15. HÁJEK I, VATOLÍK V: Divertikl 4. mozkové komory u dobrmana. Informačný spravodajca KVL SR 2016, 14 (4): 10-11.
 16. HÁJEK I, BUGYIOVÁ K, TERZIEVA T, ŠIMERDOVÁ V: Idiopatická renální hematurie u psa. VetŽurnál 2018, 16 (1): 26-28.
 17. HÁJEK I, VATOLÍK V: Myositida žvýkacích svalů u psa. VetŽurnál 2018, 16 (2): 18-21.
 18. GAMBOŠOVÁ M, HÁJEK I, STRAKOVÁ V: Psinka u štvormesačného šteňaťa. VetŽurnál 2018, 16 (3): 9-11.
 19. HÁJEK I: Paradoxní vestibulární syndrom u psa – popis dvou případů. Veterinářství 2019, 69 (1): 15-19.
 20. HÁJEK I: Infarkt mozečku u rotvajlera. VetŽurnál 2019, 17 (2): 6-8.
 21. HÁJEK I: Genetická neuropatie u štěněte greyhounda. VetŽurnál 2019, 17 (3): 6-9.
 22. VATOLÍK V, HÁJEK I: Použitie platničky a autograftu fascia lata pri chirurgickom manažmente chronickej ruptúry Achillovej šlachy u psa. VetŽurnál 2019, 17 (4): 6-11.
 23. HÁJEK I, VATOLÍK V: Anomálie cerebellopontinní oblasti psů – popis dvou případů. Veterinářství 2020, 70 (2): 82-86.
 24. HÁJEK I, VATOLÍK V, GAMBOŠOVÁ M: Spinální fibrosarkom u pětiletého kocoura. VetŽurnál 2020, 18 (1): 6-8.
 25. HÁJEK I: Epilepsie psů a koček. Pes a Mačka 2020, 20 (3): 38-39.
 26. HÁJEK I, STRAKOVÁ V: Steroid responzivní meningitis-arteritis. VetŽurnál 2020, 18 (2): 20-23.
 27. HÁJEK I: Syringomyelie u kavalír King Charles španěla. VetŽurnál 2020, 18 (4): 24-27.
 28. HÁJEK I: Quadrigeminální cysta u čivavy. VetŽurnál 2021, 19 (3): 6-9.


 ÚČASŤ NA VYBRANÝCH VZDELÁVACÍCH AKCIÁCH A SEMINÁROCH:

2021

Small Animal Computed Tomography - ESAVS (European School for Advanced Veterinary Studies), Lucemburk, Lucembursko (prof. Barthez, Dipl ECVDI)

Neurology III - ESAVS (European School for Advanced Veterinary Studies), online kurz univerzity Bern, Švýcarsko (prof. Stein, DECVN, prof. Volk, DECVN, prof. Schweizer, DECVN)

2020

Webináře ESAOTE Vet-MRI education (Dr. Falzone, DECVN)

2019

15th European Veterinary MR User Meeting, VetMedUni, Vídeň, Rakousko

Neurology II - ESAVS (European School for Advanced Veterinary Studies), Bern, Švýcarsko2018
Neurology I - ESAVS (European School for Advanced Veterinary Studies), Bern, Švýcarsko

2017
Neuropathology and MRI interpretation - ESAVS (European School for Advanced Veterinary Studies), Bern, Switzerland

Záchvaty - diferenciální diagnostika a managment, 
certifikovaný online kurz, garant: MVDr.Petr Šrenk DVM, DipECVN

2016

Fidex User Conference, Hotel Diplomat, Praha

2014

Senecké dni – Klinická patológia v praxi malých zvierat, Senec, Slovensko

Odborné přednášky prof. Gigera - Transfuzní medicína a IMHA, VFU Brno

SASAP, Belgrade Veterinary Neurology Conference, Bělehrad, Srbsko

Předkongresový den Nová Veterinaria, SSFM, Kočka jako neurologický pacient, Nitra, Slovensko

Kongres Nová Veterinaria, Neurologie malých zvířat, Nitra, Slovensko

20th FECAVA Eurocongress, Mnichov, Německo

2013

Webinář KVL Rentgenologie dutiny břišní

Webinář KVL Rentgenologie dutiny hrudní, pleura + mediastinum

Odborná přednáška Cytopath. of respiratory system, synovial and cerebrospinal fluids, VFU Brno

Webinář KVL Spinální traumata psů a koček

Webinář KVL Neurologické kazuistiky

Odborný seminář Nový přístup k interpretaci krevního obrazu, IKEM, Praha

31st World Veterinary Congress, Kongresové centrum, Praha

Neurologické dny – epilepsie, Boehringer Ingelheim, Noem Arch, Brno

2012

Fyziologické dny, Lékařská fakulta, Hradec Králové

ročník Konference mladých vědeckých pracovníků, VFU Brno

14th ESVCP Congress, Lublaň (evropská společnost klinické patologie)

22nd ECVIM-CA Congress, Maastricht (evropská společnost interní medicíny)

výroční konf. ČAVLMZ Hradec Králové: Kaudální abdomen z pohledu internisty i chirurga

Odborný seminář Vets4vets, Neurologický pacient, Praha

Odborný seminář WSAVA/ČAVLMZ, Dif.dg. parox. stavů a křečí + Kulhání v neurol., VFU Brno

2011

Vetfair, Akutní medicína aneb jak zvládnout kritické situace, Hradec Králové

XIX. Výroční konference ČAVLMZ, Endokrinologie, Hradec Králové

Seminář, Neurologie u malých zvířat: diagnostika a terapie vybraných onemocnění, VFU Brno

2010

Odborný seminář, Chirurgické zákroky a dg. patol. procesů v orofaciální krajině, VFU Brno

Vetfair, Neurologie pro praktického veterinárního lékaře III, Hradec Králové

Sympozium, 2nd Feline Medicine Symposium, VFU Brno

Odborný seminář, ČAVLMZ Nové trendy v imunoprofylaxi psů a koček, VFU Brno

 

 

 

Zatvoriť
MVDr. Mária Gambošová, CSAVP-Internal medicine
 • interná medicína, onkológia
 • CERTIFICATE OF SMALL ANIMAL VETERINARY PRACTICE (CSAVP) v odbore Interná medicína (Internal Medicine)
 • - postgraduálne špecializačné vzdelávanie ESAVS - interná medicína
 • člen KVL SR
 • člen SAVLMZ
 • gambosova@sibra.sk

ŠPECIALIZAČNÉ POSTGRADUÁLNE SKÚŠKY, CERTIFIKÁCIE ESAVS: 

2021 CERTIFICATE OF SMALL ANIMAL VETERINARY PRACTICE (CSAVP) v odbore Interná medicína (Internal Medicine)
špecializačné skúšky – interná medicína:

21.2. Haematology & Oncology

21.2. Gastroenterology, Liver & Pancreas

25.6. Respiratory Diseases & Basic Cardiology

25.6. Nephrology & Endocrinology

25.6. Cytology I

Case log (100 cases)

13.9. 2021 udelený Certificate of achievement - CSAVP-IMOdborné a vedecké publikácie:

Ochorenia žlčníka a žlčových ciest u psov a mačiek, Pes a mačka 5/2021

Prekurzorová imunitne sprostredkovaná anémia u psa, Vetžurnál 3/2020

Nebojte sa cytologického vyšetrenia, Pes a mačka 12/2019

Intraorálny mastocytóm, Vetžurnál 4/2018

Psinka u štvormesačného šteňaťa,  Vetžurnál 3/2018

Bolesť u psa, Pes a mačka 1/2018

články s veterinárnou tematikou, Psí hvězda.cz 2016

 

Účasť na vybraných vzdelávacích akciách a seminároch:

2021

Novinky v diagnostice a terapii lymfomu u psa a kočky - webinár, október 2021

Přehled nejčastějších kožních neoplazií u psa a kočky - webinár, október 2021

Onemocnění dýchacích cest u koček I - online seminár, október 2021

WSAVA virtual congress, november 2021

WSAVA/FECAVA Virtual Congress , marec 2021

Cytology I – ESAVS, január 2021

Respiratory Diseases & Basic Cardiology - ESAVS 2021

2020

Gastroenterology, Liver & Pancreas – ESAVS Internal Medicine, Lipsko, Nemecko, február 2020


2019

Endokrinopatie psa a kočky, Brno, ČR, december 2019

Nephrology and Endocrinology - ESAVS Internal Medicine, Luxembourg, Luxembursko, november 2019

Nová veterinária 2019, Nitra, SR, október 2019

Hematology, Immunology and Basic Oncology - ESAVS Internal Medicine, Luxembourg, Luxembursko, máj 2019


2018

Onkologický a klinicko-patologický kongres, Brno, ČR, december 2018

Nová veterinária, Nitra, SR, október 2018

Gastroenterológia mačiek, Praha, ČR, máj 2018

5. onkologický kongres, Brno, ČR, máj 2018

2017

Jak, proč a čím léčit kožní onemocnění a otitidy, Praha, ČR, november 2017

Veterinární medicína pro praxi - malá zvířata, Praha, ČR, máj 2017

Vybrané kapitoly z medicíny koček, Praha, ČR, marec 2017

2016

24. výroční konference ČAVLMZ, Brno, ČR, november 2016

3. onkologický kongres - Kulatobuněčné tumory, Brno, ČR, október 2016

Fyzioterapie a rehabilitace psů, Vyškov, ČR, apríl 2016

Heart Murmurs - VetFair, Hradec Králové, ČR, apríl 2016

Základy veterinární akupunktury, Praha, ČR, február 2016

2015

Vektorová onemocnění a Preventivní péče ve veterinární praxi, Brno, ČR, jún 2015

Vektorová onemocnění psů a Dermatologie, Brno, ČR, jún 2015

CPCR a akutní medicína psů a koček, Brno, ČR, apríl 2015

Veterinary Behaviour Weekend, Košice, SR, marec 2015

Infekční nemoci psa a kočky - nové hrozby, Brno, ČR, marec 2015

Kočka jako dermatologický pacient, Brno, ČR, január 2015

2014

XV. seminář Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata - Anestezie, analgezie a imobilizace, Vyškov, ČR, október 2014

European Veterinary Emergency & Critical Care Society Congress, Praha, ČR, jún 2014

International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress, Istanbul, Turecko, máj 2014

2013

World Veterinary Congress, Praha, ČR, september 2013


absolvent VFU Brno - MVDr.

od 1/2018  SIBRA- centrum veterinárnej medicíny, Bratislava

2/2017 – 12/2017 MetropoleVet Praha s.r.o.

2013-2016 Stáže na súkromných veterinárnych klinikách na Slovensku a v ČR

7/2016 Stáž na klinike malých zvierat Fakulty veterinárnej medicíny Záhrebskej univerzity, Chorvátsko

9/2015-12/2015 Stáž na Mastervet Garden Dyreklinikk v Bergene, Nórsko

 

Zatvoriť
MVDr. Vladimír Vatolík
 • Ortopédia, kostná chirurgia,
 • chirurgia
 • Člen KVL SR
 • Člen SAVLMZ
 • postgraduálne špecializačné vzdelávanie ESAVS - ortopédia, chirurgia
 • vatolik@sibra.sk

 

ŠPECIALIZAČNÉ POSTGRADUÁLNE SKÚŠKY, CERTIFIKÁCIE ESAVS: 

21.1.2021 špecializačné skúšky - chirurgia
Soft Tissue Surgery II. (Skin reconstruction, rectal and perineal surgery)
Soft Tissue Surgery III. (Hepatobiliary, pancreas, adrenals, urinary)
Soft Tissue Surgery V. (Thoracic surgery)


3.2.2020 špecializačné skúšky - chirurgia 
Soft Tissue Surgery I. (Surgical methods in small animal surgery, abdominal surgery)
Soft Tissue Surgery IV. (Head and neck surgery)


1.2.2019  špecializačné skúšky - ortopédia
Orthopaedics I
Orthopaedics II
Orthopaedics III
Feline Orthopaedics


ÚČASŤ NA VYBRANÝCH VZDELÁVACÍCH AKCIÁCH A SEMINÁROCH:

24.8.-28.8.2020 ESAVS – Small Animal Surgery Training Program – Soft Tissue Surgery V. (Thoracic surgery), Vienna, Austria.

4.8.-30.8.2020 BioMedtrix Universal Hip Online Course, garant: Dr. Dr.Terri Schiller, University of Calgary, Alberta, Canada.

8.12.-12.12.2019 ESAVS – Small Animal Surgery Training Program – Soft Tissue Surgery III. (Hepatobiliary, pancreas, adrenals, urinary), Cremona, Italy.

26.8. - 30.8 2019 ESAVS – Small Animal Surgery Training Program – Soft Tissue Surgery II. (Skin reconstruction, rectal and perineal surgery), Vienna, Austria.

3.6.-7.6.2019 ESAVS – Small Animal Surgery Training Program – Soft Tissue Surgery IV. (Head and neck surgery), Lisbon, Portugal.

2.1.-6.1.2019 ESAVS – Small Animal Surgery Training Program – Soft Tissue Surgery I. (Surgical methods in small animal surgery, abdominal surgery), Vienna, Austria.

3.9.-7.9.2018 ESAVS – Small Animal Surgery Training Program – Orthopedics III., Vienna, Austria.

30.7.-3.8.18 ESAVS – Small Animal Surgery Training Program – Feline Orthopedics,  Vienna, Austria.

7.5.-13.5.2018 ESAVS – Small Animal Surgery Training Program – Orthopedics II.,Cremona, Italy

9.-10.3.2018 Moderní trendy v léčbě zlomenin, Nesuchyně, Česká republika, garant: Dr. Prof. Bruno Peirone.

29.1.-3.2.2018  ESAVS - Small Animal Surgery Training Program - Orthopedics I., Vienna, Austria

15.-16.9.17 Fidex conference, aj ako speaker (OCD of lateral and medial trochlear ridges of the talus in large, cross breed puppy), Lyon, Francúzsko.

7.-8.7.2017 Deformities corrections by internal fixation, garant Massimo Petazzoni DVM, Alicante, Španielsko.

1.4.2017 Course on treatment of angular deformities by circular external fixation, garant: Emilio Salas Herreros drMedVet, Gian Luca Rovesti drMedVet, Bologna, Taliansko.

31.3.2017 Advanced linear external fixation course, garant: Emilio Salas Herreros drMedVet, Gian Luca Rovesti drMedVet, Bologna, Taliansko.

10-11.12.2016 Artroskopia Malých zvierat, garant MVDr. Jan Beránek MRCVS, Žilina.

30.6.-15.7.2016 Chirurgická stáž, Tiergesundheitszentrum, Bramsche, Nemecko

21.-22.5. 2016  International Fidex user conference and workshop, Praha, Česká republika.

9.-10. 5. 2016 Arthrex Arthrolab product training workshop, Mníchov, Nemecko.

6-7 .11. 2015 Advanced Neurosurgery workshop, Centro Veterinario de Diagnóstico por Imagen del Levante Rojales Alicante, Španielsko. Course instructor: Franck Forterre Professor, dipl. ECVS.

 28.-29.3. 2015 Orto-trauma workshop/Chirurgické prístupy ku kĺbom a kostiam, garant: Dr. Prof. Bruno Peirone, Enrico Panichi DVM, Viedeň, Rakúsko. 

 6.-7.12.2014 Moderné trendy v liečbe zlomenín a hojení kostí, garant: Dr. Prof. Bruno Peirone, Enrico Panichi DVM, Smolenice.

 18.11.2012 Kurz Ortopédie a traumatológie, garant: Dr Eva Schnabl Dipl. ECVS, Bratislava.

 

ZOZNAM ODBORNÝCH A VEDECKÝCH PUBLIKÁCIÍ:

 

Vatolík V., Janovská V., Novák M. Použitie endoprotézy patelárneho žliabku v štyroch rôznych prípadoch u psa, VetŽurnál KVLSR 4/2020

Vatolík V., Novák M.,Tri rôzne terapeutické prístupy k Ektrodaktýlii u psa, VetŽurnál KVLSR 3/2020

Vatolík V., Marek L., Použitie terapie riadeného podtlaku v manažmente Akrálnej lick dermatitídy u psa, VetŽurnál KVLSR 2/2020

Hájek I., Vatolík V., Anomalie cerebellopontinní oblasti psů – popis 2 případů, Vetrinářství 2/2020

Vatolík V., Hájek I., Použitie platničky a autograftu fascia lata pri chirurgickom manažmente chronickej ruptúry Achillovej šľachy u psa, VetŽurnál KVLSR 4/2019

Gambošová M., Vatolík V., Kučerová M., Bugyiová K., Intraorálny mastocytóm, VetŽurnál KVLSR 4/2018

Hájek I., Vatolík V., Myositida žvýkacích svalů u psa, VetŽurnál KVLSR 2/2018

Vatolík V., Chirurgický manažment Ectrodactylie u mladého kríženca psa, VetŽurnál KVLSR 2/2018

Vatolík V., K.Bugyiová, Fibrotická kontraktúra m.Infraspinatus, VetŽurnál KVLSR 1/2018

Vatolík V., OCD laterálneho a mediálneho hrebeňa trochley talu, Informačný spravodajca KVLSR 3/2017

Hajek, V.Vatolík, Divertikl 4. mozkové komory u Dobrmana, Informačný spravodajca KVLSR 4/2016

Vatolík V., Galovičová A., Ficová S.Stabilizácia zlomenín metatarzálnych kostí u mačky, Pes a mačka 9/2016

Vatolík V., Kombinácia internej a externej fixácii pre riešení nestability tarzu, Informačný spravodajca KVL SR 3/2016

Vatolík V., Galovičová A., Terapia pomocou "platelest rich plasma" - PRP, Pes a mačka 7/2016, s.14-15

Vatolík V., Aktuálne trendy v riešení Wobblerovho syndrómu, Informačný spravodajca KVLSR 01/2016

Vatolík V., Dokič Ž., Ortopedické a neurologické príčiny krívania u mačiek – popis prípadu , Informačný spravodajca KVLSR 03/2015

Paluš V., Juházsová Z., Vatolík V., Ficová S., Quadrigeminálna cysta u čivavy, Informačný spravodajca KVLSR 1/2015

Prednášková činnosť:

14.9.2019 Epeiroscup symposium, Juvenilné ortopedické problémy psov, Senec.

7.9.2019 Handipiknik 2,Život s handicapovaným pacientom pohľadom veterinárneho lekára, Nitra.

25.5.2019 Piknik pre handicapovaných miláčikov,Starostlivosť o handicapovaného pacienta, ochorenia/problémy vedúce k dočasným-trvalým následkom, Bratislava.

15.-16.9.2017 Fidex conference, OCD of lateral and medial trochlear ridges of the talus in large, cross breed puppy, Lyon, France.

 

absolvent UVL Košice 2012

od 2013

SIBRA centrum veterinárnej medicíny

2012 – 2013

Veterinárna klinika EU-VET

 

 

Zatvoriť
MVDr. Lukáš Marek
 • neurológia, ortopédia,
 • magnetická rezonancia,
 • neurochirurgia
 • člen KVL SR
 • marek@sibra.sk


absolvent VFU Brno – MVDr.

 

od 9/2019  SIBRA- centrum veterinárnej medicíny, Bratislava

2/2019-8/2019  NeuroVet- referenčné centrum pre veterinárnu neurológiu

9/2017-1/2019  Dermiovet,  Brno

1/2013-8/2017  stáž na referenčnej veterinárnej klinike Jaggy Brno
10/2006- 3/2016  stáž na veterinárnej klinike ABClinic

 

 

ÚČASŤ NA VYBRANÝCH VZDELÁVACÍCH AKCIÁCH A SEMINÁROCH:

2021 -  Pes/mačka sa trasie, čo teraz? I, II. (Dr. Paluš, Dipl.ECVN)
2021 – Stabilizácia pacienta s akútnou encephalopatiou  (Dr. Paluš, Dipl.ECVN)
2021 – Akútne paralyzovaný pacient – čo ďalej  (Dr. Paluš, DipECVN)
2021 – Tipy a triky v chirurgií mäkkých tkaniv I, II (Dr. Vlašin, Phd, Dipl.ECVS, MRCVS)

2020 - Neurologie v první línii I, II. ( Dr. Frajerová, Jaggy Praha)
2020- ESAOTE Vet-MRI education (Dr. Falzone, Dip.ECVN, Dr. Luca Balbi, Dr. M. Konar, Dipl. ECVD)

2018 Neurologie psa a kočky pro praxi, Odry
2018 Ultrasonografie u malých zvířat- Abdomen, Brno
2018 Ortopedické minimum v rehabilitaci zvířat, Praha
2017 Klinický přístup k akutním stavům v Gastroenterologii malých zvířat,Brno

2017 Ošetření spoušťových bodů u psa- Trigger points, Praha
2016 Juvenilní a geriatrický pacient, Senec Slovensko
2016 Úvod do akupunktury psů a koček, Praha
2014 Medicína drobných savců, Brno
2013 Dornova metoda- zvířata, Brno
2012 Fyzioterapie a rehabilitace psů, Praha
2012 TPLO metoda pro řešení ruptury LCC, Dr. Brian Beale, VFU Brno

 

Odborné a vedecké publikácie:

Marek L., Vatolík V. Radiulnární ischemická nekróza u psa, VetŽurnál KVLSR 1/2021
Vatolík V., Marek L., Použitie terapie riadeného podtlaku v manažmente Akrálnej lick dermatitídy u psa, VetŽurnál KVLSR 2/2020

Zatvoriť
MVDr. Terézia Panyi Terzieva
 • chirurgia mäkkých tkanív
 • všeobecná veterinárna medicína
 • medicína terárijných zvierat a drobných cicavcov
 • člen KVL SR
 • člen SAVLMZ
 • postgraduálne špecializačné vzdelávanie ESAVS - chirurgia mäkkých tkanív
 • terzieva@sibra.sk
2011 - absolvent UVL Košice, MVDr.

od 2014
SIBRA centrum veterinárnej medicíny

2012-2014 veterinárna klinika s nonstop prevádzkou v Bratislave

2012 - Lanta Animal Welfare, Koh Lanta, Krabi,Thajsko

ÚČASŤ NA VYBRANÝCH VZDELÁVACÍCH AKCIÁCH A SEMINÁROCH:

2022

ESAVS - Soft Tissue Surgery I. - január 2022, Viedeň - Univ.Prof.Dr. Gilles Dupré, Dipl.ECVS

2021

VetCPD Online course - cytology - skúška: december 2021 -  Francesco Cian DVM, DipECVCP, FRCPath, MRCVS

VetCPD Online course - Reptiles in General Practice - skúška: december 2021 

Webinár Chirurgická rekonštrukcia rán pomocou kožných lalokov (skin flaps) 18.5. 2021 - Martil Havliček MVDr FANZCVSc, dipl. ANZCVS

2020
Endoskopia -  jar 26.02.2020 - teória a workshop, MVDr. Martin Kožár, PhD.

2019

Chirurgia workshop V. - panvová dutina  16.-17.3.2019, prednášajúci Pieter Nelissen, DVM, Cert SAS, Dip ECVS, MRCVS

Chirurgia workshop VI. - rekonštrukčná chirurgia 19.-20.10.2019, prednášajúci Pieter Nelissen, DVM, Cert SAS, Dip ECVS, MRCVS
 
Nová Veterinária 10/2019


2018

Chirurgia workshop I. - hlava, krk 17.-18.3.2018, prednášajúci Pieter Nelissen, DVM, Cert SAS, Dip ECVS, MRCVS

Chirurgia workshop II. - hrudník 16.-17.6.2018, prednášajúci Pieter Nelissen, DVM, Cert SAS, Dip ECVS, MRCVS

Chirurgia workshop III. a IV. - brušná dutina 22.-23.9.2018, 8.-9.12.2018, prednášajúci Pieter Nelissen, DVM, Cert SAS, Dip ECVS, MRCVS


2016

FECAVA, 2016, Viedeň, Rakúsko – oftalmologická sekcia
Veterinárna oftalmológia v praxi, 1.časť, Košice

2015
Nová Veterinária
, Nitra 10/2015
Špecializované vzdelávanie - Chirurgia mäkkých tkanív, Donovaly, 9/2015

2014
Nová Veterinária
, Nitra 10/2014
Špecializované vzdelávanie - USG, Bratislava, 4/2013


ODBORNÉ A VEDECKÉ PUBLIKÁCIE:

 1. TERZIEVA T., Alimentárny lymfóm u psa, Informačný spravodajca KVL SR 2/2016
 2. Terzieva Panyi T., Brachycefalický syndróm, Pes a mačka 6/2018
Zatvoriť
MVDr. Bc. Michaela Kučerová
 • všeobecná veterinárna medicína
 • interná medicína, onkológia, dietológia
 • člen KVL SR, SAVLMZ
 • kucerova@sibra.sk

2009 UVL Košice – Bc. (kynológia)

2017 VFU Brno – MVDr.

od 2017 SIBRA centrum


ÚČASŤ NA VYBRANÝCH VZDELÁVACÍCH AKCIÁCH A SEMINÁROCH:

29.-30.10.2015 Odborný kurz k získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel přepravující zvířata Brno, ČR

22.-23.10.2016 Kongres Nová Veterinária Nitra, SR (Porodnictví a gynekologie malých zvířat)

3.-4.12.2016 Chirurgické dni Dr.Juraja Fajnora Smolenice, SR (Anestézie v praxi společenských zvířat)

11.3.2017 Přednáška Aplikovaná zoofarmakognozie s Caroline Ingraham Brno, ČR

22.4.2017 Seminář „Svět není jen černobílý“ aneb Co musíte znát při vyšetření ortopedického pacienta I. Jihlava, ČR

3.6.2017 Seminář Alergická onemocnění u psů a pruritické dermatózy koček Jihlava, ČR

10.6.2017 Seminář „Jak vytěžit černobílý svět“ aneb Co musíte znát při vyšetření ortopedického pacienta II. (RTG) Jihlava, ČR

23.7.2017 Celodenní seminář první pomoci pro psy Brno, ČR

25.-28.9.2017 42nd World Small Animal Veterinary Association Congress and FECAVA 23rd Eurocongress Copenhagen, Dánsko

28.-29.10.2017 Kongres Nová Veterinária Nitra, SR (Kardiologie a onkologie společenských zvířat)

25.2.2018 Laboklin - Aktuální trendy v laboratorní diagnostice psů a koček Brno, ČR

5.-6.5.2018 5.Onkologický kongres Brno, ČR (Základy péče o onkologického pacienta)

27.-28.10.2018 Kongres Nová Veterinária Nitra, SR (Akutní a kritický pacient)

3.-4.11.2018 XXVI. Výroční konference ČAVLMZ Brno, ČR

7.12.2018 6.Onkologický kongres Brno, ČR (Orální tumory psa a kočky)

8.12.2018 4.Klinicko-patologický kongres Brno, ČR (Akutní stavy v hematologii)

26.-27.10.2019 Kongres Nová Veterinária Nitra, SR (Praktická medicína mačiek, Workshop RTG)

2.-3.11.2019 XXVII. Výroční konference ČAVLMZ Brno, ČR

6.-7.12.2019 Endokrinologický kongres Brno, ČR (Endokrinopatie psa a kočky)

21.-24.3.2021 WSAVA/FECAVA Online virtual congress

26.10.2021 Webinář – Onkologická léčba, základní principy, nežádoucí účinky a jejich řešení (MVDr.Bicanová)

13.-15.11.2021 WSAVA/FECAVA Online virtual congress

 

ZOZNAM ODBORNÝCH A VEDECKÝCH PUBLIKÁCIÍ:

2018

KUČEROVÁ M., Pes a mačka – Obezita psů, fenomén dnešní doby, 10/2018 

GAMBOŠOVÁ M., BUGYIOVÁ K., KUČEROVÁ M., VATOLÍK V., Intraorální mastocytom, Vetžurnál 

 

2019

4/2019 – Pes a mačka – Cushingův syndrom

8/2019 – Pes a mačka – Nebezpečná osina

12/2019 – pre Aktuality.sk - https://www.aktuality.sk/clanok/751946/pre-nas-zabava-pre-nich-stres-preco-sa-psy-a-macky-boja-ohnostrojov/

 

2020

5/2020 - Pes a mačka – ANTIPARAZITIKA PRO PSY A KOČKY aneb sezóna je v plném proudu

12/2020 – Pes a mačka – Budeme mít pejska

 

 

Zatvoriť
MVDr. Michaela Fízeľová
 • ortopédia, kostná chirurgia,
 • neurológia, chirurgia mäkkých tkanív
 • člen KVL SR
 • postgraduálne špecializačné vzdelávanie ESAVS - ortopédia

Absolvent UVL Košice 2008Od 10/2021 SIBRA centrum veterinárnej medicíny

NeuroVet – referenčné centrum pre neurológiu Trenčín, 1/2020-8/2021

Veterinárna klinika Uhříneves s.r.o., Praha 2014-2019, spolumajiteľka

Veterinárna klinika Jesenice s.r.o., Praha 2008-2014

 

ÚČASŤ NA VYBRANÝCH VZDELÁVACÍCH AKCIÁCH A SEMINÁROCH:

2021 ESAVS Orthopaedisc I – online lectures 24.2-28.2.2021

2021 Ortopedický január – virtuálne vzdelávanie SAVLMZ, Prednášajúci: Dr. Prof. Bruno Peirone PhD, Enrico Panichi DVM PhD

2019 Nová veterinária Nitra, Predkongresový deň SPDD, RTG diagnostika

2019 Chirurgická stáž v Bath Veterinary refferals, UK

2018 Moderní trendy v léčbě zlomenin, Odborný garant: Dr. Prof. Bruno Peirone PhD, Nesuchyně

2016 Ortopedická onemocnění hrudní končetiny malých zvířat, Odborný garant: Gian Luca Rovesti, DVM dipl. ECVS, Brno

2016 Výroční konference ČAVLMZ – Ortopedická chirurgie, Prednášajúca: Bernadette Van Ryssen DVM, PhD., Brno

2015 Miniinvazivní osteosyntézy a korektivní osteotomie pomocí ZSF, Odborný garant: Gian Luca Rovesti DVM dipl. ECVS, Nesuchyně

2014 Nová veterinária Nitra, SPDD Moderné trendy v diagnostickom zobrazení dysplázie lakťa, Prednášajúci: Henri van Bree, DVM PhD.

2014 Nová veterinária Nitra, Neurológia, Prednášajúci: Simon Platt, DVM, Dipl ECVN, MRCVS RCVS

2014 Modifikované TTA – TTA Porous, Odborný garant: Gian Luca Rovesti DVM dipl. ECVS, Praha

2013 Certifikát posudzovateľa luxácie pately, Odborný garant: Dr. Eva Schnabl, Dipl ECVS

2012 Odborná stáž v Aisti veterinary hospital, Vantaa, Fínsko, chirurgia a neurológia

2011 VII. Medzinárodní ortopedický kongres – Novinky v léčbě ruptury předního zkříženého vazu, Prednášajúci: Brian Beale, DVM, Dipl. ACVS

 

ZOZNAM ODBORNÝCH A VEDECKÝCH PUBLIKÁCIÍ:

Fízeľová M, Líšková M, Paluš V., Nie každý záchvat je epilepsia, alebo úskalia diferenciálnej diagnostiky pacienta so záchvatmi, Infovet 5/2020

Fízeľová M., Ochorenie kolenného kĺbu u psov, Pes a Mačka 1/2021

 

 

Zatvoriť
MVDr. Andrea Országhová
 • všeobecná veterinárna medicína
 • fyzioterapia, rehabilitácie
 • člen KVL SR
2013 - absolvent UVLF Košice, MVDr.

2013-2014 - odborná prax v súkromnej vet. ambulancii v Košiciach
2014-2021 - vlastná veterinárna ambulancia v Michalovciach zameraná na poskytovanie súkromných veterinárnych služieb prevažne pre spoločenské zvieratá - preventívne a terapeutické ošetrenia zvierat, diagnostika a terapia ochorení, chirurgia mäkkých tkanív
od 5/2021 - Sibra
 
Účasť na vybraných vzdelávacích akciách a seminároch:

2022
Webinár Fyzioterapia vo veterinárnej praxi

2019
Kongres Nová veterinária - Praktická medicína mačiek, Nitra
Odborný regionálny seminár KVL SR, Košice

2017
Odborný seminár: Dermatológia II., Žilina
Odborný regionálny seminár KVL SR, Košice

2016
Seminár Geriatrický pacient vo veterinárnej praxi, Bratislava
Kongres Nová veterinária - Gynekológia a neonatológia malých zvierat, Nitra

2014
XIV. Kongres KVL SR, Jasná 
Časté endokrinologické ochorenia v klinickej praxi psov a mačiek, Košice
Odborný regionálny seminár KVL SR, Košice
 
 
 
 
Zatvoriť
MVDr. Bc. Klaudia Duba (r.Bugyiová)
 • zobrazovacie techniky - CT - počítačová tomografia,
 • MRI, USG, RTG
 • člen KVL SR
 • duba@sibra.sk
absolvent VFU Brno - fakulta veterinárneho lekárstva - MVDr.
absolvent SPU Nitra - Bc.

od 2010 stáže a prax odd. zobrazovacích metód VFU Brno
od 2015 asistent na odd. zobrazovacích metód VFU Brno
od január 2017 Sibra centrum

Publikácie:

1) PECTUS EXCAVATUM IN SEVEN DOGS J. Bakowska, P. Proks , L. Stehlik , K. Irova and K. Bugyiova, Journal of Comparative Pathology 156(1):87 · January 2017, DOI: 10.1016/j.jcpa.2016.11.105
2) Pes a mačka 1/2017 Počítačová tomografia (CT) vo veterinárnej medicíne
3) IS spravodajca 2/2017 Pokročilá metóda diagnostiky chronických nazálnych ochorení
4) Pes a mačka 9/2017 Nie každý útvar v dutine brušnej je nádor
5) Vatolík, K.Bugyiová, Fibrotická kontraktúra m.Infraspinatus, VetŽurnál KVLSR 1/2018
6) Idiopatická hematurie u psa- MVDr. Ivo Hájek, MVDr. Bc. Klaudia Bugyiová, MVDr. Terézia Terzieva, MVDr. PharmDr. Veronika Šimerdová. 01/2018 Vetžurnál.
7) Intraorálny mastocytóm- MVDr. Mária Gambošová, MVDr. Vladimír Vatolík, MVDr. Bc. Michaela Kučerová, MVDr. Bc. Klaudia Bugyiová 04/2018 Vetžurnál.
8) AGENÉZIA ŽLČOVÉHO MECHÚRA prvý publikovaný prípad u mopsa 01/2019 Vetžurnál.


ÚČASŤ NA VYBRANÝCH VZDELÁVACÍCH AKCIÁCH A SEMINÁROCH:
2019
Nová Veterinária 2019

2018
Nová veterinária 2018, RTG workshop,
garant: Marta Schmidhalter-Pekárková

2017
október Nova veterinária- Interpretácia RTG workshop
15.-16.9.17 Fidex conference, aj ako speaker , Lyon, Francúzsko.
apríl Endoskopický seminár a workshop, Žilina

2016

Veterinary Oncology and Clinical Pathology meeting
FECAVA 2016

2015
Nová veterinária 2015
Dni medicíny mačiek

2014
Nová veterinária 2014
Anestézia psov a mačiek
Vakcinace a imunologie psu a koček
WEBINÁR – Využití lokální anestezie v praxi


2013
stáž, Pets at home, Paisley, Scotland
31st World Veterinary Congress
Nová veterinária 2013
Stomatológia pre praktických veterinárnych lekárov
Klinická patológia
WEBINÁŘ KVL ČR - Akutní abdomen (RTG + USG)
Zatvoriť
MVDr. Kristína Huňáková PhD.
 • ortopédia, chirurgia
 • všeobecná veterinárna medicína
 • traumatológia
 • regeneratívna medicína
 • Člen KVL SR

2016 – absolvent UVLF Košice , MVDr.

2020 – absolvent doktorandského štúdia v študijnom programe veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia UVLF Košice, PhD.

Dizertačna práca: Huňáková, K., Experimentálne a klinické štúdium regeneratívnej medicíny v ortopédii psov

 

od 2020

Sibra centrum veterinárnej medicíny

 

2016 – 2020 doktorand, UVLF v Košiciach, Oddelenie chirurgie, ortopédie, röntgenológie a reprodukcie

 

2018 – 2020 spolupráca so Združenou tkanivovou bankou v Košiciach UPJŠ Lekárska fakulta

Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

HUŇÁKOVÁ, Kristína - HLUCHÝ, Marián - ŠPAKOVÁ, Tímea - MATEJOVÁ, Jana - MUDROŇOVÁ, Dagmar - KURICOVÁ, Mária - ROSOCHA, Ján - LEDECKÝ, Valent. Study of bilateral elbow joint osteoarthritis treatment using conditioned medium from allogeneic adipose tissue-derived MSCs in Labrador retrievers. In Research in Veterinary Science. ISSN 0034-5288, 2020, vol. 132, no., p. 513-520. (2019: 1.892 - IF, 1.816 - IF 5y, 70 - H-index, 0.637 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q).

 

Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

HUŇÁKOVÁ, Kristína - HLUCHÝ, Marián - KURICOVÁ, Mária - ŠEVČÍK, Karol - ROSOCHA, Ján - LEDECKÝ, Valent. Role of mesenchymal stem cells-derived exosomes in osteoarthritis treatment. In Folia veterinaria. - 2018. ISSN 0015-5748, 2018, roč. 62, č. 4, s. 19-23.

 

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

HUŇÁKOVÁ, Kristína - HLUCHÝ, Marián - FIGUROVÁ, Mária - KURICOVÁ, Mária - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - LEDECKÝ, Valent. Manažment bolesti u psov a mačiek s osteoartritídou. In Zdravie zvierat, kvalita potravín a krmív 2018 : Zborník vedeckých príspevkov. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-611-4, cD-ROM, S. 95-98.

VALENČÁKOVÁ, Alexandra - FIGUROVÁ, Mária - HUŇÁKOVÁ, Kristína - HORŇÁKOVÁ, Ľubica. Infekčné choroby, ktorých sa treba obávať. In Zdravie zvierat, kvalita potravín a krmív 2018 : Zborník vedeckých príspevkov. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-611-4, cD-ROM, S. 90-94.

 

FIGUROVÁ, Mária - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - HORŇÁKOVÁ, Ľubica - KURILLOVÁ, Marieta - HUŇÁKOVÁ, Kristína. Stanovenie parametrov štítnej žľazy pri psoch. In Zdravie zvierat, kvalita potravín a krmív 2018 : Zborník vedeckých príspevkov. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-611-4, cD-ROM, S. 87-89.

 

ŠEVČÍK, Karol - HLUCHÝ, Marián - HUŇÁKOVÁ, Kristína - KURILLOVÁ, Marieta - LEDECKÝ, Valent. Insall-salvati index vs. Modifikovaný insall-salvati index u plemena Yorkšírsky teriér. In Zdravie zvierat, kvalita potravín a krmív 2019 : zborník vedeckých príspevkov. 1. vyd. - Košice : UVLF v Košiciach, 2019. ISBN 978-80-8077-654-1, cD-ROM, S. 75-78.

 

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

FIGUROVÁ, Mária - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - HORŇÁKOVÁ, Ľubica - HUŇÁKOVÁ, Kristína - HLUCHÝ, Marián. Stanovenie indexu pulzativity a rezistencie v arteria carotis communis pri psoch. In Animal Physiology, Nutrition and Welfare. Animal Physiology, Nutrition and Welfare, November 21, 2018, University of South Bohemia in České Budějovice : Proceedings of reviewed scientific papers. 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2018. ISBN 978-80-7394-715-6, s. 268-272.

 

VALENČÁKOVÁ, Alexandra - STEFANIZZI, Enrico - FIGUROVÁ, Mária - HUŇÁKOVÁ, Kristína - HORŇÁKOVÁ, Ľubica. Etiológia hepatokarcinómu pri psoch. In Animal Physiology, Nutrition and Welfare. Animal Physiology, Nutrition and Welfare, November 21, 2018, University of South Bohemia in České Budějovice : Proceedings of reviewed scientific papers. 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2018. ISBN 978-80-7394-715-6, s. 226-232.

 

HORŇÁKOVÁ, Ľubica - FIGUROVÁ, Mária - TITKOVÁ, Radka - HUŇÁKOVÁ, Kristína - PIRČOVÁ, Štefánia - VALENČÁKOVÁ, Alexandra. Vybrané nádorové markery u psov. In Animal Physiology, Nutrition and Welfare. Animal Physiology, Nutrition and Welfare, November 21, 2018, University of South Bohemia in České Budějovice : Proceedings of reviewed scientific papers. 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2018. ISBN 978-80-7394-715-6, s. 198-203.

 

HUŇÁKOVÁ, Kristína - HORŇÁKOVÁ, Ľubica - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - FIGUROVÁ, Mária - HLUCHÝ, Marián - LEDECKÝ, Valent. Súčasné trendy v terapii bolesti u psov a mačiek s osteoartritídou. In Animal Physiology, Nutrition and Welfare. Animal Physiology, Nutrition and Welfare, November 21, 2018, University of South Bohemia in České Budějovice : Proceedings of reviewed scientific papers. 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2018. ISBN 978-80-7394-715-6, s. 178-186.

 

ŠEVČÍK, Karol - HLUCHÝ, Marián - HUŇÁKOVÁ, Kristína - KURILLOVÁ, Marieta - KURICOVÁ, Mária - LEDECKÝ, Valent. Proximodistal alignment of the canine patella in small breeds of dogs. In Animal physiology, nutrition and welfare 2019. konferencia. Animal physiology, nutrition and welfare 2019 : proceedings of reviwed scientific papers. 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2019. ISBN 978-80-7394-771-2, s. 148-154.

 

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

FIGUROVÁ, Mária - HORŇÁKOVÁ, Ľubica - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - HUŇÁKOVÁ, Kristína - KOŽÁR, Martin. Imaging diagnosis - gigant intermuscular lipoma in a dog - Case report. In Infekčné a parazitárne choroby zvierat, 13. – 14. september 2018, Košice : 6. medzinárodná vedecká konferencia: Zborník príspevkov a abstraktov. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-583-4, cD ROM, S. 92-94.

 

HLUCHÝ, Marián - FIGUROVÁ, Mária - HUŇÁKOVÁ, Kristína. Myopatia m. gracilis a semitendinosus u psa plemena Nemecký ovčiak. In Infekčné a parazitárne choroby zvierat, 13. – 14. september 2018, Košice : 6. medzinárodná vedecká konferencia: Zborník príspevkov a abstraktov. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-583-4, cD ROM, S. 95-97.

 

HUŇÁKOVÁ, Kristína - FIGUROVÁ, Mária - KURICOVÁ, Mária - HLUCHÝ, Marián - LEDECKÝ, Valent. Anomálie chvostových stavcov u psov – röntgenologická diagnostika. In Infekčné a parazitárne choroby zvierat, 13. – 14. september 2018, Košice : 6. medzinárodná vedecká konferencia: Zborník príspevkov a abstraktov. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-583-4, cD ROM, S. 98-101.

 

HUŇÁKOVÁ, Kristína - FIGUROVÁ, Mária - HLUCHÝ, Marián - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - LEDECKÝ, Valent. Sterilná nodulárna panikulitída u whwt – klinický prípad. In Infekčné a parazitárne choroby zvierat, 13. – 14. september 2018, Košice : 6. medzinárodná vedecká konferencia: Zborník príspevkov a abstraktov. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-583-4, cD ROM, S. 102-105.

 

VALENČÁKOVÁ, Alexandra - FIGUROVÁ, Mária - HUŇÁKOVÁ, Kristína - KOŽÁR, Martin - HORŇÁKOVÁ, Ľubica. Nádorové ochorenia pri psoch vírusovej etiológie. In Infekčné a parazitárne choroby zvierat, 13. – 14. september 2018, Košice : 6. medzinárodná vedecká konferencia: Zborník príspevkov a abstraktov. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-583-4, cD ROM, S. 119-121.

 

FIGUROVÁ, Mária - HORŇÁKOVÁ, Ľubica - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - HUŇÁKOVÁ, Kristína - KARASOVÁ, Martina. Parazitárne choroby očami ultrasonografie – USG štúdia – babezióza. In Infekčné a parazitárne choroby zvierat, 13. – 14. september 2018, Košice : 6. medzinárodná vedecká konferencia: Zborník príspevkov a abstraktov. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-583-4, cD ROM, S. 144-146.

 

HUŇÁKOVÁ, Kristína - HLUCHÝ, Marián - KURICOVÁ, Mária - ŠEVČÍK, Karol - LIPTÁK, Tomáš - LEDECKÝ, Valent. Použitie sofistikovanej kinematiky pri hodnotení terapeutickej efektívnosti v ortopédii psov v klinickej a experimentálnej oblasti. In Škola-Veda-Prax. konferencia. Škola - Veda - Prax, 17.-18. september 2019, Košice : Zborník referátov a abstraktov: konferencia pri príležitosti 70. výročia založenia UVLF v Košiciach. 1. vyd. - Košice : UVLF v Košiciach, 2019. ISBN 978-80-8077-628-2, cD-ROM, S. 17-19.

 

HUŇÁKOVÁ, Kristína - HLUCHÝ, Marián - ŠEVČÍK, Karol - KURICOVÁ, Mária - LEDECKÝ, Valent. Využitie kinematickej analýzy u psov s dyspláziou lakťového kĺbu. In Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu. Vedecké práce doktorandov 2019 : zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu. 1. vyd. - Košice : Slovenská akadémia vied, Centrum biovied, 2019. ISBN 978-80-972752-7-3, s. 32-34.

 

Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

HUŇÁKOVÁ, Kristína. Anomálie chvostových stavcov u psov – röntgenologická diagnostika. In PROKEŠ, Marián. Študentská vedecká a odborná činnosť - ŠVOČ, 6. apríl 2016, Košice : Zborník abstraktov 59. ročníka. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-483-7, s. 19-20.

 

ŠEVČÍK, Karol - HLUCHÝ, Marián - KURILLOVÁ, Marieta - HUŇÁKOVÁ, Kristína - KURICOVÁ, Mária - LEDECKÝ, Valent. Porovnanie hodnôt uhla kolenného kĺbu u psa zistených metódou klinickej goniometrie a meraním na základe röntgenogramov. In Škola-Veda-Prax. konferencia. Škola - Veda - Prax, 17.-18. september 2019, Košice : Zborník referátov a abstraktov: konferencia pri príležitosti 70. výročia založenia UVLF v Košiciach. 1. vyd. - Košice : UVLF v Košiciach, 2019. ISBN 978-80-8077-628-2, cD-ROM, S. 34.

 

ŠEVČÍK, Karol - HLUCHÝ, Marián - HUŇÁKOVÁ, Kristína - KURICOVÁ, Mária - LEDECKÝ, Valent. Využitie proximálnej polovice tíbie pri meraní uhla tibiálneho plató u psov. In Škola-Veda-Prax. konferencia. Škola - Veda - Prax, 17.-18. september 2019, Košice : Zborník referátov a abstraktov: konferencia pri príležitosti 70. výročia založenia UVLF v Košiciach. 1. vyd. - Košice : UVLF v Košiciach, 2019. ISBN 978-80-8077-628-2, cD-ROM, S. 35.

 

LEDECKÝ, Valent - HLUCHÝ, Marián - KURICOVÁ, Mária - ŠEVČÍK, Karol - HUŇÁKOVÁ, Kristína. Zhodnotenie klinických výsledkov terapie ruptury ligamentum cruciatum craniale v kolennom kĺbe psa metódou TTA Rapid. In Škola-Veda-Prax. konferencia. Škola - Veda - Prax, 17.-18. september 2019, Košice : Zborník referátov a abstraktov: vedecká konferencia pri príležitosti 70. výročia založenia UVLF v Košiciach. 1. vyd. - Košice : UVLF v Košiciach, 2019. ISBN 978-80-8077-628-2, cD-ROM, S. 41.

 

LEDECKÝ, Valent - HLUCHÝ, Marián - HUŇÁKOVÁ, Kristína - ŠEVČÍK, Karol - KURILLOVÁ, Marieta - LIPTÁK, Tomáš. Terapia fraktúry mediálneho epikondylu femuru psa – klinický prípad. In Škola-Veda-Prax. konferencia. Škola - Veda - Prax, 17.-18. september 2019, Košice : Zborník referátov a abstraktov: vedecká konferencia pri príležitosti 70. výročia založenia UVLF v Košiciach. 1. vyd. - Košice : UVLF v Košiciach, 2019. ISBN 978-80-8077-628-2, cD-ROM, S. 42.

 

KURICOVÁ, Mária - LEDECKÝ, Valent - FIGUROVÁ, Mária - HLUCHÝ, Marián - HUŇÁKOVÁ, Kristína - ŠEVČÍK, Karol - LIPTÁK, Tomáš. Efektívnosť chirurgickej intervencie pri ochoreniach chrbtice u psov. In Škola-Veda-Prax. konferencia. Škola - Veda - Prax, 17.-18. september 2019, Košice : Zborník referátov a abstraktov: vedecká konferencia pri príležitosti 70. výročia založenia UVLF v Košiciach. 1. vyd. - Košice : UVLF v Košiciach, 2019. ISBN 978-80-8077-628-2, cD-ROM, S. 43.

 

HLUCHÝ, Marián - ŠEVČÍK, Karol - HUŇÁKOVÁ, Kristína - KURICOVÁ, Mária - LIPTÁK, Tomáš - LEDECKÝ, Valent. Analýza výskytu luxácie pately a ruptúry predného skríženého väzu pri malých plemenách psov. In Škola-Veda-Prax. konferencia. Škola - Veda - Prax, 17.-18. september 2019, Košice : Zborník referátov a abstraktov: vedecká konferencia pri príležitosti 70. výročia založenia UVLF v Košiciach. 1. vyd. - Košice : UVLF v Košiciach, 2019. ISBN 978-80-8077-628-2, cD-ROM, S. 44.


Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

KURICOVÁ, Mária - HUŇÁKOVÁ, Kristína - LEDECKÝ, Valent. Anomálie chvostových stavcov u psov - zalomený chvost. In Pes a mačka. ISSN 1335-7778, 2016, roč. 16, č. 9, s. 45-47.

 

HUŇÁKOVÁ, Kristína - HLUCHÝ, Marián - LEDECKÝ, Valent. Artritídy u psov a mačiek - etiológia, symptómy a diagnostika. In Infovet. - 2017. ISSN 1335-1907, 2017, roč. 24, č. 5, s. 203-211.

 

HUŇÁKOVÁ, Kristína - HLUCHÝ, Marián - LEDECKÝ, Valent. Nechirurgická terapia osteoartritídy u psov a mačiek. In Infovet. - 2018. ISSN 1335-1907, 2018, roč. 25, č. 1, s. 28-32.

 

HUŇÁKOVÁ, Kristína - FIGUROVÁ, Mária - HLUCHÝ, Marián - KURICOVÁ, Mária - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - LEDECKÝ, Valent. Sterilná modulárna panikulitída u psov - klinický prípad. In Infovet. - 2018. ISSN 1335-1907, 2018, roč. 25, č. 4, s. 168-171.

 

HUŇÁKOVÁ, Kristína - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - HLUCHÝ, Marián - ŠEVČÍK, Karol - LEDECKÝ, Valent. Calcinosis circumscripta na jazyku u psa plemena Rotvajler - klinický prípad. In Infovet. ISSN 1335-1907, 2018, roč. 25, č. 6, s. 259-261.

 

ŠEVČÍK, Karol - HLUCHÝ, Marián - HUŇÁKOVÁ, Kristína - KURILLOVÁ, Marieta - LEDECKÝ, Valent. Röntgenologické hodnotenie degeneratívnych zmien v kolennom kĺbe u psov. In Infovet. ISSN 1335-1907, 2018, roč. 25, č. 6, s. 262-268.

 

HUŇÁKOVÁ, Kristína - HLUCHÝ, Marián - FIGUROVÁ, Mária - LIPTÁK, Tomáš - LEDECKÝ, Valent. Parciálna ruptúra úponu musculus biceps brachii suky borderskej kólie - klinický prípad. In Infovet. - 2019. ISSN 1335-1907, 2019, roč. 26, č. 1, s. 19-21.

 

ŠEVČÍK, Karol - HLUCHÝ, Marián - HUŇÁKOVÁ, Kristína - KURILLOVÁ, Marieta - KURICOVÁ, Mária - LEDECKÝ, Valent. Komplexný prístup ku klinickej a röntgenologickej diagnostike ruptúry predného skríženého väzu psov. In Infovet. - 2019. ISSN 1335-1907, 2019, roč. 26, č. 4, s. 132-135.

 

HLUCHÝ, Marián - KURICOVÁ, Mária - LIPTÁK, Tomáš - HUŇÁKOVÁ, Kristína - ŠEVČÍK, Karol - LEDECKÝ, Valent. Terapia ruptúry predného skríženého väzu u psov pomocou TTA Rapid. In Infovet. - 2019. ISSN 1335-1907, 2019, roč. 26, č. 4, s. 136-140.

 

HUŇÁKOVÁ, Kristína - HLUCHÝ, Marián - LIPTÁK, Tomáš - ŠEVČÍK, Karol - LEDECKÝ, Valent. Chirurgická terapia otitis media et interna mačky - klinický prípad. In Infovet. ISSN 1335-1907, 2020, roč. 27, č. 1, s. 14-16.

 

ŠEVČÍK, Karol - HLUCHÝ, Marián - HUŇÁKOVÁ, Kristína - KURILLOVÁ, Marieta - KURICOVÁ, Mária - LEDECKÝ, Valent. Poškodenie meniskov spojené s ruptúrou predného skríženého väzu psov. In Infovet. - 2020. ISSN 1335-1907, 2020, roč. 27, č. 1, s. 4-8.

 

ŠEVČÍK, Karol - HLUCHÝ, Marián - HUŇÁKOVÁ, Kristína - KURILLOVÁ, Marieta - KURICOVÁ, Mária - LEDECKÝ, Valent. Príčiny pooperačného krívania psov s ruptúrou predného skríženého väzu. In Infovet. - 2020. ISSN 1335-1907, 2020, roč. 27, č. 1, s. 9-13.

 

Dizertačné a habilitačné práce

HUŇÁKOVÁ, Kristína. Anomálie chvostových stavcov u psov - röntgenologická diagnostika : diplomová práca. Škol. Valent Ledecký. Košice : UVLF, 2016. 60 l.

 

HUŇÁKOVÁ, Kristína. Experimentálne a klinické využitie regeneratívnej medicíny v ortopédii psov : doktorandská dizertačná práca. Škol. Valent Ledecký. Košice : UVLF v Košiciach, 2020. 83 l.

 

ÚČASŤ NA VYBRANÝCH VZDELÁVACÍCH AKCIÁCH A SEMINÁROCH

 

2014 Moderné trendy v liečbe zlomenín a hojenia zlomenín, Smolenice

2015 Infekčné ochorenia psov, Košice

Chirurgia mäkkých tkanív, Bratislava

Nová Veterinária, Nitra

2016 Oftalmologický kongres, Košice

2018 Infekčné a parazitárne ochorenia zvierat, Košice

Sympózium - Ortopédia v pediatrii psov, Košice

2019 Seminár doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu, Košice

 

 

Zatvoriť
MVDr. Mária Poláčková
 • všeobecná veterinárna medicína,
 • interná medicína
 • člen KVL SR

2015 absolvent UVLF Košice MVDr.

od 01/2022 SIBRA-centrum veterinárnej medicíny
03/2021 - 10/2021 veterinárna klinika s pohotovosťou v Bratislave - internista
09/2018 - 02/2021 veterinárna klinika Praha-Dejvice
02/2017 - 12/2020 certifikovaný posudzovateľ zdravotníckych prostriedkov pre Európu – EZÚ Praha
06/2015 - 01/2017 vedecko-výskumný pracovník pre virologický ústav Slovenskej Akadémie Vied.
06/2015 - 01/2017 mikrobiológ so zameraním na kontrolu sterility v liečivách -Imuna Pharm v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied
2011-2014- klinická stáž na veterinárnej klinike Cassovet Košice.

 

ÚČASŤ NA VYBRANÝCH VZDELÁVACÍCH AKCIÁCH A SEMINÁROCH:

14.9.2021 – webinár pes/mačka sa trasie. Čo teraz?
Odborný garant: MVDr. Viktor Paluš, DiECVN

7.7.2021 webinár  Prístup k pacientovi s akútnym bruchom, gastrická dilatácia a volvulus
Odborný garant: MVDr. Martin Kožár PhD.

3.10.2020 Vetrinární medicína pro praxi 2020 - malá zvířata
Praha, Laboratorní diagnostika emergentních onemocnění (prof. Gad Baneth, DVM, Ph.D., Dipl. ECVCP, Izrael)

12.-13.10.2019  VETclasses 2019 - kongres pro malou praxi
Brno, Neurologie pro praktické lékaře, odborný garant:  MVDr. Aleš Tomek, DipECVN

01.06.2019 Chirurgie břicha- odborný seminár.
Brno, odborný garant: Doc.MVDr.Michal Vlašín,PhD.Dipl ECVS,MRCVS

25.05.2019 Veterinární medicína pro praxi 2019 - malá zvířata
Praha. Odborný garant:Dr.Rosanne Jepson (UK)– nemoci ledvin, MVDr.Ceplecha (CZ)-onemocnění jater.

23.03.2019 Rentgenologie hrudníku v příkladech a kazuistikách
Nitra, Odborný garant MVDr.Karel Najman, MVDr.Michal Alexa.

16.03.2019 Laboratorní diagnostika v praxi a nejen to IV.

Workshopy:

10.-11.1.2019 Ultrasonografieu malých zvířat –Abdomen
Brno, odborný grant Dr.med.vet.Susanne Thamke

 

 

Zatvoriť
MVDr. Patrik Marček
 • všeobecná veterinárna medicína
 • Člen KVL SR

Absolvent UVL Košice 2021 - MVDr.

6/2021 – 9/2021 SmallVet veterinárna ambulancia, Bratislava

Absolvent postgraduálného rotačného programu, Bratislava, Sibra centrum – Vetpoint 9/2021 – 12/2021

Sibra centrum – od 12/2021

Účasť na vybraných vzdelávacích akciách a seminároch:


Študentský veterinárny kongres 2018
študentský veterinárny kongres 2019

Zatvoriť
MVDr. Petra Hörmannová
 • všeobecná veterinárna medicína
 • zobrazovacia diagnostika, endoskopia
 • Člen KVL SR
 
 
2019 - absolvent VFU Brno, MVDr.
od 2/2019 - Sibra Centrum


Účasť na vybraných vzdelávacích akciách a semiároch:

2020
Endoskopia psov a mačiek, 3/2020

2019
Praktická anesteziológia - seminár/workshop, Bratislava, apríl 2019
Vetclasses - Neurologie pro praktické lékaře, Hradec Králové, október 2019
Kongres Nová veterinária - praktická medicína mačiek, workshop RTG, Nitra, október 2019
IDEXX seminár - viac diagnostických informácií pre management klinického prípadu, Brno, november 2019
Endokrinologický kongres - endokrinopatie psa a kočky, Brno, december 2019

Publikácie:
Kastrácia ako prevencia, Pes a mačka 6/2019
Endoskopia, Pes a mačka 10/2020
 
 
Zatvoriť
MVDr. Andrea Stoklasová (r.Kubovčíková)
 • stomatológia, všeobecná veterinárna medicína
 • člen KVL SR
 • stoklasova@sibra.sk
 • momentálne na materskej dovolenke
2014 - absolvent VFU Brno

2013 - Stáž  na oddelení chirurgie malých zvierat, Purdue University College of Veterinary Medicine, USA

od 2014
SIBRA centrum veterinárnej medicíny


ODBORNÉ A VEDECKÉ PUBLIKÁCIE:

 
1. A. Kubovčíková, Dirofilarióza u psov a mačiek, Pes a mačka 5/2019, s. 36-38
2. V. Straková, A. Kubovčíková, Importovaná ehrlichióza a dirofilarióza u psa, Vet Žurnál jeseň 2018, s. 6-8
3. A. Kubovčíková, Bezpečné a vhodné hračky pre psy, Pes a mačka 6/2018, s. 36-38
4. A. Kubovčíková, Prvá pomoc, Pes a mačka 11/2017, s. 20-22
5. A.Kubovčíková, Cushingov syndróm, Pes a mačka 8/2017, s.22-23 
6. A.Kubovčíková, Osina, nepriateľ z lúk, Pes a mačka 7/2017, s.34-35 
7. A.Kubovčíková, Oronazálna fistula u psa, Pes a mačka 2/2017, s.36
8. A. Kubovčíková, Chronická ulceratívna paradentálna stomatitída, Informačný spravodajca KVL SR 1/2017, s.24-25
9. A. Kubovčíková, Ochorenia ústnej dutiny psov a mačiek, Pes a mačka 1/2016, s.16-19
10. J. Fico, A. Kubovčíková, Hemothorax spôsobený aortopulmonálnym septálnym defektom, Informačný spravodajca KVL SR 4/2015, s.6-7


ÚČASŤ NA VYBRANÝCH VZDELÁVACÍCH AKCIÁCH A SEMINÁROCH:

2019
Stomatologické jaro 2019, 4/2019
Nová Vetrinária 2019

2018
Nová veterinária 2018, 10/2018
 
2017
Mačka ako klinický pacient, 3/2017
Cestovní a vektorová onemocnění, 9/2017
Nová Veterinária,10/2017


2016
Nová Veterinária
10/2016
Praktický stomatologický workshop fraktúry spodnej čeliste, 9/2016
FECAVA Eurokongres, 6/2016
Geriatrický pacient vo veterinárnej praxi, 2/2016

2015
Nová Veterinária, 10/2015
Rontgenológia pre začiatočníkov, triky od starších praktikov, legslatíva KVL SR, 5/2015
Infekčné ochorenia psov a mačiek, 3/2015
Praktický stomatologický workshop zubná extrakcia, 3/2015

2014
Nová Veterinária, 10/2014
2. národný dermatologický kongres SSVD/SAVMZ, 7/2014
Zatvoriť
MVDr. Bc. Veronika Straková (r.Čaklošová)
 • fyzioterapia, rehabilitácie, neurológia
 • všeobecná veterinárna medicína
 • člen KVL SR
 • strakova@sibra.sk
 • momentálne na materskej dovolenke

absolvent VFU Brno, MVDr.
absolvent fyzioterapie, Lekárska fakulta Masarykovej univerzity Brno, Bc. 

od 2015 
SIBRA centrum veterinárnej medicíny

2010 – 2015: stáže vo viacerych veterinárnych ambulanciách na Slovensku a v Českej republike

2013: stáž vo veterinárnej ambulancii Tierarztpraxis Dr. Spitznagel, Erzingen, Nemecko

2010:  zastupujúci fyzioterapeut Odborný léčebný ústav Jevíčko, Česká republika

2006-2009: stáže v odbore fyzioterapia:

Úrazová nemocnice Brno,

Nemocnice milosrdných bratří, Brno

Doléčovací a rehabilitační oddělení – Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno


PREDNÁŠKOVÁ ČINNOSŤ:

Piešťanské fyzioterapeutické dni, IFBLR, Piešťany ročníky 2016, 2017, 2018. Téma : Fyzioterapia vo veterinárnej medicíne

2019 EPEIROS - fyzioterapia a rehabilitácie vo veterinárnej praxi

 


ÚČASŤ NA VYBRANÝCH VZDELÁVACÍCH AKCIÁCH A SEMINÁROCH:

2019

Neuropathology and MRI interpretation - ESAVS (European School for Advanced Veterinary Studies), Bern, Switzerland

2018

XVIII. Kongres KVL SR, Onkológia malých zvierat, Jasná, Demänovská dolina

Kongres Nová Veterinaria, Akútny a kritický pacient, Nitra, Slovensko


2016

Piešťanské fyzioterapeutické dni, IFBLR, 22.-23.9.2016, Piešťany

9th International Symposium on Veterinary Rehabilitation and Physical Therapy, august 2016, Uppsala, Švédsko

Terapeutické využitie kinesio tapu, máj 2016, Piešťany, lektor MUDr. Et Mgr. Robert Válka

2015

CVBD a Dermatologie, Dr.Sc. R. Bock,DVM, Dr. M. Kovalík, PhD. DipECVD, 16.5.2015, Brno

Nová Veterinária 2015, 23.-25.10.2015, Nitra, SAVLMZ

2014

Kongres Onkologické  společnosti ČAVLMZ: Lymfom, november 2014, Brno

AO-Kleintier Osteosynthese Workshop, jún 2014, Berlín

Prevence a léčba vývojových ortopedických vad u psů, webinář s MVDr. M. Snášilem, CSc.

Veterinární medicína pro praxi, kongres KVL ČR, Brno

2012

4th Feline Medicine Symposium, VFU Brno

 

ODBORNÉ A VEDECKÉ PUBLIKÁCIE:

1. Straková V., Kubovčíková A, Importoná ehrlichióza a dirofilarióza u psa, Vet Žurnál jeseň 2018, s.6-8
2. ČAKLOŠOVÁ V., Starostlivosť o imobilného psíka, Pes a mačka 10/2016
3. ČAKLOŠOVÁ V., KINESIOTAPING, Pes a mačka 7/2016, s.12-13
4. ČAKLOŠOVÁ V., LAFOROVA CHOROBA U BÍGLA, Pes a mačka 3/2016, s.37

 

Zatvoriť
MVDr. Hana Matušková
 • kardiológia, interná medicína, mäkká chirurgia
 • člen KVL SR
 • člen SAVLMZ
 • člen SSFM, International Society of Feline Medicine
 • matuskova@sibra.sk
 • momentálne na materskej dovolenke

2008 - absolvent VFU Brno, MVDr.

 

od 2013

SIBRA centrum veterinárnej medicíny

2012 – 2013

Dierenkliniek Het Zicht, Hag, Holandsko

2012

Stáž  - Happy Valley Veterinary Clinic and Pet Resort, Limassol, Cyprus

2008 – 2012

Veterina Svobodník, Praha, Česká republika

 

ZOZNAM VEDECKÝCH A ODBORNÝCH PUBLIKÁCIÍ:

1. Matušková H., Vzácny prípad hemangiopericytomu močového mechúra,  Informačný spravodajca KVL SR , 02/2015

2. Hájek, I., Šimerdová, V., Matušková, H. Neurologická manifestace hypotyreózy u psa – popis případu. Nová Veterinária 2015, Nitra, Slovenská republika, 2015.

3. Šimerdová, V., Matušková, H., Škor, O. Primární multipní kožní mastocytomy u psa – popis případu. Veterinářství 2016;66:360-365.

4. Šimerdová, V., Matušková, H., Škor, O. Peripheral nerve sheath tumour u geriatrické německé dogy. In: Zborník prednášok juvenilný a geriatrický pacient. Senec: Slovenská asociácia veterinárnych lékarov malých zvierat, 2016, s. 106.

5. Matušková, H., Šimerdová, V. Canine multiple mast cell tumor and its association with atopic dermatitis and seizures. In: Book of abstracts. Visegrád: 1st Veterinary Oncology and Clinical Pathology Meeting, 2016, s. 40.

6. Matušková H., Fyzikálne vyšetrenie - čo všetko očakávať vo veterinárnej ambulancii?, Pes a mačka 10/2016,s.16-17

7. Matušková H., Inflamatórny karcinóm mliečnej žľazy - klinický prípad, Vetžurnál, 2017

8. Matušková H., Kedy je ten správny čas, Pes a mačka2017

9. Matušková H., Čipu sa netreba báť, Pes a mačka 11/2019
 

 

PREDNÁŠKOVÁ ČINNOSŤ:

jún 2016 – 1st Veterinary Oncology and Clinical Pathology Meeting, Visegrád, Hungary – invited speaker

október 2015 – Nová Veterinária 2015 – prezentácia posteru Neurologická manifestace hypotyreózy u psa – popis případuVYBRANÉ VZDELÁVACIE AKCIE A SEMINÁRE:


2019
Nová Veterinária 2019

2017
Nová Veterinária 2017

2016
1. konferencia veterinárnej onkológie a klinickej patológie, Visegrad, Maďarsko
SCIVAC – Medzinárodný kongres veterinárnej medicíny, Rimini, Taliasko
Nová Veterinária 2016

2015
Nová Veterinária
2015
Chirurgia mäkkých tkanív I. a II. časť (Dr. Haward B. Seim III DVM, DACVS a Jolle Kirpensteijn, DVM, PhD, Diplomate ACVS a ECVS)
Dni medicíny mačiek Senec (Ochorenia gastrointestinálneho traktu a močového aparátu mačiek, Profesor John R. August z Texas A&M University)

2009 - Workshop Eear and skin disorders and their treament in dogs and cats

2011 - Seminár Interní medicína u koček

2012 – Seminár Gastroenterologie psa a kočky

2014 – Nová Veterinária 2014


 

Zatvoriť
MVDr. Silvia Ficová
 • managment centra
 • člen KVL SR
 • ficova@sibra.sk
2000 - absolvent UVL Košice

od 2013
SIBRA centrum veterinárnej medicíny

2002 - 2012
veterinárna poliklinika Sibra

2000 - 2002
veterinárna ambulancia, MVDr. Danica Kocúrová 

Spoluzakladateľka  referenčnej kliniky SIBRA - centrum veterinárnej medicíny, autorka odborných článkov a prednášok pre chovateľskú a odbornú verejnosť.

ODBORNÉ A VEDECKÉ PUBLIKÁCIE:
 1. S.Ficová, Rok s počítačovou tomografiou, IS KVL SR 4/2017
 2. S.FICOVÁ, Silvester a strach, Pes a mačka 11/2016,s.34
 3. V.VATOLÍK, A.GALOVIČOVÁ, S.FICOVÁ Stabilizácia zlomenín metatarzálnych kostí u mačky, Pes a mačka 9/2016
 4. Ficová S., Obezita, Pes a mačka 4/2016,s.18-19
 5. Ficová S., Fyzioterapia a rehabilitácie v praxi, Pes a mačka 10/2015, s.8-9
 6. Ficová S., Využitie magnetickej rezonancie vo veterinárnej medicíne, Pes a mačka 8/2015, s.42-43
 7. V.Paluš, Z.Juhászová, V.Vatolík, S.Ficová, Quadrigeminálna cysta u čivavy, Informačný spravodajca KVLSR 3/2014

 ÚČASŤ NA VYBRANÝCH VZDELÁVACÍCH AKCIÁCH A SEMINÁROCH:

2017

FECAVA/WSAVA Congres 2017,
Copenhagen

2016
Managment veterinárnej praxe I., Bratislava
Managment veterinárnej praxe II., Žilina

2014
Kongres KVL SR, Jasná
IVLTS - International veterinary laser therapy symposium, SEVC, Bracelona, Španielsko
20th FECAVA Eurocongress, Mníchov, Nemecko

2012
14. - 18.8. 7th International Symposium on Veterinary Rehabilitation and Physical therapy, Viedeň, Rakúsko

2011
Fyzioterapie a rehabilitace malých zvířat, VFU Brno, Dr.Sabine Mai
Zatvoriť
Na vrátkach 13, 841 01 Bratislava
tel: 02-64461794, 02-54419949
klinika@sibra.sk
 • Po-Pi9:00 - 19:00
 • So10:00 - 12:00
 • Ne17:00 - 19:00
 • Sviatky  17:00 - 19:00
sibra © 2022 | English